Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Ohlášky 18.3.2018

 • Dnes v neděli, 18.3., slavíme v Lukově patrona farnosti, sv. Josefa. Děkuji P. Josefu Pelcovi za návštěvu a přeji všem Josefům, aby byli ochránci své rodiny, jako sv. Josef. Ministranti mají pro vás připravený obrázek sv. Josefa a budou vám jej u vchodu nabízet. Odpoledne bude svátost smíření před Velikonocemi, od 14:00 hod v Kašavě a od 15:00 hod v Lukově. Budeme zpovídat 3 zpovědníci. Pán Bůh zaplať za dnešní mimořádnou sbírku.
 • V pátek, 23.3., budeme od 9:00 hod zpovídat s P. Františkem v Domově seniorů.
 • V sobotu, 24.3., bude Děkanátní setkání mládeže ve Štípě. Mladí jsou srdečně zváni. Začátek je v 8:30 hod, předpokládaný konec v 17:00 hod.
 • Od pátku 23.3. od neděle 25.3. bude probíhat Modlitební Triduum Společenství Modlitby Matek. V pátek a v sobotu v 18.00 hod a v neděli v 15.00 hod bude Křížová cesta.
 • Příští neděle, 25.3., je Květná neděle a průvod s ratolestmi. Zároveň se také vybírají pokladničky s postní almužnou. Charita Zlín žádá, aby jste, pokud víte o někom přímo z místa bydliště, komu by se mělo z postní almužny přispět, napsali na papír jeho jméno, bydliště a účel o jakou pomoc by mělo jít, a vhodili do pokladničky. Při mši sv. v 10:30 hod bude další skrutinium pí Anny Hurajové.
 • List biskupa Posáda mladým.
 • Nově je možné sledovat přímé přenosy mší sv. z našeho kostela přes Youtube. Více naleznete na webových stránkách naší farnosti, kde je na úvodní stránce přímo odkaz. Tentokrát by měl být přenos bez poruch.
 • Pobožnost Křížové cesty je v postní době v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

 

Ohlášky 11.3.2018

 • Dnes v neděli, 11.3., povede Křížovou cestu v Kašavě schóla a příští neděli varhaníci. V Lukově bude Křížová cesta v 15:00 hod.
 • V pondělí, 12.3., bude probíhat vizitace farnosti Lukova a Kašava. Večer po mši sv. bude v Lukově na faře Biblická hodina.
 • V pátek, 16.3., budou mít setkání biřmovanci v 19:00 hod v Lukově a v sobotu, 17.3., v Kašavě po mši sv.
 • Příští neděli, 18.3., oslavíme patrona našeho farního kostela, sv. Josefa. Hlavním celebrantem bude P. Josef Pelc, děkan z Uherského Brodu. Zároveň se koná sbírka na potřeby kostela. Odpoledne bude příležitost k velikonoční svátosti smíření od 14:00 hod v Kašavě a od 15:00 hod v Lukově, Křížová cesta v Lukově výjimečně nebude.  
 • List biskupů k čínským křesťanům.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

 

Ohlášky 4.3.2018

 • Dnes v neděli, 4.3., budou odpoledne v 15:00 pobožnost Křížové cesty vést biřmovanci.
 • Ve středu, 7.3., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. budou mít setkání v Kašavě děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek, 8.3., povedou v Lukově Křížovou cestu od 17:25 hod ministranti.
 • V pátek, 9.3., bude v 18:00 hod mše sv. ve Velíkové v kapli.
 • Každé úterý od 9:00 hod bude modlitba matek s dětmi na OÚ v Kašavě, začínáme 6.3., zveme všechny maminky.
 • V měsíci dubnu bude zbourána stodola na farní zahradě v Kašavě. Bude potřeba brigádníky na sobotu 14.4. a 21.4.
 • Charita Zlín přijme pracovníky terénní domácí péče pro oblast Držková, Kašava, Vlčková, Zlín. Podmínka: požadované vzdělání a řidičský průkaz.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.
A picture