Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorje a Regina

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorje a Regina,
vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité


Protože časopisy „Zprávy z Medžugorje“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství
Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání
a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK,
tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto
tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích
na území České republiky.

Datum vložení: 5. 6. 2020 20:02
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2020 20:03
Autor: Správce Webu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Následující
Předchozí