Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Ohlášky 21.10.2018

 • Dnes slavíme výročí posvěcení farního kostela sv. Josefa v Lukově, zároveň je také misijní neděle, sbírka bude odeslána na podporu misijního díla ve světě.
 • V pondělí, 22.10., bude po mši sv. v Lukově na faře Biblická hodina.
 • Ve čtvrtek, 25.10., nebude dětská mše sv. Úmysl mše sv. bude odsloužen ráno v 8:00 hod.
 • V sobotu, 27.10., nebude mše sv. v Kašavě. Úmysl bude odsloužen na Velehradě v rámci děkanátní poutě.
 • V sobotu, 27.10., se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě. Odjezd bude ve 13:30 hod z Držkové a pojedeme po trase: Kašava – Vlčková – Velíková, Horní konec – Lukov, Horní zastávka – Lukov, hasičská zbrojnice. Program na Velehradě: 15:00 hod růženec, 16:00 hod adorace, 17:00 hod mše sv. s O. biskupem. Předpokládaný odjezd z Velehradu je v 19:00 hod. Bude společný autobus pro Lukov i Kašavu. Zapsat se ještě můžete vzadu na stolku.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence, v Lukově vzadu na stolku je připravena tabulka, kde se můžete zapsat v měsíci říjnu na modlitbu růžence, která bude opět ve vašich rodinách.

 

Ohlášky 14.10.2018

 • Tuto sobotu a neděli probíhají volby do pastorační rady farnosti Lukova a Kašavy. Vyzvedněte si hlasovací lístek a zatrhněte 4 kandidáty na straně označené šipkou. Můžete zatrhnout jak z levého, tak i z pravého sloupce. Účastnit voleb se může každý farník starší 15 let. Vyplněné hlasovací lístky budou sesbírány. Dnes, v neděli, 14.10., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Příští týden v Lukově a v Kašavě bohoslužby nebudou, až v soboru a v neděli. V nutných případech kontaktujte sousední faráře. Ve středu nebude v Kašavě a v Lukově náboženství.
 • V pátek, 19.10., bude v Lukově mše sv. pro mládež děkanátu v 18:00 hod. Účastnit se mohou samozřejmě i ostatní farníci.
 • V sobotu bude mše sv. s nedělní platností v 17:00 hod v Lukově a v 18:30 hod v Kašavě. V neděli, 21.10., bude v Kašavě mše sv. v 7:30 hod a v Lukově jen jedna mše sv. v 9:00 hod ze Slavnosti posvěcení chrámu. Při této mši sv. bude zpívat chrámový sbor z Rožnova p. R. pod vedením pí Aleny Blinkové a po mši sv. bude pokračovat v kostele slavnostním koncertem. Všichni jste srdečně zváni. Zároveň je tato neděle Misijní, kdy se celá církev modlí za misie a koná se také sbírka určená na pomoc misijnímu dílu. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
 • Lukovský chrámový sbor začal zkoušet na Vánoce, zkouška je každý pátek od 18:30 hod, bližší informace u varhaníků.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence, v Lukově vzadu na stolku je připravena tabulka, kde se můžete zapsat v měsíci říjnu na modlitbu růžence, která bude opět ve vašich rodinách.
 • V sobotu, 27.10., se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě. Odjezd bude ve 13:30 hod z Držkové a pojedeme po trase: Kašava – Vlčková – Velíková, Horní konec – Lukov, Horní zastávka – Lukov, hasičská zbrojnice. Program na Velehradě: 15:00 hod růženec, 16:00 hod adorace, 17:00 hod mše sv. s O. biskupem. Předpokládaný odjezd z Velehradu je v 19:00 hod. Bude společný autobus pro Lukov i Kašavu. Zapsat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 7.10.2018

 • V pondělí, 8.10., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V pátek, 12.10., bude v kapli ve Velíkové v 18:00 hod mše sv.
 • V neděli, 14.10., bude mít mši sv. v 9:00 hod v Kašavě P. Mariusz Sienkovski z Trnavy.
 • Na nástěnce jsou kandidáti do pastorační rady farnosti. Volby do pastorační rady proběhnou 14.10. Do pátku 12.10. se mohou kandidáti vyjádřit osobně nebo telefonicky u faráře.
 • Příští neděli, 14.10., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence, v Lukově vzadu na stolku je připravena tabulka, kde se můžete zapsat v měsíci říjnu na modlitbu růžence, která bude opět ve vašich rodinách.
 • V sobotu, 27.10., se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě. Odjezd bude ve 13:30 hod, bude společný autobus pro Lukov i Kašavu. Zapsat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 30.9.2018

 • Dnes, v neděli 30.9., budou mše sv. v 7:30 hod v Lukově, v 9:00 hod v Kašavě a v 10:30 v Držkové.
 • V pondělí, 1.10., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb p. Vladimíra Paráka.
 • Ve středu, 3.10., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 4.10., navštívím nemocné v Kašavě. Dětská mše sv. v Lukově bude na farní zahradě s žehnáním zvířat.
 • V pátek, 5.10., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 6.10., uzavřou v Lukově v 11:00 hod svátost manželství MUDr. Zbyněk Švach, bytem Brumov-Bylnice 675, a MUDr. Kateřina Březíková, bytem Hradská III. 320, Lukov.
 • V sobotu, 6.10., bude v Kašavě v 15:00 hod Mons. Antonín Basler udělovat svátost biřmování 16 žadatelům z Lukova a Kašavy. Prosím biřmovance i kmotry, aby ve 14:30 hod už byli přítomni v kostele. Večerní mše sv. už potom v Kašavě nebude.
 • Dnes, 30.9., naposledy můžete napsat své kandidáty do ek. a past. rady farnosti.
 • Začíná říjen, měšíc modlitby sv. růžence, v Lukově vzadu na stolku je připravena tabulka, kde se můžete zapsat v měsíci říjnu na modlitbu růžence, která bude opět ve vašich rodinách.
 • V sobotu, 27.10., se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě. Odjezd bude ve 13:30 hod, bude společný autobus pro Lukov i Kašavu. Zapsat se můžete vzadu na stolku.
A picture