Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Římskokatolická farnost Lukov - Kašava

Jen ti, kteří se dívají srdcem, vidí věci dobře, protože vědí, jak se "podívat do" každého člověka: vidět bratra nebo sestru, bez ohledu na jeho nebo její chyby a doufat uprostřed obtíží. Takoví vidí Boha všude.

papež František

Živý přenos

Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje

Svatý Cyril a Metoděj

Svatí Cyrile a Metoději, vy jste se v duchu upřímného bratrství sblížili s různými národy, abyste všem přinášeli poselství lásky ke každému člověku, které hlásal Kristus. Vyproste nám, aby národy evropského kontinentu byly ve vědomí společného křesťanského dědictví zvěstovateli pokoje mezi národy celého světa.

Apoštolát modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce.

Úmysly na Červen

Všeobecný úmysl

Cesta srdce

Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.

Národní úmysl

Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

Úmysl Svatého Otce

Modleme se za světlo a Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.

Prosme také na tento úmysl

anděl 

  

                        Prosím za kolegyni z práce, která začala prožívat těžké deprese.

 

Helena, Český Těšín

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE: 4
DNES: 36
TÝDEN: 198
CELKEM: 246852

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Následující
Předchozí