Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082022

Ohlášky 28.8.2022

 • Dnes, v neděli, 28.8., je 22. neděle v mezidobí
 • Ve středu, 31.8., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 1.9., navštívím nemocné ve Vlčkové a v Lukově.
 • V pátek, 2.9., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod bude v Lukově adorace a růženec mužů.
 • V pondělí, 19.9., začne výuka náboženství v Lukově

1. stupeň

3. – 5. třída

Pondělí

13:15-14:00

 

1. – 2. třída

Pátek

12:20-13:05

2. stupeň

6. – 8. třída

Čtvrtek

16:30-17:15

 • Ve čtvrtek, 22.9., bude v Lukově první dětská mše sv. v novém školním roce 22/23.
 • Příští neděli, 4.9., je 23. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 21.8.2022

 • Dnes, v neděli, 21.8., je 21. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu a v neděli 27.8. a 28.8. navštíví farnost P. Gabriel Maria Tchonang z Kamerunu, který je profesorem ve Francii. V pastoračním centru bude mít v tyto dny přednášky pro veřejnost. Všichni jsou srdečně zváni. Začátek je v sobotu v 9:00 hod.
 • V sobotu, 27.8., bude v Lukově pokřtěn Jonáš Kajan.
 • Příští neděli, 28.8., je 22. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 14.8.2022

 • Dnes, v neděli, 14.8., je 20. neděle v mezidobí.
 • Příští týden bude na farní zahradě a v pastoračním centru probíhat letní škola pro ukrajinské děti.
 • V pátek, 19.8., bude v 18:00 hod mše sv. ke cti Panny Marie na Vinohrádku v Kašavě. V 17:00 hod začíná Křížová cesta. Po mši je možnost občerstvení. V případě nepříznivého počasí bude mše sv. v kostele. Ve 23:00 hod bude adorace pro muže a půlnoční růženec v kostele v Kašavě.
 • V sobotu, 20.8., má farnost Lukov Adorační den, který začne od 9:00 hod, kdy bude v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Adorační den bude zakončen Svátostným požehnání před 16:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista během dne.
 • V sobotu, 20.8., bude v Kašavě od 17:00 hod příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu a v neděli 27.8. a 28.8. navštíví farnost P. Gabriel Maria Tchonang z Kamerunu, který je profesorem ve Francii. V pastoračním centru bude mít v tyto dny přednášky pro veřejnost. Všichni jsou srdečně zváni. Začátek je v sobotu v 9:00 hod.
 • Příští neděli, 21.8., je 21. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 7.8.2022

 • Dnes, v neděli, 7.8., je 19. neděle v mezidobí. Na Provodově se dnes koná hlavní pouť, mše sv. 9:00 a v 10:30 hod.
 • Ve středu, 10.8., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 12.8., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod bude mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • Příští neděli, 14.8., je 20. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 31.7.2022

 • Dnes, v neděli, 31.7., je 18. neděle v mezidobí. V Kašavě slavíme 108. výročí posvěcení kostela. Po mši sv. bude pro vás vedle kostela připraveno malé občerstvení, na které jste srdečně zváni. K dobré pohodě zazpívá kašavská schola.
 • V tomto týdnu nebudu ve farnosti přítomen, takže nebudou mše sv. V případě potřeby se obraťte, prosím, na faráře ve Štípě nebo ve Fryštáku.
 • V pondělí, 1.8., začíná v Lukově farní tábor. V 9:00 hod bude mše sv., na kterou jsou zváni nejen táborníci, ale i jejich rodiny a ostatní farníci. Sloužit ji bude P. Lukáš Jambor ze Slušovic.
 • V úterý, 2.8., je možné získat za obvyklých podmínek plnomocné „Porciunkulové odpustky“: návštěva kteréhokoliv kostela Řádu sv. Františka, farního nebo katedrálního kostela, kde se pomodlíme modlitbu Páně a Vyznání víry, přistoupíme ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Svatého otce.
 • Příští neděli, 7.8., je 19. neděle v mezidobí. Na Provodově se dnes koná hlavní pouť, mše sv. 9:00 a v 10:30 hod.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí