Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Svátost manželství se uděluje buď ve farnosti ženicha, nebo nevěsty. Obřad je vždy ve farním kostele. Není možné udělit tuto svátost jinde (v přírodě,       v kapli sv. Jana na  hradě Lukov, v zahradě apod.). Arcibiskup vyjímečně vyhoví odůvodněné žádosti snoubenců, aby sňatek mohl být v kapli, která patří pod správu farnosti.

Žadatelé se ohlásí u faráře nejlépe 6 měsíců, nejméně však 3 měsíce před zamýšleným datem svatby, domluví si termín a zahájí přípravy. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný v katolické církvi. Sňatku předchází 8 přípravných setkání z nichž 4 jsou s manželským párem a 4 s farářem. Pokud jeden ze snoubenců není katolík, nebo je bez vyznání je potřebné domlouvat vše  dříve kvůli vyřízení dovolení ke sňatku od arcibiskupa. Na první setkání si žadatele donesou občanky a potvrzení o křtu, pokud byli pokřtěni v jiné farnosti, než bude sňatek. Snoubenci se také přihlásí na matriku příslušné farnosti, kde sňatek proběhne a vyřídí si potřebné státní dokumenty. Zjistí si jména, rodné čísla a bydliště budoucích svědků.Pokud jsou oba snoubenci pokřtěni a přijali svátost eucharistie, je vhodné, aby sňatek proběhl při mši svaté. V opačném případě se obřad koná beze mše svaté. 

A picture