Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

2022

Pastorační plán na rok 2022

Leden

2.1.    Citerový koncert Kašava

6.1.    Návštěva nemocných Vlčková, Lukov

7.1.    Půlnoční růženec mužů Lukov

8.1.    Tříkrálová sbírka

12.1.  Setkání prvokomunikantů Kašava

13.1.  Setkání prvokomunikantů Lukov

17.1.  Začátek Exodus90

19.1.  Setkání katechetů děkanátu

21.1.  Půlnoční růženec Kašava

 

Únor

2.2.     Hromnice - žehnání svíček, svatoblažejské požehnání v Kašavě, adorace a příležitost k svátosti smíření

3.2.      Návštěva nemocných Držková, Kašava, žehnání svíček, svatoblažejské požehnání v Lukově

4.2.    Adorace a příležitost k svátosti smíření v Lukově, půlnoční růženec mužů Lukov   

11.-13.2.    Arcidiecézní setkání katechetů Olomouc

14.2.  Pomazání nemocných Lukov

16.2.  Setkání katechetů děkanátu, setkání prvokomunikantů Kašava

17.2. Setkání prvokomunikantů Lukov

18.2.  Mše sv. ve Velíkové, půlnoční růženec mužů v Kašavě

19.2.    Adorační den Kašava, půlnoční růženec mužů Kašava, pomazání nemocných Kašava

27.2.   Sbírka Haléř sv. Petra

 

 Březen

2.3.    Popeleční středa, začátkek postního Exodu, Adorace a příležitost k svátosti smíření v Kašavě

3.3. Návštěva nemocných Lukov, Vlčková

4.3.   Adorace a příležitost k svátosti smíření v Lukově, Půlnoční růženec mužů Lukov

12.3.  Duchovní cvičení pro ženy Lukov

16.3. Pastorační rada Lukov 

18.3. Půlnoční adorace s růžencem pro muže Kašava

19.3.  Pastorační rada Kašava

20.3.  Slavnost Sv. Josefa – patrocinium

23.4. Setkání prvokomunikantů Kašava

24.3.  Setkání prvokomunikantů Lukov

27.3.   Změna času na letní

 

Duben

1.4.    Adorace a svátost smíření Lukov, Půlnoční růženec mužů Lukov

3.4.    Svátost smíření před Velikonocemi (Lukov, Kašava)

6.4.    Adorace a svátost smíření Kašava

7.4.    Návštěva nemocných Držková, Kašava

10.4.     Květná neděle

14.4.  Zelený Čtvrtek

15.4.  Velký Pátek, půlnoční adorace a růženec mužů Kašava

16.4.  Bílá Sobota

17.4. Neděle Zmrtvýchvstání

20.4.  Setkání prvokomunikantů Kašava

21.4. Setkání prvokomunikantů Lukov

24.4. Neděle Božího Milosrdenství

 

Květen

1.5.      Mše sv. v Držkové

4.5.    Adorace a příležitost k svátosti smíření Kašava

5.5.    Návštěva nemocných Vlčková, Lukov

6.5.    Adorace a příležitost ke svátosti smíření Lukov, půlnoční adorace a růženec mužů

8.5.  Den Matek

20.5.   Půlnoční růženec mužů Kašava

22.5.  1. svaté přijímání Lukov, Farní den  Lukov

29.5.    1.sv. přijímání Kašava, Májová pobožnost na hradě Lukov

30.5.   Zápis úmyslů na mše sv. na další pololetí

 

Červen

1.6.    Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

2.6.    Návštěva nemocných Kašava a Držková

3.6.    Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov,  půlnoční růženec mužů Lukov

5.6.    Slavnost Seslání Ducha Svatého, Smaženica Lukov

9.6.  Pastorační a ekonomická rada Lukov

11.6.  Pastorační a ekonomická rada Kašava

16.6.  Slavnost Božího Těla Lukov

17.6.  Půlnoční růženec v Kašavě

18.6.  Slavnost Božího Těla Kašava

23.6.   Poslední dětská mše Lukov

24.6   Večerní svatojánská mše na hradě Lukov

25.6.    Farní pouť na sv. Hostýn

 

Červenec

2.7.     

1.7.      Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, půlnoční růženec Lukov

5.7.      Cyrilometodějská pouť na Velíkové

6.7.      Adorace a příležistost k sv. smíření Kašava

7.7.      Návštěva nemocných Lukov, Vlčková

15.7.   Půlnoční růženec Kašava

28.7.-31.7.   Malý citerový seminář

31.7.   108. Výročí posvěcení kostela v Kašavě

 

Srpen  

10.8.    Adorace a příležitost ke sv. smíření Kašava

11.8.   Návštěva nemocných Kašava, Držková

12.8.   Adorace a příležitost ke sv. smíření Lukov

20.8.  Adorační den Lukov

20.8.   2. Výročí Svěcení kapličky Panny Marie Královny -Kašava

 

Září

1.9.    Návštěva nemocných Lukov, Vlčková

2.9.    Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, půlnoční růženec mužů Lukov

7.9.    Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

8.9      Zasedání pastorační rady a ekonomické rady Lukov

10.9.    Zasedání pastorační rady Kašava

10.9.      Charitativní běh Lukov

16.9.  Půlnoční růženec Kašava

17.9.  Farní pouť

18.9.   Žehnání kříže na farní zahradě

25.9.    7. výročí posvěcení kaple sv. Jana na hradě Lukov

28.9.    Mše sv. v Držkové

    

Říjen

5.10.    Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

6.10.  Návštěva nemocných Kašava, Držková, žehnání zvířat Lukov

7.10.  Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, Půlnoční růženec mužů Lukov

8.10.  Zahájení přípravy na biřmování

16.10.  92. výročí posvěcení kostela v Lukově

21.10.   .   Půlnoční růženec mužů Kašava

22.10. Děkanátní pouť Velehrad

30.10.  Dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě a v Lukově       

   

Listopad

2.11. Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava 

3.11.  Návštěva nemocných Lukov, Vlčková 

4.11.    Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, Půlnoční růženec Lukov

18.11. Půlnoční růženec  Kašava

25.11.  Adventní duchovní obnova pro muže Lukov

20.11. Kateřinské hody v Kašavě – odpolední program

 

Prosinec

1.12.  Návštěva nemocných  Kašava, Držková

2.12.  Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, půlnoční růženec Lukov

7.12.   Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

8.12.  zasedání pastorační rady Lukov

10.12. zasedání pastorační rady Kašava

11.12.  Zpovídání před Vánocemi Kašava, Lukov

16.12. Půlnoční růženec Kašava

24.12.  Štědrý den

25.12. 1. Svátek Vánoční

26.12.  Svátek sv. Štěpána

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí