Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

2022

Ohlášky 19.6.2022

 • Dnes, v neděli, 19.6., je 12. neděle v mezidobí. A zároveň je Den otců. Koná se sbírka na potřeby kostela.
 • Ve čtvrtek, 23.6., bude v Lukově poslední dětská mše sv.
 • V pátek, 24.6., bude ve 20:00 hod Svatojánská mše sv. na hradě Lukov.
 • V sobotu, 25.6., budou v Olomouci pro naši arcidiecézi vysvěcení čtyři noví kněží. Zároveň se koná farní pouť na sv. Hostýn. Zapisovat se můžete při vstupu do kostela. Ještě jsou volná místa, můžete se bez obav zapisovat. Odjezd autobusu bude v 7:00 hod z Kašavy. Mše sv. bude na sv. Hostýně v 9:00 hod, po ní bude Křížová cesta a ve 13:00 hod bude Svátostné požehnání. Odjezd bude ve 14:00 hod. Kdo by chtěl jít pěšky, kontaktujte duchovního správce.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Příští neděli, 26.6., je 13. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 12.6.2022

 • Dnes, v neděli, 12.6., je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. V 9:00 hod bude mše sv. v Kašavě před OÚ v rámci kašavských slavností. Odpoledne zde bude pestrý program. Dnes odpoledne v 15:00 hod bude pouť u kaple sv. Antonína na Skalce u Fryštáku.
 • Ve středu, 15.6., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Marie Parákové. V 19:30 bude setkání katechetů vizovického děkanátu na faře v Lukově.
 • Ve čtvrtek, 16.6., bude v 18:00 hod v Lukově Slavnost Božího Těla s průvodem k oltářům.
 • V pátek, 17.6., nebude mše sv. v DS. Ve 24:00 hod bude půlnoční růženec mužů v Kašavě.
 • V sobotu, 18.6., bude v Kašavě Slavnost Božího Těla s průvodem k oltářům.  
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • V sobotu, 25.6., se koná farní pouť na sv. Hostýn. Zapisovat se můžete při vstupu do kostela. Ještě jsou volná místa, můžete se bez obav zapisovat. Odjezd autobusu bude v 7:00 hod z Kašavy. Mše sv. bude na sv. Hostýně v 9:00 hod, po ní bude Křížová cesta a ve 13:00 hod bude Svátostné požehnání. Odjezd bude ve 14:00 hod. Kdo by chtěl jít pěšky, kontaktujte duchovního správce.
 • Od října začne ve farnosti Lukov příprava na svátost biřmování, která se uskuteční v roce 2024. Přihlásit se může každý pokřtěný katolík, který, pokud nebyl u svátosti smíření a u sv. přijímání, si v rámci přípravy na biřmování tyto svátosti doplní. Součásti přihlášky je také uvedení jména a kontaktu na biřmovacího kmotra. Biřmovací kmotr musí splňovat 3 podmínky:
  1. Biřmovaný katolík, který má důvěru svého kmotřence.
  2. Příkladný křesťan, který naplňuje ve svém životě Boží i církevní přikázání.
  3. Ochota aktivně se zapojit do přípravy svého kmotřence.

Svátost biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. Proto pouze biřmovaný křesťan se může stát kmotrem jinému člověku, ať už křestním nebo biřmovacím. Proto není dovoleno pokřtít dítě bez kmotra, který přijal svátost biřmování.

 • Příští neděli, 19.6., je 12. neděle v mezidobí. A zároveň je Den otců. Koná se sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 5.6.2022

 • Dnes, v neděli, 5.6., je Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, Hod Boží Svatodušní. Odpoledne ve 14:00 hod vás zveme na farní zahradu k posezení a na smaženicu. Vstupné je jedno, nebo, pro velké jedlíky, dvě vajíčka. Sbírka této neděle je určena na podporu církevních škol.
 • Ve čtvrtek, 9.6., bude po mši sv. setkání pastor. a ekonom. rady farnosti Lukov.
 • V pátek, 10.6., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové. V Kašavě začíná v 18:00 hod Noc kostelů.
 • V sobotu, 11.6., bude po mši sv. setkání pastor. a ekonom. rady farnosti Kašava.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • V sobotu, 25.6., se koná farní pouť na sv. Hostýn. Zapisovat se můžete při vstupu do kostela.
 • Příští neděli, 12.6., je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí