Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

042023

Ohlášky 30.4.2023

 • Dnes, v neděli 30.4., je 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. V Kašavě bude pokřtěna Laura Marie Zbranková a v Lukově v 10:30 hod Barbora Anežka Tesařová. Dnes se koná sbírka na křesťanská média. Zároveň budou představeny děti, které půjdou k 1. sv. přijímání v Kašavě 21.5. a v 28.5. v Lukově.
 • V pondělí, 1.5., budou mít v 19:00 hod na faře setkání biřmovanci, kteří obdrží dopis od biskupa.
 • Ve středu, 3.5., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 4.5., budu navštěvovat nemocné ve Vlčkové a v Lukově. V 17:00 hod bude v Lukově adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 6.5., nebude mše sv. v Kašavě.
 • Májové pobožnosti budou v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv., když nebude mše sv., tak v 18:00 hod. Nedělní májové pobožnosti budou za příznivého počasí začínat v 18:00 hod na těchto místech: 7.5. – kaplička u Malíškového, 14.5. – Kříž na Pasekách u rybníka, 21.5. – sv. Jan na Hradské, 28.5. – hrad Lukov.
 • Olomoucká fakulta vyhlašuje katechetický kurz v roce 2023-25. Kdo by rozeznával ve svém životě touhu pomáhat nové generaci s poznáním Krista, může se informovat na faře. Teologická fakulta vyhlašuje také kurz Nemocniční kaplan. Informace na faře.
 • Příští neděli, 7.5., je 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. V Lukově a v Kašavě bude mít mše sv. P. Antonín Špaček. Za příznivého počasí se sejdeme v 18:00 hod u kapličky u Malíškového na májovou pobožnost.

 

Ohlášky 23.4.2023

 • Dnes, v neděli 23.4., je 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
 • V pondělí, 24.4., nebude v Lukově večerní mše sv.
 • V příštím týdnu nebude v Kašavě náboženství pro druhý stupeň.
 • V neděli, 30.4., bude v Lukově pokřtěna Barbora Anežka Tesařová.
 • Příští neděli, 30.4., je 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. V Kašavě bude pokřtěna Laura Marie Zbranková. Koná se sbírka na křesťanská média.

 

Ohlášky 16.4.2023

 • Dnes, v neděli 16.4., je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. V Kašavě bude pokřtěna Ella Marie Horsáková. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V příštím týdnu mě bude v Kašavě i v Lukově zastupovat P. Antonín Špaček z Fryštáku.
 • V příštím týdnu, ani v tom dalším, nebude v Kašavě náboženství pro druhý stupeň.
 • V sobotu, 22.4., bude ve Štípě v 10:30 hod oddána Miriam Langerová z Kašavy a Jaroslav Seifrt z Poděbrad.
 • Příští neděli, 23.4., je 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.

 

Ohlášky 9.4.2023

 • Dnes, v neděli 9.4.2023, je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční. Budu žehnat pokrmy. Koná se sbírka na kněžské platy.
 • V pondělí, 10.4., je Pondělí velikonoční, mše sv. budou v Lukově v 7:30 hod a v Kašavě v 9:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 13.4., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb p. Antonína Pavelky.
 • V pátek, 14.4., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb pí Zdeňky Holé. V 18:00 hod bude mše sv. v kapli ve Velikové.
 • V sobotu, 15.4., bude v Lukově v 11:00 hod pokřtěna Ema Bartoňová. V 19:30 hod budou mít setkání biřmovanci v alfa skupinkách.
 • Příští neděli, 16.4., je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. V Kašavě bude pokřtěna Ella Marie Horsáková. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 2.4.2023

 • Dnes, v neděli, 2.4.2023, je KVĚTNÁ NEDĚLE. Budu světit ratolesti a dnes se také vybírají postní pokladničky. V 15:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.
 • V pondělí, 3.4., budou mít v 19:00 hod setkání na faře biřmovanci.
 • Na Zelený čtvrtek, 6.4., začínají obřady v 16:30 hod v Kašavě a v 18:00 hod v Lukově. Věřící jsou pozváni, aby alespoň hodinu po skončení obřadů bděli v Getsemanské zahradě spolu s trpícím Kristem.
 • Na Velký pátek, 7.4., začínají obřady v 16:30 hod v Kašavě a po nich bude pobožnost Křížové cesty na Vinohrádek. V Lukově budou obřady začínat v 18:30 hod. Velký pátek je dnem přísného postu, tzn. nejen od masa, ale také od všeho jídla. Zároveň začíná novéna k Božímu Milosrdenství.
 • U Božího Hrobu bude pokladnička, kde můžete přispívat na Boží Hrob v Jeruzalémě.
 • Na Bílou sobotu, 8.4., budou v Kašavě obřady začínat v 17:00 hod při nichž budou pokřtěni Natálie Markéta Drábková, Laura Kateřina Drábková a Tadeáš Josef Plichta. Ve 20:00 hod budou obřady Bílé soboty v Lukově.
 • Vzadu na stolku se, prosím, zapište na bdění u Božího hrobu během dne na Bílou sobotu.
 • Příští neděli, 9.4.2023, je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční. Mše sv. budou jako každou neděli. Také požehnám přinesené pokrmy. Koná se sbírka na platy duchovních.

Četba Knihy Nebe sv. 3

Luisa Piccarreta - sv.12

Panna Maria v Království Boží Vůle

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí