Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

042022

BOHOSLUŽBY od 24.4.2022 do 1.5.2022

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

24.4.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle

Božího milosrdenství

Za + Bohumila Hnilu, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimír a Marii Dočkalovy, rodiče a živou rodinu

Pondělí

25.4.

Lukov 18:00

Svátek

sv. Marka, evangelisty

Za kněze, učitele, přátele, dobrodince a duše v očistci

Úterý

26.4.

 

 

 

Středa

27.4.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek 28.4.

Lukov 18:00

Dětská mše sv. 

Za Karla Ponížila a živou rodinu

 

Pátek

29.4.

Lukov 10:00

Svátek

sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Mše sv. v DS Lukov

 

Sobota 30.4.

Kašava 18:00

 

 

 

Neděle

1.5.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

sv. Josefa, dělníka

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

 

BOHOSLUŽBY od 17.4.2022 do 24.4.2022

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

17.4.

Lukov 7:30

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za dar víry a zdraví pro děti a vnuky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí

18.4.

Lukov 7:30

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Za Jaroslava Halašku, manželku, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Úterý

19.4.

 

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Středa

20.4.

Kašava 18:00

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Čtvrtek 21.4.

Lukov 18:00

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Dětská mše sv. 

Na poděkování za 16 let společného života

Pátek

22.4.

Lukov 10:00

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Mše sv. v DS Lukov

 

Sobota 23.4.

Kašava 18:00

 

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Neděle

24.4.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle

Božího milosrdenství

Za + Bohumila Hnilu, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimír a Marii Dočkalovy, rodiče a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 10.4.2022 do 17.4.2022

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

10.4.

Lukov 7:30

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

Za Miroslava Holíka, manželku a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Žofii Holíkovou, manžela a živou rodinu

Pondělí

11.4.

Lukov 18:00

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

Za živou a + rodinu Láníkovu a Skřítkovu

Úterý

12.4.

 

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

 

Středa

13.4.

Kašava 18:00

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

 

Čtvrtek 14.4.

Kašava 16:30

ZELENÝ ČTVRTEK

 

Lukov 18:00

Za Anežku Herotovu a děti s prosbou o Boží ochranu a pomoc

Pátek

15.4.

Kašava 16:30

VELKÝ PÁTEK

Den přísného postu

 

Obřady Velkého pátku

Lukov 18:00

Sobota 16.4.

Kašava 17:30

BÍLÁ SOBOTA

Vigílie Zmrtvýchvstání Páně

 

Lukov 19:30

Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy, bratra Josefa a Antona Varechu

Neděle

17.4.

Lukov 7:30

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za dar víry a zdraví pro děti a vnuky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

 

Pondělí 18.4.

Lukov 7:30

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Za Jaroslava Halašku, manželku, živou  a + rodinu

Kašava 9:00

 

BOHOSLUŽBY od 3.4.2022 do 10.4.2022

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

3.4.

Lukov 7:30

5.NEDĚLE POSTNÍ

 

Za + rodiče Macíkovy, Pavlíčkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let

Pondělí

4.4.

Lukov 18:00

Mše sv. v latinském jazyce

Za + tatínka a živou rodinu

Úterý

5.4.

 

 

 

Středa

6.4.

Kašava 18:00

 

 

 

Čtvrtek

7.4.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za + rodiče a dceru

Pátek

8.4.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 9.4.

Kašava 18:00

 

 

 

Neděle

10.4.

Lukov 7:30

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

Za Miroslava Holíka, manželku a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Žofii Holíkovou, manžela a živou rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí