Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Katolický týdeník

 • Mladí lidé se setkali s biskupy

  16.4.2019 00:00

  Na pět tisíc mladých lidí se den před Květnou nedělí setkalo v diecézích se svými biskupy v rámci Světového dne mládeže.

 • Obdělávat půdu je umění

  16.4.2019 00:00

  Vesnice se vylidňují. Většina půdy je dnes v rukou velkovýroby, jen asi třetinu jí obhospodařují rodinné farmy. Proto nejen do kostelů, ale i k nakládání s půdou jsou zváni křesťané, aby byli solí země a světlem světa.

 • Velikonoce až na dřeň

  16.4.2019 00:00

  Vydržíme-li pod křížem Velkého pátku a promlčíme-li se sobotní prázdnotou ve zpytování svědomí a v pokorné úctě k Ježíšově oběti, budeme moci vstoupit jako konkrétní lidské bytosti i jako společenství víry z Boží milosti do jasu vzkříšení.

 • Anketa: Za co vděčím kněžím?

  16.4.2019 00:00

  Média už delší dobu plní odhalení sexuálního zneužívání v církvi. Někdy kvůli tomu podléháme pokušení zapomínat, že většina kněží slouží poctivě, oddaně a někdy až na hranici sil. Zeptali jsme se proto několika aktivních laiků konkrétně: Na kterého kněze s vděčností vzpomínáte? A kvůli čemu?

 • Chci se těšit z naděje

  16.4.2019 00:00

  Biskup JOSEF KAJNEK o sobě říká, že nikdy nepřestal být jednou nohou v pastorační službě – a když neměl farnost, strádal. Za pár dnů oslaví životní jubileum. Vypravili jsme se za ním do jeho současného působiště – farnosti Pardubice.

Víra.cz

 • Celosvětový den skautů - 24. duben

  23.4.2019 00:00

  Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

 • Příroda se bez člověka obejde, člověk však bez ní nepřežije

  22.4.2019 12:23

  Člověk je nejnebezpečnější predátor na Zemi. 22. 4. se celosvětově připomíná Den Země. 

 • Velikonoční "Pokoj vám", neboli šalóm

  22.4.2019 11:21

  Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. (Jan Pavel II.)

 • Den Země - 22. dubna

  21.4.2019 00:00

  22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači Matky Země. Naopak, jako křesťané máme cítit zodpovědnost za svět, který nám byl svěřen a ve kterém čteme jako v knize o moudrosti a kráse obtištěné jeho Stvořitelem.

 • Aleluja

  21.4.2019 00:00

  Co znamená výraz Aleluja + Aleluja od Georga Friedricha Händela

církev.cz

 • Papež František městu a světu: Kristus žije!

  21.4.2019 15:15

  Dnes o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně přednesl papež František z balkónu baziliky sv. Petra své velikonoční poselství, ve kterém připomněl nejrůznější konflikty, události a těžkosti našeho světa, včetně dnešních atentátů na Srí Lance, a prosil, aby se Kristova milost dotkla těchto míst. Poté udělil Svatý otec tradiční požehnání Urbi et Orbi - Městu a světu. V tomto požehnání se obrací ke všem lidem, kterým chce sdělit radost zvěst: Kristus žije! Promluvu přinášíme v plném znění.

 • Požehnané Velikonoce!

  20.4.2019 21:45

  BREAKING NEWS: Kristus byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen! Resurrexit Christus! Χριστός ἀνέστη!

 • Dětí pokřtěných ve školním věku je v ČR nejvíc za posledních 10 let

  20.4.2019 12:45

  V roce 2018 bylo v katolické církvi v České republice pokřtěno téměř 21.000 osob, což je téměř o 300 lidí víc než v roce předchozím. 77 % ze všech pokřtěných jsou děti ve věku do 1 roku. Počet pokřtěných novorozenců je dlouhodobě stabilní, překvapivě však roste počet dětí pokřtěných ve věku 7-14 let. V roce 2018 byl jejich počet (757) nejvyšší od roku 2007.

 • Velikonoční zamyšlení kardinála Dominika Duky

  19.4.2019 09:30

  "Velikonoce nazýváme největšími křesťanskými svátky. Přesto ale často prohrávají s Vánoci, svátky oslavy narození dítěte a zároveň příchodu Krista. Velikonoce jsou ale svátky, které nás nutí k zamyšlení, jak se vyrovnat se smrtí Krista a naší smrtelností vůbec", zamýšlí ve svém velikonočním poselství kardinál Dominik Duka.

 • Programové tipy Radia Proglas na 17. týden 2019

  19.4.2019 09:00

  V týdnu od 22. dubna se na Proglasu můžete těšit například na rozhovor s moderátorem ČT Jiřím Václavkem, premiérový seriál Slepé uličky teologie nebo Folklorní okénko věnované VUS Ondráš.

Christnet

Res claritatis

 • Požehnané Velikonoce

  21.4.2019 00:00

  Požehnané Velikonoce přeje redakce RC Monitoru

 • Benedikt XVI. o krizi způsobené pohlavním zneužíváním v katolické církvi

  20.4.2019 00:00

  Jedná se o nejvýznamnější prohlášení od doby, kdy v roce 2013 odstoupil z papežského úřadu. Emeritní papež Benedikt XVI. napsal esej o kněžském pohlavním zneužívání, v níž vysvětluje, kde spatřuje kořeny této krize, jaký vliv má na kněžství a jak by církev měla reagovat. V eseji, která má okolo 6 000 slov a vyšla v malém bavorském měsíčníku Klerusblatt, Benedikt XVI. obviňuje především sexuální revoluci a kolaps katolické morální teologie po Druhém vatikánském koncilu. To vyústilo, tvrdí, v „selhání“ seminární formace, jež fungovala před koncilem.

 • Výzva biskupa Vokála: Týden pokání za hříchy

  03.4.2019 00:00

  Spolubratři v kněžské službě, bratři a sestry v Kristu, 4. dubna 2019 uplyne sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu.

 • Britští lékaři provedli prenatální operaci dítěte s vrozeným onemocněním

  15.3.2019 23:00

  Lékaři ve Spojeném království porovedli operaci nenarozeného dítěte a poté dítě jménem Elouise úspěšně vrátili zpět do matčina lůna. Matka, šestadvacetiletá Bethan Simpsonová, se při rutinním vyšetření ve 20. týdnu dozvěděla, že Elouise má rozštěp páteře, jenž postihuje míchu a páteř a může způsobit mnohé komplikace včetně nemožnosti chodit.

 • Svěcení žen na diakonky by církev vážně poškodilo

  15.3.2019 23:00

  Možná se domníváte, že to poslední, co církev v současné době potřebuje, je ještě větší zmatek, více pochybností a více dohadů kvůli věrouce, ale ne každý tento názor sdílí. Konkrétně čtyři členové papežské komise, která se zabývá otázkou diákonek, pořádali konferenci na Fordhamské univerzitě, kde nás chtěli přimět přemýšlet o tomto (podle jejich názoru) naléhavém problému. Profesorka Phyllis Zagano, dlouholetá zastánkyně ženského diakonátu, tak prohlašuje: „Je na církvi, aby vyvolala humbuk,“ zároveň však upozorňuje, že „zdržení a pozitivní odpověď“, zda ženy mohou sloužit jako diákonky, „je negativní odpověď“. Fordhamská konference je bezpochyby úvodní salvou pro ještě větší humbuk, který teprve přijde.

Radio Proglas

 • Hostie pro strádající Venezuelu - kolumbijská církev obdarovala sousedy

  22.4.2019 20:19

  Milión hostií věnovala církev v Kolumbii pro liturgické obřady Svatého týdne a Velikonoc v sousední Venezuele postižené politickou, sociální a humanitární krizí. Hostie podle listu El Tiempo převzalo kolem 90 farností příhraniční diecéze San Cristobal. 

 • Vláda Srí Lanky chce financovat opravu kostelů zničených útoky

  22.4.2019 15:12

  Prezident Srí Lanky Maithripala Sirisena požádal světové společenství o pomoc při pátrání po pachatelích velikonočních útoků na kostely a hotely, při kterých přišlo o život skoro 300 lidí a zranění utrpělo dalších 500. Prezident také na zítřek v zemi vyhlásil státní smutek. Mluvčí vlády Radžita Senaratne uvedl, že čin spáchala místní islamistická skupina a úřady prověřují její případné napojení na zahraničí. V zemi začne o půlnoci platit mimořádný stav.

 • 65 let s Ondrášem

  22.4.2019 12:10

  Co přichystal Vojenský umělecký soubor Ondráš na rok 2019? V letošním roce totiž slaví jediný profesionální soubor v České republice své půlkulatiny. Rozhovor se zástupci souboru nabízíme ve Folklorním okénku na vlnách Proglasu ve středu 24. dubna v 16.55. A kromě povídání také poprvé uslyšíte zbrusu nové hudební snímky orchestru pro vedením primáše Jaromíra Kučery.

 • Programové tipy (22.–28. 4. 2019)

  22.4.2019 11:00

  V týdnu od 22. dubna se na Proglasu můžete těšit například na rozhovor s moderátorem ČT Jiřím Václavkem, premiérový seriál Slepé uličky teologie nebo Folklorní okénko věnované VUS Ondráš.

 • Červené pondělí s duchovní hudbou

  22.4.2019 07:00

  Velikonoční skladby plné radosti ze vzkříšení zaplní i pondělní polední Hudební siestu.

Pastorace.cz

 • Den Země - 22. dubna

  22.4.2019 01:57

  22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači Matky Země. Ne. Ale jako křesťané máme cítit zodpovědnost za svět, který nám byl svěřen a ve kterém čteme jako v knize o moudrosti a kráse otištěné jeho Stvořitelem.

 • Svatý Vojtěch (23. duben)

  22.4.2019 00:00

  Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v krajinách tehdejšího Pruska. Bylo mu 41 let.

 • Velikonoční "Pokoj vám", neboli šalóm

  21.4.2019 11:24

  Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", shrnuje celé velikonoční poselství....

 • Velikonoční aleluja

  21.4.2019 11:18

  Co znamená výraz Aleluja + Aleluja od Georga Friedricha Händela

 • Sám Bůh, náš Pastýř, přišel, aby nás našel a zachránil

  21.4.2019 06:00

  Církev na celém světě naplněná úžasem prvních učedníků, stále znovu hlásá: „Ježíš vstal z mrtvých!“ – „Vpravdě, vstal z mrtvých, jak předpověděl!“

A picture