Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

032022

Ohlášky 27.3.2022

 • Dnes, v neděli, 27.3., je 4.NEDĚLE POSTNÍ. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.
 • Ve čtvrtek 31.3. bude po mši sv. mimořádné zasedání ekonomické rady farnosti Lukov
 • V pátek, 1.4., bude v Lukově v 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Společenství chlapů Exodus 90 vás z pátku 1.4. na sobotu 2.4. zve na pěší noční Křížovou cestu na sv. Hostýn za Ukrajinu. Můžete vyjít z Lukova nebo z jakéhokoliv jiného místa. Je možné zvolit i snadnou variantu z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem.

Podmínkou je:

1) Ujít aspoň část cesty pěšky.

2) Vyjít před půlnocí v pátek 1.4. v malé skupince 2-4 lidí.

3) Po celou cestu zachovat mlčení, kromě meditací Křížové cesty. (Křížovou cestu můžete zvolit vlastní nebo ze stránek Exodus 90.cz)

4) Mít vhodné oblečení a baterku.

5) Vhodné pro celou rodinu se staršími dětmi.  

Pro všechny účastníky bude ve 3:00 hod ráno v soboru 2.4. v boční kapli na sv. Hostýně sloužena mše sv. Při této mši sv. budou požehnány odpustkové křížky, které si za dobrovolný příspěvek můžete zakoupit. Informace najdete na farních stránkách.

Paralelně s Hostýnskou křížovou cestou bude probíhat i odpolední Radhošťská. Mše sv. v kapli na Radhošti bude v pátek 1.4. v 15:00 hod.

 • Pobožnost Křížové cesty v době postní je v Lukově ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 18:00 hod. V Kašavě v neděli po mši sv.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Příští neděli, 3.4., je 5.NEDĚLE POSTNÍ. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.

 

Ohlášky 20.3.2022

 • Dnes, v neděli, 20.3., je 3.NEDĚLE POSTNÍ. V Lukově slavíme Slavnost sv. JOSEFA, patrona naší farnosti. Zároveň se koná sbírka na potřeby kostela. Při mši sv. budou obřadem Skrutinií procházet katechumeni Přemek Strážnický v Lukově a Marcela Zbranková v Kašavě. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.
 • V pondělí, 21.3., bude probíhat vizitace farnosti Lukov a Kašava.
 • Ve středu, 23.3., bude v Kašavě na faře v 19:00 hod setkání rodičů a dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek, 24.3., bude v Lukově na faře v 19:00 hod setkání rodičů a dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
 • V souvislosti s válkou na Ukrajině už postupně našly azyl v past. centru 4 rodiny. Rád bych pozval všechny farníky, kteří by chtěli nějakým způsobem pomoci na setkání v úterý 22.3. v 17:30 hod, kde bychom dohodli detaily, jak zabezpečit krátkodobé pobyty těchto ukrajinských rodin. Zároveň chci poděkovat všem, kteří jste se už jakýmkoliv způsobem zapojili do pomoci, zvláště těm, kteří nabídli ubytování. Nezapomínejme, že mezi skutky milosrdné lásky každého křesťana patří ujímat se hladových, žíznivých, těch, kteří jsou na cestě nebo potřebují oděv. Dnes má každý z nás možnost uvést tato Ježíšova slova do konkrétní praxe a naplnit tak podmínky Blahoslavenství. Modlím se za to, aby i mnozí další našli odvahu k tomuto kroku.
 • Pobožnost Křížové cesty v době postní je v Lukově ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 18:00 hod. V Kašavě v neděli po mši sv.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Příští neděli, 27.3., je 4.NEDĚLE POSTNÍ. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.

 

Ohlášky 13.3.2022

 • Dnes, v neděli, 13.3., je 2.NEDĚLE POSTNÍ. Dnešní sbírka bude odeslána na podporu Celostátního setkání mládeže. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Ve středu, 16.3., bude v Lukově v 16:00 hod setkání katechetů vizovického děkanátu.
 • Ve čtvrtek, 17.3., večer po mši sv. bude setkání pastorační rady farnosti Lukov.
 • V pátek, 18.3., bude v Kašavě ve 23:00 hod adorace a pro muže a po ní růženec.
 • V sobotu, 19.3., večer po mši sv. bude setkání pastorační rady farnosti Kašava.
 • Pobožnost Křížové cesty v době postní bude v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 18:00 hod. V Kašavě v neděli po mši sv.
 • Příští neděli, 20.3., je 3.NEDĚLE POSTNÍ. V Lukově slavíme Slavnost sv. JOSEFA, patrona naší farnosti. Zároveň se koná sbírka na potřeby kostela. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.

 

Ohlášky 6.3.2022

 • Dnes, v neděli, 6.3., je 1.NEDĚLE POSTNÍ.  Koná se sbírka Haléř sv. Petra. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.
 • Ve středu, 9.3., nebude v Kašavě náboženství (2.stupeň) vzhledem k Duchovní obnově, kterou mám na sv. Hostýně. V 17:00 hod bude v Kašavě adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 11.3., bude v Držkové v 18:00 hod mše sv. v kapli. Večer ve 20:00 hod bude v Lukově zahájení Duchovní obnovy pro ženy večerní adorací.
 • Ve čtvrtek, 10.3., budou mít v Lukově od 17:30 hod Křížovou cestu ministranti.
 • V sobotu, 12.3., bude duchovní obnova pokračovat do 8:30 hod v kostele v Lukově modlitbou a potom v pastoračním centru. Oběd pro přihlášené bude zajištěn.  
 • Pobožnost Křížové cesty v době postní bude v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 18:00 hod. V Kašavě v neděli po mši sv.
 • Příští neděli, 13.3., je 2.NEDĚLE POSTNÍ. Dnešní sbírka bude odeslána na podporu Celostátního setkání mládeže. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí