Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Přímluvy 2016

 

cerna      27.8.2016

Nebeský Otče, do Tvého milosrdenství svěřujeme všechny jakkoli postižené zemětřesením ve střední Italií, zemřelé přijmi do svého království a všem ostatním daruj sílu k přijetí kříže a novému začátku.
 

andel      27.8.2016

Prosíme Tě za všechny školáky, studenty, učitelé i profesory, aby dobře začli nový školní rok a byl naplněn Tvým požehnáním.

 

Výzva předsednictva České biskupské konference

Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské církevní provincie, aby se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray tím, že v úterý 2. srpna, v den jeho pohřbu, v 15 hodin rozezní ve svých farnostech zvony. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul. Otec Hamel zasvětil svůj život službě Bohu a zahynul při výkonu svého povolání. Jako kněz působil v řadě farností, po dovršení 75 let života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu bylo umožněno, aby dále setrval se svými farníky a pomáhal novému faráři.

Chceme připomenout, že nešlo o výjimečný čin osamělého šílence, ale o čin, který jen dovršil stále narůstající počet útoků na křesťanské kostely, modlitebny a synagogy po celé Evropě. Útoků, o nichž většinou mlčí jak média, tak politici. Jen ve Francii bylo v roce 2014 zaznamenáno na 600 takovýchto útoků žhářství, vandalismu apod., což v těchto dnech vyvrcholilo i lidskými oběťmi. Vzpomínáme nejen na umučeného kněze, ale i na řeholnici, která byla těžce zraněna.

Buďme si vědomi, že je třeba chránit a bránit naši civilizaci, postavenou na židokřesťanských základech.

Prosme proto o dar rozumu, rady a další dary Ducha Svatého pro nás i všechny státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit.

V Praze dne 29. července 2016

Za ČBK,

+Dominik kardinál Duka
Mons. Jan Graubner

red      30.7.2016

Na přímluvu sv. Jana Marii Vianneye daruj nám ,Pane, pokorné srdce, schopné poznávat velikost tvé lásky a v této lásce přijímat bližní. Dej nám více sv. kněží, kteří by se jako sv. Jan Maria Vianney dokázali cele obětovat pro spásu duší.

kalisek      11.7.2016

Ať nás přímluva sv. Benedikta chrání od všeho nebezpečí a zlého, abychom dokázali odolávat pokušením.

 

kostelni       11.7.2016

Abychom dokázali být všímaví a vynalézaví k těžkostem a problémům druhých a předali jim aspoň číši občerstvující radosti.

red     2.7.2016

Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje prosíme, abychom si v rodinách, těch přirozených i duchovních, vážili daru Božího slova, uchovávali ho v srdcích jako poklad a nepřestali se jím nechat přetvářet.

 

blau     2.7.2016

Dej nám Pane vytrvalost, abychom při prázdninových aktivitách a odpočinku nezapomínali na Tebe, ale byli radostnými svědky evangelia všem, s kterými se setkáváme.

kalisek       27.5.2016

Prosíme Tě Pane za oběti masakru v Orlandu a za jejich rodiny.

kalisek       30.5.2016

Pane, tvá služebnice Zdislava osvědčovala lásku k tobě v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i trpící bližní. Veď nás tak, abychom podle jejícho příkladu i my využívali čas věrným plněním tvé vůle. 

 

bz kalisku      30.5.2016

Prosíme za všechny migranty, kteří zahynuli na své cestě za lepším životem utonutím ve Středozemním moři.

zelena      16.5.2016

Osviť srdce i mysl všech, kteří v tyto dny čekají zkoušky a zápočty v jejich studiu.

 

red      16.5.2016

Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš.Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem.

[kalíšek]       6.5.2016

Prosíme Tě Pane za všechny trpící křesťany v Iráku, Sýrií a v Nigerií, aby obstáli ve všech zkouškách, které na ně doléhají.

 

[kostelni]       6.5.2016

Prosíme Tě za všechny kandidáty kněžství, kteří letos příjmou svěcení, aby na přímluvu Panny Marie  byli dobrými služebníky Božího Slova, Eucharistie a Svátosti smíření.

[zelena]       6.5.2016

Prosíme také za všechny věřící podnikatele a živnostníky, aby správa hmotných statků, vydávala svědectví i v této nelehké době o Tvém evangeliu. Pomáhej jim, aby byli spravedliví ke svým zaměstnacům a nenechali se strhnout vidinou zisku, za jakoukoliv cenu.

 

červena      29.4.2016

Modleme se za pronásledované křesťany v Číně, zvláště za p. Ding Cumei, která byla zaživa pohřbena v ruinách kostela, jež byl na příkaz státní moci srovnán buldozerem se zemí.

6luta      29.4.2016

Prosme za všechny lékaře, kteří zneužívají svého povolání k obohacení (obchodování s lidskými plody nenarozených dětí apod.), aby poznali cenu člověka, kterou za nás zaplatil Ježíš svou smrtí a vzkříšením.

zelena     28.4.2016

Prosím za všechny žáky ve školách, kteří v těchto dnech dělají závěrečné zkoušky. Za Tvou pomoc, až se budou muset rozejít a zkoušet jít sami.

P.Tom Uzhunnalil, SDB      25.3.2016

Prosíme Tě Bože za P. Toma indického kněze, salesiána, který byl 4.3.2016 zajat džihádisty v Jemenu a na Velký Pátek má být ukřižován. Prosíme o Tvou milost pro tohoto kněze a svěřujeme ho do Tvé ochrany a do Tvých rukou.

více.......

andel      20.3.2016

Prosím, za budou životní patnerku, za brzké setkání s ní a také, abychom oba poznali, že jsme od Boha pro sebe daní.

Pavel, Veselá

blau      21.3.2016

Všemohoucí, věčný Bože, přijmi milostivě modlitbu naši. Prosíme Tebe za pomoc pro nemocného Michala. Ulev jeho bolesti, posilni jej svou milostí. Amen.

Dana, Uherský Brod

bez kalisku      22.2.2016

Pane, odevzdáváme do Tvých rukou těžce nemocnou Jiřinu, prosíme Tě, posiluj ji i její nejbližší v jejich posledních chvílích života.

Jana P., Lukov

kalisek      22.2.2016

Ať duchovní obnovy a postní úsilí pomáhá prohloubit náš život v Kristu, abychom dokázali vyjádřit svou touhu po duchovních hodnotách i skromností a jednoduchostí stravy.

zluta      1.2.2016

Za děti, které se letos připravují na 1.svaté přijímání a za jejich rodiče, aby Bůh byl stále více přítomný v jejich rodinách.

zel      1.2.2016

Za všechny učitelé a žáky, aby si náležitě odpočinuli a s novými silami začli druhé pololetí.

kal      24.1.2016

Prosíme Tě Pane příjmi do Božího království zemřelého Petra Šilce a odpusť mu ve svém milosrdenství každou nedokonalost.

 

modra      24.1.2016

Děkujeme Ti za vyslyšení proseb a prosíme Tě za Lidku, aby jí všechny kontroly dobře dopadly.

andel      7.1.2016

Pane, prosíme Tě o Tvé požehnání v naší snaze o početí miminka a za velký dar rodičovství.

A+J, Kašava

kosteelni      2.1.2016

Děkujeme ti Pane za uplynulý rok a prosíme Tě, abychom se v tomto svatém roce snažili každodenně vynikat skutky milosrdenství.

cwerv      2.1.2016

Otevři Pane naše srdce a učiň z nás štědré dárce. Abychom skrze Tříkrálovou sbírku mohli prakticky pomoci těm, kteří to skutečně potřebují.

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí