Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

042023

Ohlášky 30.4.2023

 • Dnes, v neděli 30.4., je 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. V Kašavě bude pokřtěna Laura Marie Zbranková a v Lukově v 10:30 hod Barbora Anežka Tesařová. Dnes se koná sbírka na křesťanská média. Zároveň budou představeny děti, které půjdou k 1. sv. přijímání v Kašavě 21.5. a v 28.5. v Lukově.
 • V pondělí, 1.5., budou mít v 19:00 hod na faře setkání biřmovanci, kteří obdrží dopis od biskupa.
 • Ve středu, 3.5., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 4.5., budu navštěvovat nemocné ve Vlčkové a v Lukově. V 17:00 hod bude v Lukově adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 6.5., nebude mše sv. v Kašavě.
 • Májové pobožnosti budou v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv., když nebude mše sv., tak v 18:00 hod. Nedělní májové pobožnosti budou za příznivého počasí začínat v 18:00 hod na těchto místech: 7.5. – kaplička u Malíškového, 14.5. – Kříž na Pasekách u rybníka, 21.5. – sv. Jan na Hradské, 28.5. – hrad Lukov.
 • Olomoucká fakulta vyhlašuje katechetický kurz v roce 2023-25. Kdo by rozeznával ve svém životě touhu pomáhat nové generaci s poznáním Krista, může se informovat na faře. Teologická fakulta vyhlašuje také kurz Nemocniční kaplan. Informace na faře.
 • Příští neděli, 7.5., je 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. V Lukově a v Kašavě bude mít mše sv. P. Antonín Špaček. Za příznivého počasí se sejdeme v 18:00 hod u kapličky u Malíškového na májovou pobožnost.

 

Ohlášky 23.4.2023

 • Dnes, v neděli 23.4., je 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
 • V pondělí, 24.4., nebude v Lukově večerní mše sv.
 • V příštím týdnu nebude v Kašavě náboženství pro druhý stupeň.
 • V neděli, 30.4., bude v Lukově pokřtěna Barbora Anežka Tesařová.
 • Příští neděli, 30.4., je 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. V Kašavě bude pokřtěna Laura Marie Zbranková. Koná se sbírka na křesťanská média.

 

Ohlášky 16.4.2023

 • Dnes, v neděli 16.4., je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. V Kašavě bude pokřtěna Ella Marie Horsáková. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V příštím týdnu mě bude v Kašavě i v Lukově zastupovat P. Antonín Špaček z Fryštáku.
 • V příštím týdnu, ani v tom dalším, nebude v Kašavě náboženství pro druhý stupeň.
 • V sobotu, 22.4., bude ve Štípě v 10:30 hod oddána Miriam Langerová z Kašavy a Jaroslav Seifrt z Poděbrad.
 • Příští neděli, 23.4., je 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.

 

Ohlášky 9.4.2023

 • Dnes, v neděli 9.4.2023, je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční. Budu žehnat pokrmy. Koná se sbírka na kněžské platy.
 • V pondělí, 10.4., je Pondělí velikonoční, mše sv. budou v Lukově v 7:30 hod a v Kašavě v 9:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 13.4., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb p. Antonína Pavelky.
 • V pátek, 14.4., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb pí Zdeňky Holé. V 18:00 hod bude mše sv. v kapli ve Velikové.
 • V sobotu, 15.4., bude v Lukově v 11:00 hod pokřtěna Ema Bartoňová. V 19:30 hod budou mít setkání biřmovanci v alfa skupinkách.
 • Příští neděli, 16.4., je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. V Kašavě bude pokřtěna Ella Marie Horsáková. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 2.4.2023

 • Dnes, v neděli, 2.4.2023, je KVĚTNÁ NEDĚLE. Budu světit ratolesti a dnes se také vybírají postní pokladničky. V 15:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.
 • V pondělí, 3.4., budou mít v 19:00 hod setkání na faře biřmovanci.
 • Na Zelený čtvrtek, 6.4., začínají obřady v 16:30 hod v Kašavě a v 18:00 hod v Lukově. Věřící jsou pozváni, aby alespoň hodinu po skončení obřadů bděli v Getsemanské zahradě spolu s trpícím Kristem.
 • Na Velký pátek, 7.4., začínají obřady v 16:30 hod v Kašavě a po nich bude pobožnost Křížové cesty na Vinohrádek. V Lukově budou obřady začínat v 18:30 hod. Velký pátek je dnem přísného postu, tzn. nejen od masa, ale také od všeho jídla. Zároveň začíná novéna k Božímu Milosrdenství.
 • U Božího Hrobu bude pokladnička, kde můžete přispívat na Boží Hrob v Jeruzalémě.
 • Na Bílou sobotu, 8.4., budou v Kašavě obřady začínat v 17:00 hod při nichž budou pokřtěni Natálie Markéta Drábková, Laura Kateřina Drábková a Tadeáš Josef Plichta. Ve 20:00 hod budou obřady Bílé soboty v Lukově.
 • Vzadu na stolku se, prosím, zapište na bdění u Božího hrobu během dne na Bílou sobotu.
 • Příští neděli, 9.4.2023, je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční. Mše sv. budou jako každou neděli. Také požehnám přinesené pokrmy. Koná se sbírka na platy duchovních.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí