Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Tajemné poselství v kameni II.

Jaké je tedy poselství nápisu?

Minule  jsem Vás informoval a nálezu torza kříže, který jsme se rozhodli rekonstruovat. To, co mě nejvíc upoutalo, byl velmi poškozený latinský nápis a tak jsem se rozhodl dopídit se, co tam je napsáno a hlavně, co to znamená.

Ještě před tím, než byl kámen odvezen k opravě ke kameníkovi, rozhodl jsem se pokusit opsat aspoň to, co se mi podaří identifikovat.

Nápis se skládal z 6 řádků a na každém z nich byla latinská písmena. Některá z nich byla větší, jiná menší. Po několika hodinovém úsilí jsem měl na papíře napsáno zhruba toto:

CRUX

FULMINE

PERCUSSA

REDINTEG

RATAEXIS

TIT

Přestože jsme měli na fakultě latinu několik semestrů, tak jsem dlouho nebyl schopen přesně přeložit význam celého nápisu.  Některá slova byla celkem jasná, jiná mi nedávala smysl:

  1. Crux                - kříž
  2. fulmine           -  mohlo být ze slova „fulmen“, což znamená blesk
  3. percussa          -  pochází ze slova „percutio“  a znamená prorazit, probodnout, udeřit, 
  4.  
  5. redinteg (rata) - tady jsem dlouho nevěděl co počít. Připomínalo mi to slovo

„redintegro“, což by znamenalo – uvést v původní stav, uspořádat, obnovit, opravit. Tečka tam nebyla, že by šlo jen o zkratku. Až po chvíli jsem pochopil, že písmena „rata“ z dalšího řádku patří k předcházejícímu a text začínal dostávat smysl.

  1. (exis) tit          - tady už jsem věděl, že je marné hledat slovo „tit“, ale musím jej

doplnit o předcházející „exis“. Slovo „existo“ znamená vystoupit, vynořit se, vyvstat, povstat, vzejít, vznikat, stát se, být.

Význam nápisu tedy z výše uvedeného vyplynul nějak takto:

Kříž bleskem zasažen obnoven povstal.

Nápis dával smysl, ale chtěl jsem mít jistotu, jestli jsem jej správně přečetl. Naštěstí se p. Skřivánek zmínil, že někde by měl mít fotku toho kamene, když jej před léty bral od p. Pokorného.

Fotografie p. SkřivánkaA skutečně se mu jí podařilo najít. Na fotografií byl text mnohem zachovalejší a velmi dobře čitelný. Další fotografií mi poslal p. Rejda, když začal s rekonstrukcí kamene. Také text na této fotografií se shodoval s tím, co jsem vyluštil sám.

Mohl by však existovat nějaký písemný záznam o tomto kříži? Vždyť takový kříž by těžko unikl historikům v minulosti?

Zaměřil jsem svou pozornost na Slušovicko, odkud byl kámen do Zlína přivezen. Ale ani v kronice farního úřadu, ani dotazy na pamětníky farnosti jsem mnoho nezjistil.

Štěstí se na mě usmálo až při setkání s p. Radomírem Kališem, který mi věnoval dvě knihy, jež o Slušovicích napsal. V jedné z nich s názvem „Slušovická zastavení“ na str.69 popisuje jeden z křížů:

„Další záznam o kříži máme z roku 1789, kdy musel být obnoven po úderu blesku. Informoval o tom latinský nápis s chronogramem, vytesaným do kamenné hmoty kříže.“

Nikdo z pamětníků si však na nějaký takový kříž nepamatoval. Pan Karel Skočovský hovořil pouze o tom, že jeden kříž opravoval, ale podobný kámen s nápisem si vůbec neuvědomoval.Obnovený text p.Jiřím Rejdou

Na další zajímavou stopu mě přivedla bývalá p. místostarostka Blanka Lisovská, která mi předala zajímavý email od knihovnice, jež pro kroniku zjišťovala informace v archívu na Klečůvce. V emailu z roku 2010 zmiňuje soupis křížů z r. 1844 a na jednom z nich z r.1789 je vytesán nápis s chronogramem tohoto znění:

„CrVX fVLMIne perCVssa, reDIntegrata eXIstIt a Josepho Elschik“

Dále se v uvedeném emailu píše, že součtem zvýrazněných písmen dojdeme k roku 1789. Latinský nápis měl informovat o tom, že kříž (proti?) úderům blesku byl obnoven díky Josefu Elšíkovi.

Text se zdál takřka shodný s tím, co jsme našli na kameni až na dvě drobnosti. Místo velkých písmen „V“ jsou na kameni prokazatelně malá písmena „U“.  Tím pádem chronogram ukazuje na jiný rok.

M – 1000, D – 500, C – 100, L – 50, X – 10, V – 5, I – 1

Rok, který vycházel z nápisu v emailu je skutečně rok 1789, jak o něm píše p. Kališ i zmiňovaný soupis křížů z r. 1844. Problém je, že když vyměníme tři písmena V za U, jak je uvedeno na kameni, dostaneme se k roku 1774.

Druhá nejasnost nastala kolem jména Josepho Elschik. Na nalezeném kameni jsme toto jméno nikde nenašli. Problém však záhy objasnil p. Rejda, který mi v průběhu oprav volal, že když složil zbylé kameny, které  hasiči z Držkové dovezli ze Zlína a prokazatelně byly součástí celého původního celku, objevil se tam nápis Josepho Elsch – jestli prý nevím, co by to mohlo znamenat.Nápis Josepho Elschik

Problém datace, však byl vážnější. Vydal jsem se tedy do archívu, abych prozkoumal listinu z roku 1844. Německy psaná listina děkana P. Jana Fialy, který je označován historiky jako velmi horlivý a svědomitý (zvlášť, co se týká farních knih), obsahuje 11 křížů. Pod číslem 5 se zde nachází kříž z kamene, který nese datum 1789 a u něj je v poznámce napsán výše uvedený latinský nápis s chronogramem. Pod číslem 7 se nachází kříž s datací 1774 směrem na Hrobice, který však je uvedený jako dřevěný a bez jakékoliv poznámky.

Které datum je tedy správné? Nalezení odpovědi na tuto otázku je klíčové, abychom mohli beze vší pochybnosti určit, o který kříž se vlastně jedná. Přečetli jsme špatně nápis na kameni, nebo udělal chybu před 177 lety svědomitý slušovický děkan a po něm další historici? Tuto záhadu budeme řešit zase příště.Listina 1844

 

Datum vložení: 13. 12. 2021 19:38
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2021 19:48
Autor: Správce Webu

Četba Knihy Nebe sv.1

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí