Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Ohlášky 13.10.2019

 • Dnes, v neděli, 13.10., je sbírka na potřeby kostela.
 • V pondělí, 14.10., bude v Lukově na faře po mši sv. setkání mužů, kteří se chtějí zapojit do duchovního cvičení „Front Range“.
 • Po setkání s p. ředitelem byla upřesněna výuka náboženství v Kašavě:
1. třída úterý 13:30-14:15
2. třída úterý 14:15-15:00
3.+4. třída úterý 15:00-15.45
5.-9. třída středa 12:30
 • Ve středu, 16.10., bude v Lukově v 16:30 hod setkání všech katechetů děkanátu Vizovice.
 • V pátek, 18.10., v rámci mimořádného misijního měsíce se v 18:00 hod začneme modlit růženec. V 18:00 hod začínají děti vedené skauty radostný růženec; v 18:30 hod ženy vedené „společenstvím Matek“ a v 19:00 hod muži vedení společenstvím „Bojového růžence“.
 • Příští neděli, 20.10., je Den modliteb za misie, zároveň v Lukově slavíme 89. výročí posvěcení našeho chrámu. V tento den můžete za splnění 3 obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Zároveň se také koná sbírka určená na pomoc misijnímu dílu. Pán Bůh zaplať za vaše dary! Odpoledne v 15:00 hod je pro vás v kostele připravený sváteční program. Nejprve vystoupí cimbálová muzika Dokopyjan z Vlachovic s lidovými a mariánskými písněmi z Valašska a pak bude následovat beseda p. Miroslavem Hanáčkem z Kunovic, hlavním protagonistou dokumentárního filmu Dar z Medjugorje.
 • Ve Štípě bude v neděli 20.8. mše sv. k připomenutí P. Otakara Pěluchy.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence. V tomto měsíci bychom měli věnovat této modlitbě větší pozornost a častěji konat tuto pobožnost.

 

Ohlášky 6.10.2019

 • Dnes, v neděli, 6.10., bude v Kašavě pokřtěn Matěj Flám. Ve 23:00 hod bude v Kašavě adorace pro chlapy a po ní růženec.
 • Začal Mimořádný misijní měsíc, při kterém se budeme při každé mši sv. modlit za misie modlitbu se Sv. Otcem.
 • V pondělí, 7.10., bude v Lukově pohřeb pí Oldřišky Rafajové z Velíkové.
 • V úterý, 8.10., začíná v Kašavě náboženství.

1.třída

12:15-13:00

2.třída

13:00-13:50

3.třída

13:55-14:40

4.-5.třída

14:45-15.30

6.-9.třída

STŘEDA 12:30

Děti v 1. hodině dostanou přihlášky, které nechají doma podepsat rodiči a přinesou je na další hodinu.

 • Ve čtvrtek, 10.10., bude v Držkové schůze kněží děkanátu Vizovice, v 8:30 hod bude společná modlitba a pobožnost ke sv. Václavovi, na kterou jste zváni.
 • V pátek, 11.10., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • Příští neděli, 13.10., bude sbírka na potřeby kostela.
 • Na počátku tohoto roku probíhalo ¼ roční duchovní cvičení pro muže Exodus 90. Na něj volně navazuje další s názvem „Front Range“ (Přední pohoří), které začne v naší farnosti 28.10.19. Skládá se z 5 vrcholů na sebe navazujících etap. Ta první – Reflexion Peak – trvá 21 dní. Zúčastnit se jej mohou i ti muži, kteří Exodus 90 nekonali. V pondělí, 14.10., v 19:00 hod bude na faře v Lukově pro zájemce přípravné setkání.
 • Od 28.10. do 14.11. bude naší diecézí putovat relikvie sv. Vincence de Paul, bližší informace najdete na farních stránkách.
 • V sobotu, 19.10., se uskuteční setkání lektorů v Olomouci.
 • Chtěl bych poděkovat všem organizátorům včerejšího tenisového turnaje, který proběhl v pastoračním centru.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence. V tomto měsíci bychom měli věnovat této modlitbě větší pozornost a častěji konat tuto pobožnost.
A picture