Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

2021

Pastorační plán na rok 2021

Leden

1.1.    Půlnoční růženec Lukov

2.1.    Tříkrálová sbírka

7.1.    Návštěva nemocných Vlčková, Lukov

12.1.  Setkání katechetů viz. děkanátu

13.1.  Setkání prvokomunikantů Kašava

15.1.  Půlnoční růženec Kašava

22.1.  Setkání prvokomunikantů + rodiče Kašava

 

Únor

1.2.     Hromnice - žehnání svíček, svatoblažejské požehnání, pomazání nemocných v Lukově

3.2.      Adorace a příležitost k svátosti smíření v Kašavě zvláště     pro seniory , Pomazání nemocných Kašava

4.2.     Návštěva nemocných Držková, Kašava

5.2.      Adorace a příležitost k svátosti smíření v Lukově, půlnoční růženec mužů Lukov

12.-14.2.    Arcidiecézní setkání katechetů Olomouc

17.2.    Popeleční středa

19.2.    Adorační den Kašava, půlnoční růženec mužů Kašava

21.2.   Sbírka Haléř sv. Petra

25.2.   Schůze kněží v Lukově

26.2.-27.2.   Duchovní obnova pro muže (nemocniční kaplan Miroslav Šot)

 

 Březen

3.3.  Adorace a příležitost k svátosti smíření v Kašavě

4.3. Návštěva nemocných Lukov, Vlčková

5.3.   Adorace a příležitost k svátosti smíření v Lukově, Půlnoční růženec mužů Lukov

11.3.   Pastorační a ekonomická rada Lukov

13.3.   Duchovní obnova pro ženy, Pastorační a ekonomická rada Kašava

14.3.   Svátost smíření před velikonočními svátky (Kašava, Lukov)

19.3.   Půlnoční růženec mužů Kašava

21.3.    Patrocinium kostela sv. Josefa v Lukově

26.-27.3.  Arcidiecézní setkání mládeže

28.3.    Květná neděle, Změna času na letní

 

Duben

1.4.    Zelený Čtvrtek

2.4     Velký Pátek, půlnoční růženec mužů Lukov

3.4.     Bílá Sobota

4.4.    Neděle Zmrtvýchvstání

8.4.    Návštěva nemocných Držková, Vlčková

11.4. Neděle Božího Milosrdenství

16.4. Půlnoční růženec mužů Kašava

17.4.  Farní pouť – Mariastein a Sv. Anna Libava

 

 

Květen

1.5.      Mše sv. v Držkové

2.5.-9.5.  Exercicie na moři pro chlapy

9.5.  Den Matek

12.5. Adorace a příležitost k svátosti smíření Kašava

13.5.    Návštěva nemocných Lukov, Vlčková

21.5.   Půlnoční růženec mužů Kašava

23.5.  1. svaté přijímání Lukov, Farní den  Lukov

30.5.    1.sv. přijímání Kašava, Slavnost seslání Ducha Svatého, Májová pobožnost na hradě Lukov

31.5.   Zápis úmyslů na mše sv. na další pololetí

 

Červen

2.6.    Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

3.6.    Návštěva nemocných Kašava, Slavnost Těla a Krve Páně Lukov

4.6.    Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, Noc kostelů Lukov, půlnoční růženec mužů Lukov

5.6.    Děkanátní pouť Olomouc

10.6.  Pastorační a ekonomická rada Lukov

12.6.  Pastorační a ekonomická rada Kašava

18.6.  Arcidiecézní setkání dětí, Půlnoční růženec v Kašavě

24.6.   Poslední dětská mše Lukov

25.6   Večerní svatojánská mše na hradě Lukov

26.6.    Farní pouť na sv. Hostýn

 

Červenec

1.7.      Návštěva nemocných Lukov, Vlčková

2.7.      Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, půlnoční růženec Lukov

5.7.      Cyrilometodějská pouť na Velíkové

7.7.      Adorace a příležistost k sv. smíření Kašava

16.7.   Půlnoční růženec Kašava

28.7.-31.7.   začátek citerového semináře

 

Srpen

1.8.      107. Výročí posvěcení kostela v Kašavě

19.8.   Návštěva nemocných Kašava, Držková

20.8.  Adorační den Lukov, půlnoční růženec Lukov

22.8.   1. Výročí Svěcení kapličky Panny Marie Královny -Kašava

 

Září

1.9.    Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

2.9.        Návštěva nemocných Lukov, Vlčková, Držková,

3.9.       Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, půlnoční růženec mužů Lukov

9.9      Zasedání pastorační rady a ekonomické rady Lukov

11.9.    Zasedání pastorační rady Kašava

12.9.      Charitativní běh Lukov

17.9.  Půlnoční růženec Kašava

18.9.  Farní pouť

26.9.    6. výročí posvěcení kaple sv. Jana na hradě Lukov

28.9.    Mše sv. v Držkové

    

Říjen

1.10.  Půlnoční růženec mužů Lukov

6.10.    Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

7.10.  Návštěva nemocných Kašava, žehnání zvířat Lukov

8.10.  Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov

15.10.   Půlnoční růženec mužů Kašava

17.10.  91. výročí posvěcení kostela v Lukově – odpolední program – Pěvecký soubor Otrokovice 

31.10.  Dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě a v Lukově       

   

Listopad

3.11. Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava 

4.11.  Návštěva nemocných Lukov, Vlčková 

5.11.    Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, Půlnoční růženec Lukov

19.11. Půlnoční růženec  Kašava

27.11.  Adventní duchovní obnova pro muže Lukov

21.11. Kateřinské hody v Kašavě – odpolední program

 

Prosinec

1.12.   Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

2.12.  Návštěva nemocných  Kašava

3.12.  Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, půlnoční růženec Lukov 9.12.  zasedání pastorační rady Lukov

11.12. zasedání pastorační rady Kašava

12.12.  Zpovídání před Vánocemi Kašava, Lukov

17.12. Půlnoční růženec Kašava

24.12.  Štědrý den

25.12. 1. Svátek Vánoční

26.12.  Svátek sv. Štěpána

31.12.  Mše sv. na poděkování za uplynulý rok

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí