Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Katolický týdeník

 • Pouť završí setkání s papežem

  11.11.2019 23:00

  Na pouť do Říma se o uplynulém víkendu vypravilo více než dva tisíce poutníků z České republiky. Ve Věčném městě děkují za třicet let svobody a připomínají si kanonizaci sv. Anežky i někdejší pouť – tedy události, které stály na prahu Sametové revoluce.

 • Co přinesl 17. listopad církvi?

  11.11.2019 23:00

  Před třiceti lety, v listopadu 1989, se v Československu zhroutil komunistický režim. Po čtyřiceti letech nesvobody se s pádem rudé totality otevřely nové možnosti i věřícím v Boha.

 • Když se řekne 17. listopad

  11.11.2019 23:00

  Sametová revoluce se v novodobých českých dějinách pokládá za důležitý milník. Někdo oslavuje nástup svobody – včetně svobody vyznání, jiný možnost podnikání, cestování, stýkání kultur. Jiní zase litují odchodu poměrně přehledného a jednoduchého světa – třebaže pod komunistickou knutou.

 • Poznal jsem Františkovu odvahu

  11.11.2019 23:00

  Papežův životopisec AUSTEN IVEREIGH nyní vydává v angličtině knihu Zraněný pastýř. Papež František a jeho úsilí obrátit katolickou církev. Časem vyjde i česky. Pro KT hodnotí vývoj v církvi od vydání uznávané biografie Papež reformátor před pěti lety.

 • Potřebujeme silné příběhy

  11.11.2019 23:00

  Dobrým občanem se člověk rodí, nebo stává? Ptáme se P. JOSEFA PROKEŠE, který vyučoval náboženství a religionistiku na českobudějovickém Biskupském gymnáziu po sedm let.

Víra.cz

 • 13. 11. si připomínáme sv. Anežku českou - materiály pro děti

  12.11.2019 00:00

  Obrázkové čtení sv. Anežce. Pracovní list s obrázky a základními informacemi o životě svaté Anežky. Šablona na sklo, kterou lze využít i jako omalovánku. Další omalovánky jsou najdete na konci stránky.

 • Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

  12.11.2019 00:00

  Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět zvláštní vlaky...

 • Stěhování na hřbitov

  11.11.2019 19:00

  Kříže na hrobech neznamenají, že jsme nad někým „udělali kříž“, že „je s ním amen“ čili konec, jak se často říká. Je naopak znamením vzkříšení a naděje, že zemřelé Bůh vzkřísí – podobně jako vzkřísil ukřižovaného Krista.

 • Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

  09.11.2019 01:01

  Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se voják Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens.

 • Sv. Lev Veliký

  09.11.2019 00:00

  Papež zásadního významu (r. 440 - 461).

církev.cz

 • Papež František českým poutníkům: Kéž se za vás sv. Anežka přimlouvá

  13.11.2019 10:45

  Dnešní pravidelné audience se na náměstí sv. Petra zúčastnilo na čtyři tisíce poutníků z České republiky, kteří papeži předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku 1,2 milionu Kč pro chudé. Ve svém pozdravu Svatý otec připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil poutníky z naší vlasti, aby žili s novým nadšením podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají.

 • Československá hymna ve sv. Petrovi a České nebe v lateránské bazilice aneb druhý den pouti obrazem

  12.11.2019 19:00

  Ve výroční den kanonizace sv. Anežky se konala v bazilice sv. Petra hlavní bohoslužba národní pouti, kterou celebroval kardinál Dominik Duka a kazatelem byl Zdenek Wasserbauer. Poté se biskupové přemístili k oltáři sv. Václava k modlitbě za vlast a v katakombách baziliky navštívili bývalé místo odpočinku kardinála Josefa Berana. Ve večerních hodinách se poutníci sešli v bazilice sv. Jana v Lateránu k reprezentativnímu koncertu „České nebe“ a někteří se vydali také do kostela sv. Marcelina a Petra na koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM).

 • Hlavní bohoslužba národní pouti ve svatopetrské bazilice. Jan Pavel II. nám ukázal cestu, připomněl biskup Wasserbauer

  12.11.2019 12:00

  Více než 4000 poutníků dnes dopoledne dorazilo na hlavní bohoslužbu národní pouti, která se konala ve svatopetrské bazilice právě v den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. Slavnostní mši ke cti sv. Jana Pavla II. celebroval kardinál Dominik Duka OP, homilii pronesl pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Večer se ještě uskuteční reprezentativní koncert "České nebe" v bazilice sv. Jana v Lateránu a koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelína a Petra.

 • Evropské setkání ve Wrocławi

  12.11.2019 00:00

  V polské Wrocławi proběhne na konci prosince „pouť důvěry“ Taizé.

 • Nepřijeli jsme na výlet, ale na pouť aneb první den národní pouti obrazem

  11.11.2019 20:00

  Českou národní pouť zahájili čeští a moravští biskupové společnou modlitbou litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila. Ostatní poutníci se k nim připojili v bazilice Santa Maria Maggiore, kde proběhlo slavností zahájení, mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kazatelem byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Christnet

Res claritatis

 • Papeži Františku, kudy ven z krize

  31.10.2019 23:00

  Zvláštní synoda o panamazonském regionu se překrývá s nejzávažnější institucionální krizí Vatikánu v posledních letech. Tyto dvě události nejsou sice propojené v pravém slova smyslu, symbolicky však ano.

 • Co je slavnost Všech svatých?

  30.10.2019 23:00

  Každoročně slaví církev 1. listopadu nespočetný zástup živých a zářících svědků Krista. Jestliže byli někteří z nich oficiálně uznáni a po tzv. kanonizačním procesu dáni za příklad, církev dobře ví, že mnoho dalších také žilo ve věrnosti evangeliu a ve službě všem lidem. Proto v tento den křesťané slaví všechny svaté, známé i neznámé.

 • Pohanské modly nejsou neškodné a dialog není definitivním cílem

  25.10.2019 00:00

  Konflikty v dějinách obvykle popisují vítězové. Baalovi kněží ze zřejmých důvodů sami nenapsali žádnou vlastní zprávu o souboji s Eliášem na hoře Karmel. Ale zajímalo by mě, jak by ji napsali, kdyby se rozhodli tuto událost vylíčit. Mějme na paměti, že to byl Eliáš, kdo vyprovokoval tento konflikt. Baalovi kněží neměli důvod hádat se s Eliášem.

 • Australský stát schválil návrh zákona umožňujícího potraty až do narození

  23.10.2019 00:00

  Propotratoví politici slavili poté, co australský stát Nový Jižní Wales legalizoval zabíjení nenarozených dětí až do narození. Kontroverzní zákon umožňuje potraty z jakéhokoli důvodu až do 22. týdne těhotenství a do narození se svolením dvou lékařů a nemocniční komise, uvádí list The Independent.

 • Pojďte a přesvědčte se! Chaldejský patriarcha zahájil v Iráku mimořádný misijní měsíc

  23.10.2019 00:00

  Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 byl zahájen 1. října také v Iráku v bagdádské katedrále sv. Josefa liturgickou slavností, které předsedal chaldejský patriarcha Louis Raphael Sako.

Radio Proglas

 • Leopold Mozart

  13.11.2019 13:57

  Rovných 300 let uplyne ve čtvrtek 14. listopadu ode dne, kdy se narodil hudební skladatel Leopold Mozart.

 • Pošumavská dudácká muzika slaví 30

  13.11.2019 13:52

  Pošumavská dudácká muzika oslaví tři desítky let své činnosti koncertem, který se koná v sobotu 16. listopadu 2019 od 18. hodiny v rytířském sále strakonického hradu. Součásti podvečera bude i slavnostní uvedení nového vánočního cd muziky.

 • Poutníci z Česka se setkali s papežem Františkem

  13.11.2019 13:43

  Svatoanežská národní pouť dnes vyvrcholila při pravidelné generální audienci na svatopetrském náměstí ve Vatikánu setkáním poutníků s papežem Františkem. Jak mohli vidět přítomní i diváci televize Noe, která nabídla přímý přenos události, členové České biskupské konference měli místo přímo u Svatého otce, s kterým se již před začátkem audience kardinál Dominik Duka soukromě pozdravil.

 • Spojeni slovem - Válka nemá ženskou tvář

  13.11.2019 13:37

  Daniel Soukup, překladatel, literární vědec a proděkan Filosofické fakulty Univerzity Karlovy bude naposledy hostem vzdělávacího cyklu o ženách a mužích ve světové literatuře. Poslouchejte v pátek 15. listopadu ve 20.15.

 • Jak se žije nevidomým, si vyzkouší lidé v Brně

  13.11.2019 11:10

  Dnes si připomínáme Mezinárodní den nevidomých - tohoto dne se totiž roku 1745 narodil Valentin Haüy, zakladatel prvního výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži. U této příležitosti se za přispění Odboru zdraví Magistrátu města Brna koná v brněnském AVION Shopping Parku osvětová akce.

Pastorace.cz

A picture