Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

022022

Ohlášky 27.2.2022

 • Dnes, v neděli, 27.2., je 8.neděle v mezidobí.  Koná se sbírka Haléř sv. Petra.
 • Ve středu, 2.3., je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu a začátek doby postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Sv. Otec vyhlásil tento den za den postu a modliteb za situaci na Ukrajině. Mše sv. s udělováním popelce bude v Kašavě v 17:30 hod a v Lukově v 19:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 3.3., navštívím nemocné ve Vlčkové a v Lukově.
 • V pátek, 4.3., bude v Lukově v 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod bude adorace pro muže s růžencem.
 • V sobotu, 5.3., budou v Olomouci přijati mezi čekatele křtu katechumeni z Lukova a Kašavy.
 • Pobožnost Křížové cesty v době postní bude v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 18:00 hod. V Kašavě v neděli po mši sv.
 • Příští neděli, 6.3., je 1.NEDĚLE POSTNÍ.

 

Ohlášky 20.2.2022

 • Dnes, v neděli, 20.2., je 7.neděle v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby kostela.
 • Biskupové nás vyzývají k modlitbě a postu za situaci na Ukrajině. Zvlášť bychom měli na tento úmysl obětovat svůj páteční půst.
 • S dětmi obou farností se připravujeme na 1. sv. přijímání, které bude v Lukově 22.5. a v Kašavě 29.5.2022.
 • Příští neděli, 27.2., je 8.neděle v mezidobí.  Koná se sbírka Haléř sv. Petra.

 

Ohlášky 13.2.2022

 • Dnes, v neděli, 13.2., je 6.neděle v mezidobí.
 • V pondělí, 14.2., budu při mši sv. udělovat svátost Pomazání nemocných.
 • Ve středu, 16.2., budou mít v Lukově v 16:00 hod setkání katecheté Vizovického děkanátu. Po mši sv. v Kašavě bude setkání prvokomunikantů.
 • Ve čtvrtek, 17.2., budou mít po mši sv. v Lukově setkání děti, které půjdou letos k 1. sv. přijímání.
 • V pátek, 18.2., bude mše sv. v kapli ve Velíkové v 18:00 hod, a půlnoční adorace s růžencem v Kašavě.
 • V sobotu, 19.2., má farnost Kašava Adorační den, který začne od 12:00 hod, kdy bude v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Zakončení bude v 18:00 hod Svátostným požehnáním. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista během dne. Zároveň se v Kašavě také koná děkanátní florbalový turnaj. Při mši sv. v Kašavě budu udělovat svátost Pomazání nemocných.
 • V sobotu, 12.3., bude v Lukově duchovní obnova pro ženy. Přihlašovat se můžete na papír u vchodu kostela.
 • Příští neděli, 20.2., je 7.neděle v mezidobí.  Koná se sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky 6.2.2022

 • Dnes, v neděli, 6.2., je 5.neděle v mezidobí.
 • V příštím týdnu bohoslužby nebudou. V případě pohřbu kontaktujte faráře ve Štípě.
 • Příští neděli, 13.2., je 6.neděle v mezidobí.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí