Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122023

1.12        
Lukov 18:00 Za + Boženu Julínovu a na poděkování za dar zdraví
2.12 so   Kašava 18:00 Za Anežku a Františka Drábkovy
3.12 ne 1. neděle adventní Lukov 7:30 Za + Karla Krčmu a rodiče Marii a Karla
Kašava 9:00 Za + Marii a Aloise Janečkovy, Annu Zicháčkovu a živou i + rodinu
Lukov 10:30 Za + manžela Oldřicha a živou rodinu
4.12 po   Lukov 18:00 Za + Vladimíra Pagáče, manželku a živou i + rodinu
5.12 út sv. Mikuláše, biskupa      
6.12 st sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Kašava 18:00  
7.12 čt   Lukov 18:00 Za Karla Ponížila a živou rodinu
8.12 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie domov důchodců 10:00  
Veliková 18:00  
9.12 so   Kašava 18:00 Za živou i + rodinu Večeřovu
10.12 ne 2. neděle adventní Lukov 7:30 Za Natálku
Kašava 9:00 Za farníky
Lukov 10:30 Na poděkování za 90 let života
11.12 po   Lukov 18:00 Za rodiče Pagáčovy, Bratránkovy, děti a živou rodinu
12.12 út        
13.12 st sv. Lucie, panny a mučednice Kašava 18:00 Za + Josefa Krčmu a živou i + rodinu
14.12 čt sv. Jana od Kříže                          kněze a učitele církve Lukov 18:00 Za + rodiče Františku a Františka Řezníkovy, živou rodinu a duše v očistci
15.12   domov důchodců 10:00  
16.12 so   Kašava 18:00 Za + rodiče Františku a Stanislava Tomečkovy s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou živou rodinu
17.12 ne 3. neděle adventní Lukov 7:30 Za + syna, manžela, živou a + rodinu Láníkovu a Skřítkovu
Kašava 9:00 Za farníky
Lukov 10:30 Za Marii Dočkalovu a rodiče
18.12 po   Lukov 18:00 Za rodiče Parákovy a živou i + rodinu
19.12 út        
20.12 st   Kašava 18:00  
21.12 čt   Lukov 18:00 Za Natálku
22.12   domov důchodců 10:00  
23.12 so   Kašava 18:00 Za + Julii a Františka Flámovy, syna Petra a živou i + rodinu
24.12 ne 4. neděle adventní Lukov 7:30 Za dar víry pro děti a vnuky
Kašava 9:00 Za farníky
24.12 ne

Slavnost Narození Páně               

 

(sbírka na kostel)

Kašava 21:00 Za živé i + členy chrámového sboru
Lukov 23:00 Za + P. Václava Divíška
25.12 po Lukov 7:30 Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy, bratra Josefa, Antona Varechu a živou rodinu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za farníky
26.12 út sv. Štěpána, mučedníka Lukov 7:30 Za zpěváky ze sboru a schóly
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
27.12 st sv. Jana, apoštola a evangelisty Kašava 18:00  
28.12 čt sv. Betlémských dětí,              mučedníků Lukov 18:00  
29.12   domov důchodců 10:00  
30.12 so   Kašava 18:00 Za farníky
31.12 ne Svátek svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa Lukov 7:30 Na poděkování za uplynulý rok
Kašava 9:00 Na poděkování za uplynulý rok
Lukov 10:30 Za živou rodinu Buchalovu
  po

