Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122023

Lukov:

Vánoční zpovídání - příležitost ke svátosti smíření bude dnes odpoledne od 15 hodin. K dispozici budou tři zpovědníci, využijte této příležitosti!

Mše svatá s dětmi bude ve čtvrtek večer.

Adventně-vánoční koncert cimbálové muziky bude příští neděli v 17 hodin zde v kostele.

 

Kašava:

Vánoční zpovídání - příležitost ke svátosti smíření bude dnes odpoledne od 14 hodin. K dispozici budou tři zpovědníci, využijte této příležitosti!

Mše svatá s dětmi bude ve středu večer.

Pohřeb pana Radka Březíka z Kašavy bude v pátek ve 14: 30 hodin.

Adventně-vánoční koncert cimbálové muziky bude příští neděli v 17 hodin v lukovském kostele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 3. 12. 2023

Lukov:

Mše svatá pro děti bude ve čtvrtek večer. (S lampičkami.)

Mše svatá v kapli ve Velikové bude v pátek v 18 hodin.

Zasedání pastorační a ekonomické rady bude v Lukově v sobotu 19:30 hodin.

Příleživost k vánoční svaté zpovědi bude v neděli 10. 12. od 15 hodin. Budou zpovídat tři kněží.

Úmysly mší svatých na první pololetí příštího roku budu zapisovat od příštího týdne. Úmysl můžete nahlásit osobně, telefonicky nebo e-mailem. Budu zapisovat

v pondělí 10 – 17 hodin a po mši svaté

ve středu 10 – 16 hodin

čtvrtek 10 – 14 hodin a po večerní mši svaté,

v pátek 11 - 17 hodin

v kanceláři na faře.

 

Kašava:

Mše svatá pro děti bude ve středu večer. (S lampičkami.)

Zasedání pastorační a ekonomické rady bude v Kašavě ve středu po večerní mši svaté.

Pohřeb pana Rudolfa Holíčka z Vlčkové bude v Kašavě ve čtvrtek v 15 hodin.

Příleživost k vánoční svaté zpovědi bude v neděli 10. 12. od 14 hodin. Budou zpovídat tři kněží.

Úmysly mší svatých na první pololetí příštího roku si ode dneška zapisujte po kterékoliv mši svaté v sákristii.

Společenství "Modlitby matek" zvou další maminky ai babičky na společná setkání vždy v úterý v 9 hodin v herničce Obecního domu v Kašavě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 25.11.2023

Minulou neděli jsme vybrali na křesťanská media v Lukově 12.410,- Kč a v Kašavě 13.060,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Koncert hudebního dua Musica angelica (harfa a zpěv) bude v pátek 1. prosince v 17 hodin v kostele v Kašavě. Vstupné dobrovolné. Příjměte pozvání na chvíli zklidnění a povznesení při krásné hudbě.

Mše pro děti ve středu a čtvrtek.

Návštěvy nemocných budou v pátek dopoledne. (Případně i odpoledne po 14 hodině.) 

Setkání biřmovanců bude v pátek po mši svaté na faře.

Příští neděli si přineste adventní věnce k jejich požehnání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 12.11.2023

 

Minulou neděli jsme vybrali na charitu v Lukově 10. 560,- Kč a v Kašavě 6. 510,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Tento týden budou mše svaté pro děti – v Kašavě ve středu a v Lukově ve čtvrtek.

Místní organizace Českého červeného kříže zve na výstavu kronik lukovských spolků a organizací, která se uskuteční jako připomenutí  nedožitých sta let lukovského rodáka, spisovatele, PhDr. Františka Pavlíčka. Výstava se uskuteční v sobotu 18. listopadu 9–17 hodin a v neděli 19. listopadu 9–12 hodin v Lukově, v kulturním domě. Na výstavě budou k vidění kroniky 20 lukovských spolků a organizací. Kroniky sportovního klubu, sokolek, hasičů, kronika hraběcího rodu Seilern-Aspang, Českého červeného kříže“. Poprvé budou vystaveny také farní kroniky.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí