Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012022

Ohlášky 30.1.2022

 • Dnes, v neděli, 30.1., je 4.neděle v mezidobí.
 • Ve středu, 2.2., bude v Lukově v 15.00 hod pohřeb pí Zdenky Drábkové. V Kašavě bude od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření, také budu při mši sv. v Kašavě světit svíce, protože je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) a udělím Svatoblažejské požehnání.
 • Ve čtvrtek, 3.2., navštívím nemocné v Kašavě a Držkové. V Lukově bude při mši sv. žehnání svící a Svatoblažejské požehnání.
 • V pátek, 4.2., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod bude adorace mužů a půlnoční růženec v Lukově.
 • Rád bych pozval ty mladé, kteří letos nebo na začátku příštího roku chtějí uzavřít manželství: ve Vizovicích začíná 3.2. v 18:30 hod v Komunitním centru na faře příprava, která se započítává do bezprostřední přípravy před manželstvím.
 • Kristýn služebník při AO nabízí výhodné tarify T-Mobile pro rodinu, benefit až na 7 čísel.
 • V sobotu, 19.2., bude v Kašavě opět děkanátní florbalový turnaj.
 • Příští neděli, 6.2., je 5.neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 23.1.2022

 • Dnes, v neděli, 23.1., je 3.neděle v mezidobí, je to Neděle Božího slova, sbírka bude odeslána na potřeby spojené s šířením Božího slova ve světě.
 • V pondělí, 24.1., bude v Kašavě pohřeb p. Radomíra Táborského v 15:00 hod.
 • Představená sester Dobrého Samaritána z Ugandy s. Maria Mugiska napsala: „Pán je dobrý. Až nyní jsme obdržely peníze 3.950,604 Ugandských šilinků. Pošlu Vám potvrzení a fotografie. Vyprošujeme vám požehnání. Děkujeme. Poděkujte svým lidem v Lukově a v Kašavě v České republice. Postižení v Mapeeva Bakateyamba Home jsou velmi šťastní. Děkujeme za koncerty, které pomohly potřebným lidem. Sjednoceni v modlitbách. Sestra Marie“.
 • Příští neděli, 30.1., je 4.neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 16.1.2022

 • Dnes, v neděli, 16.1., slavíme 2.neděli v mezidobí, koná se sbírka na potřeby kostela.
 • V pondělí, 17.1., začíná duchovní cvičení pro muže Exodus 90.
 • V úterý, 18.1., začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Ve středu, 19.1., bude na faře v Lukově od 16:00 hod setkání katechetů Vizovického děkanátu. V Kašavě nebude mít 8. tř. náboženství, jedou na lyžařský výcvik.
 • V pátek, 21.1., bude v Kašavě od 23:00 hod adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • Tříkrálová sbírka činila v obci Lukov 91.671,- Kč a v obci Kašava 54.000,- Kč.
 • Příští neděli, 23.1., je 3.neděle v mezidobí, je to Neděle Božího slova, sbírka bude odeslána na potřeby spojené s šířením Božího slova ve světě.

 

Ohlášky 9.1.2022

 • Dnes, v neděli, 9.1., slavíme svátek Křtu Páně, končí tak doba vánoční. Chci poděkovat všem koledníkům i organizátorům Tříkrálové sbírky. Pro sestry Dobrého Samaritána v Ugandě se na koncertech vybralo a odeslalo 26.000,- Kč.
 • Ve středu, 12.1., budou mít po mši sv. setkání prvokomunikanti a jejich rodiče na faře v Kašavě.
 • Ve čtvrtek 13.1., budou mít po mši sv. setkání prvokomunikanti a jejich rodiče na faře v Lukově.
 • V pátek, 14.1., bude mše sv. v Držkové v 18:00 hod.
 • Příští neděli, 16.1., je 2.neděle v mezidobí a v dalším týdnu, od 18.1. začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

 

Ohlášky 2.1.2022

 • Dnes, v neděli, 2.1., je 2. neděle po Narození Páně. Odpoledne bude v Lukově koncert ZUŠ Morava žáků akordeonové třídy p. Milana Přívary. V Kašavě bude citerový koncert, jehož výtěžek bude věnován sestrám Dobrého Samaritána v Ugandě.
 • Ve středu, 5.1., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Při mši bude žehnání vody, křídy a kadidla.
 • Ve čtvrtek 6.1. navštívím dopoledne nemocné ve Vlčkové a Lukově
 • V pátek, 7.1., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23 hod. potom adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • V sobotu, 8.1., proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka.
 • Příští neděli, 9.1., je Svátek Křtu Páně a končí tak doba vánoční.
 • 17.1.2022 začíná duchovní cvičení pro muže Exodus 90. V Lukově začíná skupinka chlapů, kdo by se chtěl přidat může se informovat na faře. Pro ty, kteří už Exodus 90 dělali a chtěli by pokračovat dál je tu nabídka cvičení Day 91.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí