Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062023

BOHOSLUŽBY od 25.6.2023 do 2.7.2023

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

25.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

Na poděkování za 25let kněžství

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodiče Drábkovy, 3 syny a živou rodinu

Pondělí

26.6.

Lukov 18:00

 

Za + Marii Lukšovu, dcery a vnoučata

Úterý

27.6.

 

 

 

Středa 28.6.

Kašava 18:00

Památka

sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

 

Čtvrtek 29.6.

Lukov 18:00

Slavnost

PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Doporučený svátek

Dětská mše sv. 

 

Pátek

30.6.

Lukov 10:00

 

Svátek

Výročí posvěcení katedrály

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 1.7.

Kašava 18:00

 

 

 

Neděle

2.7.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

Za novomanžele Marii a Luise Claudio

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 18.6.2023 do 25.6.2023

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

18.6.

Lukov 7:30

11.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Františka Koláře a živou rodinu

Pondělí

19.6.

Lukov 18:00

 

 

Úterý

20.6.

 

 

 

Středa 21.6.

Kašava 18:00

Památka

sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Čtvrtek 22.6.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv. 

 

Pátek

23.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Lukov 20:00

Mše sv. na hradě Lukov

Sobota 24.6.

Kašava 18:00

 

Slavnost

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Farní pouť na sv. Hostýn

Neděle

25.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodiče Drábkovy, 3 syny a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 11.6.2023 do 18.6.2023

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

11.6.

Lukov 7:30

10.neděle v mezidobí

Za + Marii Parákovou a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Pondělí

12.6.

Lukov 18:00

 

Za + manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu

Úterý

13.6.

 

Památka

sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 

Středa 14.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek 15.6.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

 

Pátek

16.6.

Lukov 10:00

 

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 17.6.

Kašava 18:00

 

Památka

Neposkvrněného srdce Panny Marie

 

Neděle

18.6.

Lukov 7:30

11.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Františka Koláře a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 4.6.2023 do 11.6.2023

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

4.6.

Lukov 7:30

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

 

Pondělí

5.6.

Lukov 18:00

Památka

sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Mše sv. v latinském jazyce

Za + Aloise Pavlíčka, duše v očistci a živou rodinu

Úterý

6.6.

 

 

 

Středa 7.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek 8.6.

Lukov 18:00

Slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

(Boží tělo)

Doporučený svátek  

Za + rodiče Viléma a Otýlii Dočkalovy a jejich + syna Viléma

Pátek

9.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Veliková 18:00

 

Sobota 10.6.

Kašava 17:00

 

 

Lukov 18:30

Za + Marii a Miroslava Flámovy a živou rodinu

Neděle

11.6.

Lukov 7:30

10.neděle v mezidobí

Za + Marii Parákovou a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí