Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102023

1.10 ne 26. neděle                                   v mezidobí Lukov 7:30 Za + Vladimíra Paráka a duše v oč.
Kašava 9:00 Za Otu Drábka a prarodiče z Vlčkové a živou i + rodinu
Lukov 10:30 Na poděkovbání za přijatá dobrodiní a za duše v oč.
2.10 po svatých andělů strážných Lukov 18:00 Za Františku Langerovou a manžela
3.10 út        
4.10 st sv. Františka z Assisi Kašava 18:00 Za + Josefa a Margaretu Fridrichovy
5.10 čt sv. Faustiny Kowalské, panny Lukov 18:00 Za nedožitých 80 let Františka Pavlíčka, duše v oč. a za živou rodinu
6.10 První pátek v měsíci domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00 Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro stávající i bývalé zaměstnance
7.10 so Panny Marie Růžencové Kašava 18:00 Za farníky
8.10 ne 27. neděle                                 v mezidobí Lukov 7:30 Za + Marii Přívarovou, manžela a rodiče z obou stran
Kašava 9:00 Za Lukáše Drábka a živou rodinu
Lukov 10:30 Za + manželku a živou i + rodinu
9.10 po   Lukov 18:00 Na poděkování za 80 let života a za živou rodinu
10.10 út        
11.10 st   Kašava 18:00  
12.10 čt sv. Radima, biskupa Lukov 18:00 Za Aloise Krůťu, manželku a živou rodinu
13.10   domov důchodců 10:00  
Veliková 18:00  
14.10 so   Kašava 18:00 Za farníky
15.10 ne 28.neděle                                   v mezidobí                      Výročí posvěcení lukovského kostela Lukov 7:30 Za Annu Julínovou a duše v očistci
Kašava 9:00 Za + rodiče Javorovy a jejich sourozence
Lukov 10:30

Na poděkování za 80 let života s prosbou o spásu duše zemřelé maminky Marušky Jašové a požehnání pro celou rodinu.

16.10 po sv. Markéty Marie Alacoque, panny Lukov 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
17.10 út sv. Ignáce Antiochijského biskupa a mučedníka      
18.10 st  sv.Lukáše,                       evangelisty Kašava 18:00 Za + Jindřicha a Cecílii Langrovy a živou i + rodinu
19.10 čt   Lukov 18:00 Za Františka a Ludmilu Julinovy a živou i + rodinu
20.10   domov důchodců 10:00  
21.10 so bl. Karla Rakouského Kašava 18:00 Za farníky
22.10 ne 29. neděle                                   v mezidobí                                    den modliteb za misie             (sbírka na misie) Lukov 7:30 Za Jana Ernesta a živou rodinu
Kašava 9:00 Za + rodiče Zbrankovy a živou rodinu
Lukov 10:30 Za Františka Koláře a + rodiče Kolářovy a Huňovy
23.10 po   Lukov 18:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní, Boží milost a ochranu v dalších letech

24.10 út        
25.10 st   Kašava 18:00  
26.10 čt   Lukov 18:00

Za těžce nemocnou osobu a za živou rodinu

27.10   domov důchodců 10:00  
28.10 so sv. Šimona a Judy, apoštolů Kašava 18:00 Za farníky
29.10 ne 30. neděle                                   v mezidobí Lukov 7:30 Na poděkování za křest a dar víry
Kašava 9:00 Za + Františka Bořutu a živou i + rodinu
Lukov 10:30 Za + Jaroslavu Vančíkovu, bratra a živou rodinu
30.10 po   Lukov 18:00 Za dar uzdravení a síly pro nemocnou osobu
31.10 út        

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí