Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Ohlášky 21.4.2019

 • neděli, 21.4., je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční, koná se sbírka na Kněžský seminář.
 • V pondělí velikonoční 22.4. budou mše sv. v Lukově v 7:30 a v Kašavě 9:00 hod.
 • Ve středu, 24.4., budou mít po mši sv. setkání prvokomunikanti z Kašavy a jejich rodiče.
 • Ve čtvrtek, 25.4., budou mít po mši sv. setkání prvokomunikanti z Lukova a jejich rodiče.
 • V sobotu, 27.4. budou v Kašavě v 11:00 hod oddáni Martin Štěpán, bytem Kašava 335, a Michaela Janušková, bytem Kašava 335.
 • V neděli, 28.4., začíná 33denní novéna k Panně Marii, v jejímž závěru se zasvětíme Kristu prostřednictvím Panny Marie. Kdo se chce zúčastnit novény, má se denně pomodlit 3x Anděl Páně a růženec. Vzadu na papír můžete napsat e-mail, kde vám denně budu posílat meditace k tomuto zasvěcení, které jsme pro vás přeložili. Muži, kteří si tuto novénu vykonají, mohou požádat o tzv. combat rosary – růženec, který je inspirovaný vojenským růžencem z 1 sv. války.
 • V sobotu, 4.5., se koná farní pouť do Skalky u Trenčína se zastávkou na zpáteční cestě v Uherském Brodě u Panny Marie Růžencové, zapisovat se můžete vzadu na stolku.
 • Obec Kašava vyhlašuje veřejnou sbírku na stavbu kapličky na Vinohrádku. Pokladničky jsou v kostele, na OÚ, v květinářství a v Cukrárně u Šarmanů. Přispět můžete i na účet č. ú.115-8922310247/0100. Datum zahájení je 30.3.2019. Ukončení sbírky je 31.12.2019.

 

Ohlášky 14.4.2019

 • Dnes, v neděli, 14.4., je Květná neděle, při mši sv. se budou žehnat kočičky. Také se koná sbírka na potřeby kostela. V15:00 hod bude Křížová cesta a po ní v 16:00 hod proběhne v Lukově koncert Stabat Mater od G. B. Pergolesiho. Účinkovat bude Musicum Aurum, vstupné 90,- Kč. Vzadu se, prosím, napište na službu při bdění u Božího hrobu na Bílou sobotu, tak aby v kostele stále někdo byl.
 • Ve čtvrtek, 18.4., je Zelený čtvrtek. Po mši sv. bude hodinová adorace u Getsemanské zahrady. Všichni věřící jsou zváni k této adoraci.
 • Velký pátek, 19.4., je dnem přísného postu, tzn. nejen od masa, ale také od všeho jídla. Odpoledne v 15:00 hod bude v Lukově v kostele pobožnost křížové cesty. V Kašavě bude po obřadech Velkého pátku Křížová cesta na Vinohrádek.
 • Na Bílou sobotu, 20.4., začínají obřady v Kašavě v 17.00 hod a v Lukově v 19.30 hod. Obřady začínají venku u rozdělaného ohně. Při Vigílii v Lukově bude pokřtěn Julian Michael Babrnák.
 • U Božího hrobu bude pokladnička na Boží hrob v Jeruzalémě.
 • Příští neděli, 21.4., je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční, koná se sbírka na Kněžský seminář.
 • Obec Kašava vyhlašuje veřejnou sbírku na stavbu kapličky na Vinohrádku. Pokladničky jsou v kostele, na OÚ, v květinářství a v Cukrárně u Šarmanů. Přispět můžete i na účet uvedený na plakátku. Datum zahájení je 30.3.2019. Ukončení sbírky je 31.12.2019.
 • Od 28.4. začneme farní novému k Panně Marii, která bude spočívat v modlitbě růžence a každodenních meditacích 4 významných světců. Můžete se modlit celý růženec, nebo si ho v rodině rozdělit po desátcích (každý jeden desátek). Panna Maria vybízí, abychom se modlili růženec a zvlášť nás muže. Ti muži, kteří chtějí a jsou ochotní modlit se celý růženec a zasvětit se na závěr novény Panně Marii 31.5. na svátek Navštívení Panny Marie mohou požádat o tzv. combat rosary na faře. Vzadu na papír napište, prosím, své jméno a hlavně e-mailovou adresu, kam vám budu každý den zasílat meditaci, a napište také, máte-li zájem o tzv. combat rosary.
 • V sobotu, 4.5., se koná farní pouť do Skalky u Trenčína se zastávkou na zpáteční cestě v Uherském Brodě u Panny Marie Růžencové, zapisovat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 7.4.2019

 • Dnes, v neděli 7.4., bude odpoledne příležitost ke svátosti smíření od 14:00 hod v Kašavě a v od 15:00 hod v Lukově.
 • V pátek, 12.4., bude v DS Lukov od 9:00 hod příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod bude mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V sobotu, 13.4., proběhne Arcibiskupské setkání mládeže v Přerově. V Kašavě v 17:00 hod bude přede mší sv. koncert, při kterém zazní Matoušovy pašije v podání Kašavského sboru a Kašavských chlapů pod vedením p. Esterky st.
 • Příští neděli, 14.4., je Květná neděle, při mši sv. se budou žehnat kočičky. Také se koná sbírka na potřeby kostela. V 16:00 hod proběhne v Lukově koncert Stabat Mater od G. B. Pergolesiho. Účinkovat bude Musicum Aurum.
 • Pobožnost Křížové cesty je v postní době v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.
 • Dne 8.5. proběhne Setkání schol Vizovického děkanátu na Provodově od 9:00 hod. Ve 13:30 hod bude slavnostní mše sv. Přihlásit se můžete u Markéty Knápkové na telefonu uvedeném na plakátu. Autobus pojede z Kašavy v 6:45 hod a z Lukova 8:25 hod.
 • Pořad bohoslužeb Velikonočního Tridua a neděle Zmrtvýchvstání Páně:

Čtvrtek

18.4.

Kašava 16:30

ZELENÝ ČTVRTEK

Po mši sv. bude adorace v Getsemanské zahradě

Lukov 18:00

Pátek

19.4.

Kašava 16:30

VELKÝ PÁTEK

Den přísného postu

Lukov 18.00

Sobota

20.4.

Kašava 17:00

BÍLÁ SOBOTA

Lukov 19.30

Neděle

21.4.

Kašava 9:00

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Lukov 10.30

 

A picture