Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

112022

Ohlášky 27.11.2022

 • Dnes, v neděli, 27.11., je 1. neděle Adventní. Při mši sv. budu žehnat adventní věnce.
 • Ve čtvrtek, 1.12., budu navštěvovat nemocné v Kašavě a v Držkové.
 • V pátek, 2.12., bude v Lukově v 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod bude v Lukově adorace a růženec pro muže.
 • V sobotu, 3.12., začíná v pastoračním centru v Lukově od 9:00 hod duchovní obnova pro muže, kterou povede nemocniční kaplan jáhen Zbyněk Král.
 • Adventní aktivity:
  • V Kašavě bude po farnosti putovat obraz sv. Rodiny. Vzadu si můžete napsat termín, kdy chcete, aby obraz byl ve vaší rodině.
  • Pro děti budou před oltářem opět jesličky pro Ježíška. Do jesliček můžete dát jedno stéblo slámy za účast na mši sv. a 3 stébla za splněný úkol.
 • Vzadu v kostele si můžete koupit Adventní kalendář za 20,- Kč.
 • Příští neděli, 4.12., je 2. neděle Adventní. Odpoledne bude možnost předvánoční svátosti smíření. Ve 14:00 hod v Kašavě a od 15:00 hod v Lukově. V 17:00 hod bude v Lukově adventní koncert ZUŠ Morava. Jeho výtěžek bude věnován postiženým dětem ze Základní školy Čtverka v Uherském Brodě.

 

Ohlášky 20.11.2022

 • Dnes, v neděli, 20.11., je Slavnost Ježíše Krista Krále. V Kašavě slavíme sv. Kateřinu, patronku farnosti. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. 
 • Ve středu, 23.11., je Červená středa – mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro svou víru. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo.
 • V pátek, 25.11., bude v Lukově ve 14:00 hod pohřeb pí Marie Jašové.
 • Adventní duchovní obnova pro všechny muže (zvláště pro lektory, akolyty, kostelníky) bude v Lukově v pastoračním centru 3.12. 2022. Zapisovat se můžete vzadu v kostele na papír. Oběd bude zajištěn jen pro přihlášené.
 • Děkuji všem, kteří se v uplynulém týdnu a v sobotu účastnili brigády na farní zahradě v Lukově.
 • Adventní aktivity:
  • V Kašavě bude po farnosti putovat obraz sv. Rodiny. Vzadu si můžete napsat termín, kdy chcete, aby obraz byl ve vaší rodině.
  • Pro děti budou před oltářem opět jesličky pro Ježíška. Do jesliček můžete dát jedno stéblo slámy za účast na mši sv. a 3 stébla za splněný úkol.
 • Příští neděli, 27.11., je 1. neděle Adventní. Při mši sv. budu žehnat adventní věnce.

 

Ohlášky 13.11.2022

 • Dnes, v neděli, 13.11., je 33. neděle v mezidobí a zároveň je Světový den chudých. Sbírka této neděle bude odeslána na šíření Bible ve světě.
 • V pondělí, 14.11., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb p. Františka Marconě. V pondělí 14.11. nebude v Lukově mše sv., bude odsloužena v úterý 15.11. v 18.00 hod. v kostele v Lukově.
 • Ve středu, 16.11., bude mše sv. v 18:00 hod v Držkové. Ve středu v 19.30 bude v Lukově na faře setkání mužů, kteří by se chtěli účastnit Exodus Advent, nebo Exodus 90.
 • V pátek, 18.11., bude ve 23:00 hod adorace pro muže a pak růženec.
 • V soboru, 19.11., bude mše sv. v Kašavě už v 17:00 hod ze svátku sv. Kateřiny a po ní bude hodový program na Orlovně.
 • V sobotu 19.11. bude brigáda na farní zahradě. Zvu všechny, kteří zahradu využívají i ty, kteří se účastní různých aktivit pořádaných na farní zahradě, abychom jí mohli udržet pěknou i na další rok. Především doufám, že se účastní i biřmovanci Vezměte si sebou nářadí (hrabě na listí apod.)
 • Adventní duchovní obnova pro všechny muže (zvláště pro lektory, akolyty, kostelníky) bude v Lukově v pastoračním centru 3.12.2022. Zapisovat se můžete vzadu v kostele na papír.   
 • Příští neděli, 20.11., je Slavnost Ježíše Krista Krále. V Kašavě slavíme sv. Kateřinu, patronku farnosti. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela.  
 •  

 

Ohlášky 6.11.2022

 • Dnes, v neděli, 6.11., je 32. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.
 • Do úterý, 8.11., je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Ve středu, 9.11., nebude mše sv. v Kašavě v 17:30 hod, ale v Držkové v 18:00 hod.
 • Kvůli zrušení mší sv. ve středu v Kašavě budou mít děti, které se připravují na 1. sv. přijímání z Kašavy, Vlčkové a Držkové, setkání ve čtvrtek na mši sv. v 18:00 hod v Lukově a po ní se sejdeme na faře v Lukově.
 • Ve čtvrtek, 10.11., začínají ministrantské schůzky v 17:00 hod v kostele v Lukově.
 • V pátek, 11.11., nebude mše sv. v Držkové.
 • Příští neděli, 13.11., je 33. neděle v mezidobí a zároveň je Světový den chudých. Sbírka této neděle bude odeslána na šíření Bible ve světě.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí