Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Modlitba za církev v Číně 24.5.


Modlitba pro den modliteb za církev v Číně

Ó nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, v Še-šan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů acelá čínská církev ktobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes prosit za ochranu. Shlédni na Boží lid amateřskou péčí jej veď po cestách pravdy alásky, aby byl vždy kvasem harmo-nického soužití mezi všemi občany.Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své ano, svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně azapočal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně ses na něm podílela apři-pustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvouduši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalváriizůstala stát po boku svého Syna, který umíral, abyčlověk mohl žít.Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve vířepři-jímajírozhodují se jej následovat tím, že na sebeberou jeho kříž. Matko naděje,temnotě Bílé sobotyjsi s neochvějnou důvěrou putovalavelikonočnímuúsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby v nejtem-něj šíchmomentech dokázaly rozpoznávat znameníBoží láskyplné přítomnosti.Naše Paní ze Še-Šan, pomáhej všem lidemČíně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávajívěřit, doufatmilovat. Kéž se nikdy nebojí mluvito Ježíši před světem a o světě před Ježíšem.sousoší nad oltářemŠe-Šan zvedáš svého Syna dovýšea nabízíš jej světunáručí otevřenougestu lásky.

Pomáhej čínským katolíkům, aby byli věrohodnýmisvědky této lásky, spojeniPetrovou skálou, na které je církev zbudována.Matko Čínycelé Asie, oroduj za násnyní i na věky. Amen.

(Benedikt XVI.)


Správce Webu, 18. 5. 2019

Duchovní pobyty pro seniory


senioři


Správce Webu, 18. 5. 2019

Život v Kristu - Život v plnosti


duchovní cvičení


Správce Webu, 18. 5. 2019

Open Heaven


Open Heaven


Správce Webu, 18. 5. 2019

Noc kostelů 2019


lukovVelíková

Držková

Vlčková


Správce Webu, 18. 5. 2019

Veřejná sbírka Kaple Panny Marie v Kašavě


Kaple na Vinohrádku


Správce Webu, 26. 4. 2019

Novéna 33 dní do Ranní Slávy


Kniha Fr. Michaela Gaitleye se stala brzy po svém vydání světovým bestselerem a jen v USA se jí prodalo více jak 2.000 000 kusů. Díky obětavé spolupráci více jak 15 lidí z různých farností máte možnost spolu s farností Lukov a Kašava prožít měsíc květen v hlubokém poznávání Mariiny úlohy v našem životě. Pokud se chcete připojit, můžete se přihlásit k odběru každodenních meditací v oddíle kontakty. Bližší informace naleznete zde.


Správce Webu, 21. 4. 2019

Letní škola liturgiky Želiv


Správce Webu, 30. 1. 2019

Duchovní obnovy v Králíkách


Správce Webu, 30. 1. 2019

Duchovní cvičení na Velehradě


Správce Webu, 15. 12. 2018

Stránka

A picture