Slavnost

Matky Boží Panny Marie

Lukov 7:30 Za farníky
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za + Josefa a Františku Juříkovy, syna Zdeňka a dva vnuky
2.1 út sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského      
3.1 st   Kašava 18:00  
4.1 čt   Lukov 18:00  
5.1 první pátek v měsíci Domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00  
6.1 so Slavnost                      Zjevení Páně         Lukov 16:30 Za farníky
Kašava 18:00  
7.1 ne Svátek                                  Křtu Páně Lukov 7:30  
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za vnuka a jeho rodiče
8.1 po   Lukov 18:00  
9.1 út        
10.1 st   Kašava 18:00  
11.1 čt   Lukov 18:00  
12.1   Domov důchodců 10:00  
Držková 18:00  
13.1 so 2. neděle                               v mezidobí Kašava 18:00  
14.1 ne Lukov 7:30 Na poděkování za 7é let života
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za + Ivo Hromčíka a živou rodinu
15.1 po   Lukov 18:00 Za manžela, bratra, vnuka a neteř
16.1 út        
17.1 st sv. Antonína                       opata Kašava 18:00  
18.1 čt Panny Marie,                      Matky jednoty křesťanů Lukov 18:00 Za + rodiče a prarodiče Lukšovy, Staškovy a za živou rodinu
19.1   Domov důchodců 10:00  
20.1 so 3. neděle                            v mezidobí                             -------------------      Den modliteb za jednotu křesťanů Kašava 18:00  
21.1 ne Lukov 7:30 Za manžela, rodiče a živou rodinu a duše v očistci
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za živou i + rodinu Zaoralovu, Kouřilovu a Pelzovu
22.1 po   Lukov 18:00 Za + Karla Pagáče, rodiče a živou rodinu
23.1 út        
24.1 st sv. Františka Saleského biskupa a učitele církve Kašava 18:00  
25.1 čt Obrácení sv. Pavla Lukov 18:00 Za rodinu Halaškovu a Michnovu a +++
26.1 sv. Timoteje a Tita,            biskupů Domov důchodců 10:00  
27.1 so 4. neděle                            v mezidobí Kašava 18:00 Za farníky
28.1 ne Lukov 7:30 Za + rodinu Hýžovu a Skřítkovu a manžela Petra
Kašava 9:00  
Lukov 10:30

Za + manžela a za živou rodinu Zdráhalovu

 

29.1 po   Lukov 18:00  
30.1 út        
31.1 st sv. Jana Boska                   kněze Kašava 18:00  
1.2 čt   Lukov 18:00  
2.2 Uvedení Páně                  do chrámu Domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00  
3.2 so 5. neděle                            v mezidobí Kašava 18:00  
4.2 ne Lukov 7:30 Za rodinu Pavlíčkovu a na poděkování za přijatá dobrodiní
Kašava 9:00 Za farníky
Lukov 10:30  
3.2 so

 

5. neděle v mezidobí

Kašava 18:00 úmysl v Kašavě
4.2 ne Lukov 7:30 Za rodinu Pavlíčkovu a na poděkování za přijatá dobrodiní
Kašava 9:00 Za farníky
Lukov 10:30 Za + Jelenu Zálešákovou, živou rodinu a +++
5.2 po sv.Agáty, panny a mučednice Lukov   xxx
6.2 út sv.Pavla Mikiho a druhů,mučedníků     xxx
7.2 st   Kašava   xxx
8.2 čt sv. Josefíny Bakhity, panny Lukov   xxx
9.2   Domov důchodců   xxx
10.2 so

 

 

6. neděle v mezidobí 

světový den nemocných 

Kašava 18:00 úmysl v Kašavě
11.2 ne Lukov 7:30  
Kašava 9:00 úmysl v Kašavě
Lukov 10:30 Za dar zdraví pro nemocnou osobu , za ochranu Boží pro živou rodinu a +++
12.2 po   Lukov 18:00 Za farníky
13.2 út        
14.2 st Popeleční středa Lukov 16:00 Za farníky
Kašava 18:00  
15.2 čt   Lukov 18:00 Za manželku, živou i + rodinu a +++
16.2   Domov důchodců 10:00  
Veliková 18:00  
17.2 so

 

1. neděle postní

Kašava 18:00  
18.2 ne Lukov 7:30 Za + Marii Košařovou a živou i + rodinu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za rodiče Kopečné a stařenku
19.2 po Adorační den Kašava Kašava 17:00 Za farníky
Lukov 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní
20.2 út        
21.2 st   Kašava 18:00  
22.2 čt Svátek Stolce sv.Petra, apoštola Lukov 18:00  
23.2   Domov důchodců 10:00  
24.2 so

 

2.neděle postní                                                                    sbírka Haléř sv.Petra

Kašava 18:00  
25.2 ne Lukov 7:30 Za + syna, manžela, švagra, dvoje rodiče a za dar zdraví a požehnání pro živou rodinu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za rodiče Drábkovy, jejich tři syny a za živou rodinu
26.2 po   Lukov 18:00  
27.2 út        
28.2. st   Kašava 18:00  
29.2 čt   Lukov 18:00 Za Natálku
1.3 První pátek v měsíci Domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00 Za + manžela a živou i + rodinu
2.3 so 3. neděle postní Kašava 18:00  
3.3 ne Lukov 7:30 Za farníky
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za + Františku a Jaroslava Halaškovy a živou i + rodinu
1.3 První pátek v měsíci Domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00 Za + manžela a živou i + rodinu
2.3 so 3. neděle postní Kašava 18:00  
3.3 ne Lukov 7:30 Za farníky
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za + Františku a Jaroslava Halaškovy a živou i + rodinu
4.3 po   Lukov 18:00  
5.3 út        
6.3 st   Kašava 18:00  
7.3 čt   Lukov 18:00 Za velkou a malou scholu.
8.3   Domov důchodců 10:00  
Držková 18:00  
9.3 so 4. neděle postní Kašava 18:00  
10.3 ne Lukov 7:30 Za Marii Opravilovu, maminku a živou i + rodinu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za rodiče Jašovy, Krůželovy, Pokorné s prosbou o dar zdraví pro žitou rodinu
11.3 po   Lukov 18:00 Za Anežku, Mirka a jejich děti a za + P. Josefa Maňáka
12.3 út        
13.3 st   Kašava 18:00  
14.3 čt   Lukov 18:00 Za + kněze, učitele, přátele a dobrodince a +++
15.3   Domov důchodců 10:00  
16.3 so 5. neděle postní Kašava 18:00  
17.3 ne Lukov 7:30 Za živé i + Josefy
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za živou i + rodinu Halaškovu
18.3 po   Lukov 18:00 Za + vnuka a +++
19.3 út Slavnost sv. Josefa   Lukov 18:00 Za farníky a za + P. Václava Divíška a ostatní + kněze z farnosti
20.3 st   Kašava 18:00  
21.3 čt   Lukov 18:00 Za + rodiče Slováčkovy, jejich syna, prarodiče a živou rodinu
22.3   Domov důchodců 10:00  
23.3 so Květná neděle Kašava 18:00  
24.3 ne Lukov 7:30 Za + Vlastu a Pavla Pavlíčkovy a +++
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Na poděkování za 60 let života
25.3 po   Lukov 18:00 Za + Ladislava Bratránka, rodič, sourozence a živou rodinu
26.3 út        
27.3 st   Kašava 18:00  
28.3 čt Zelený čtvrtek Kašava 16:30 Za farníky
Lukov 18:00 Za farníky
29.3 Velký pátek Lukov 15:00 velkopáteční obřady
Kašava 17:00 velkopáteční obřady
30.3 so Velikonoční vigilie Kašava 19:00 Za farníky
Lukov 21:00 Za živou i + rodinu Vařechovu a Veselkovu
31.3 ne Slavnost Zmrtvých- vstání Páně                                              sbírka Kněžský seminář Lukov 7:30 Za + rodinu Hýžovu a Skřítkovu a manžela Petra
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za  zemřeleho Jana Plška,syna Petra a ochranu pro živou rodinu
1.4 po   Lukov 7:30  
Kašava 9:00  

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí