Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

022023

Ohlášky 26.2.2023

 • Dnes, v neděli, 26.2.2023, je 1.NEDĚLE POSTNÍ. Při mši sv. v Lukově v 10:30 hod bude pokřtěna Zuzana Švachová. V 15:00 hod bude zde pobožnost Křížové cesty. Také můžete dnes v 15:00 hod navštívit putovní Křížovou cestu, tentokrát ve Štípě.
 • V pondělí, 27.2., budu udělovat při večerní mši sv. v Lukově Pomazání nemocných.
 • Ve středu, 1.3., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod bude mše sv. v Držkové.
 • Ve čtvrtek, 2.3., budu navštěvovat nemocné v Lukově a Vlčkové.
 • V pátek, 3.3., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod bude adorace pro ženy na začátku duchovní obnovy. Ve 23:00 hod bude adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • V pátek, 3.3., bude v 19:10 hod ve Slušovicích Večer chval.
 • V sobotu, 4.3., bude v pastoračním centru probíhat duchovní obnova pro ženy, kterou povede MUDr. Daniela Hrtúsová.
 • Vzadu v kostele si můžete vzít pokladničky postní almužny.
 • Farní tábor letos proběhne v termínu 21. až 25. srpna. Další informace budou na plakátku na nástěnce po Velikonocích.
 • V sobotu, 11.3., bude v Neubuzi postní duchovní obnova pro mládež v kulturním centru od 9:00 hod.
 • 17. – 19.3. bude ve Fryštáku duchovní obnova pro mládež od 14 let.
 • Farnost Filipa a Jakuba ve Zlíně pořádá pouť do Medžugorje v termínu od 28.5. do 4.6.2023. Cena je 11.500,- Kč.
 • Charita shání vosk pro svíčky na Ukrajinu. V předsíni bude krabice kam jej můžete donést.
 • Pobožnost Křížové cesty v době postní je v Lukově ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 15:00 hod.
 • Příští neděli, 5.3.2023, je 2.NEDĚLE POSTNÍ. V 15:00 hod bude v Lukově Křížová cesta. Putovní Křížová cesta bude ve Slušovicích.

 

Ohlášky 19.2.2023

 • Dnes, v neděli, 19.2.2023, je 7. neděle v mezidobí. Koná se sbírka Svatopetrský haléř. Farnost Kašava má Adorační den, který začne od 10:00 hod, kdy bude v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Zakončení bude v 17:00 hod Svátostným požehnáním.
 • V pondělí, 20.2., budou mít v 19:00 hod setkání v Lukově biřmovanci s Centrem pro rodinu.
 • Ve středu, 22.2., je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu a začátek doby postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Mše sv. s udělováním popelce bude mimořádně v Kašavě v 18:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 23.2., bude v Lukově v 8:30 hod setkání kněží vizovického děkanátu. Večer při mši sv. budu udělovat popelec v Lukově. Po mši sv. bude v kostele setkání dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání.
 • V sobotu, 25.2., bude v Lukově pokřtěna Natálie Marie Magdaléna Navrátilová. Při večerní mši sv. v Kašavě budu udělovat svátost Pomazání nemocných.
 • Centrum pro rodinu nabízí Postní duchovní obnovu s postavami pašijového příběhu. Každou postní neděli jste zváni do jiného kostela v našem děkanátu, kde bude v 15:00 hod krátké zamyšlení kněze a po něm modlitba Křížové cesty. Navštívíte 5 kostelů v děkanátu a setkáte se se 4 kněžími a řeholní sestrou. 1. neděli postní 26.2. se bude ve Štípě v 15:00 hod P. Pavel Martinka zamýšlet nad Veronikou. Další informace máte na nástěnce a na stránkách farnosti. Tato akce je vhodná pro rodiny s dětmi i jednotlivce.
 • Příští neděli, 26.2.2023, je 1.NEDĚLE POSTNÍ. Při mši sv. v Lukově v 10:30 bude pokřtěna Zuzana Švachová.

 

Ohlášky 12.2.2023

 • Dnes, v neděli, 12.2.2023, je 6. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby kostela.
 • V příštím týdnu bohoslužby v Lukově a v Držkové nebudou, v případě pohřbu kontaktujte P. Sedláčka, faráře ve Štípě.
 • V sobotu, 18.2., bude v pastoračním centru v Lukově od 9:00 hod manželské setkání. Biřmovanci budou mít v 19:30 hod první setkání Alfa skupinek přes ZOOM. 
 • Příští neděli, 19.2.2023, je 7. neděle v mezidobí. Koná se sbírka Svatopetrský haléř. Farnost Kašava má Adorační den, který začne od 10:00 hod, kdy bude v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Zakončení bude v 17:00 hod Svátostným požehnáním. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista během dne.

 

Ohlášky 5.2.2023

 • Dnes, v neděli, 5.2.2023, je 5. neděle v mezidobí.
 • V pondělí, 6.2., budou mít po mši sv. setkání na faře biřmovanci v 19:00 hod.
 • V úterý, 7.2., budou mít v 16:30 hod na faře setkání katecheté vizovického děkanátu.
 • Ve čtvrtek, 9.2., v 19:00 hod bude setkání ekonomické a pastorační rady farnosti Lukov.
 • V pátek, 10.2., bude mše sv. v kapli ve Velikové v 18:00 hod.
 • Příští neděli, 12.2.2023, je 6. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby kostela.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí