Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Lék č. 9

Proti nemoci

Ještě jeden prostředek proti nemoci, obzvlášť pokud se nacházíš v nějaké těžké situaci.

Tato „tabletka“ je určena jak na fyzické, tak na psychické onemocnění. Říkej pomalu: „Chci být zdráv!“ a „Jsem dítě Boží!“ Opakuj si tyto věty tak dlouho, až se jejich obsah dostane z tvé hlavy do srdce. Pak pocítíš, jak proudí tvým tělem nová síla a jak se celý tvůj organismus stále více pozvedá ke všemu pozitivnímu.

 

Recept sv. Jakuba

Ve svém listu (5,14) píše apoštol Jakub: „Je někdo z Vás nemocen? Ať si zavolá starší obce a ti ať se nad nim modlí….“ Dále říká: „ Proto vyznávejte jeden druhému své hříchy a modlete se jeden za druhého, aby jste byli uzdraveni!“ (5,16). Toto uzdravení se děje skrze svátost smíření (zpověď), eucharistií (mše svatá) a zvlášť skrze pomazání nemocných. Před svatým přijímáním přece prosíme: „Pane, nejsem hoden,…….,ale řekni jen Slovo a má duše bude uzdravena!“

A picture