Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Křesťanská media

Katolický týdeník

 • Upřesněné počty věřících

  24.1.2022 23:00

  Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden zveřejnil podrobnější data o loňském sčítání lidu, která zpochybnila dříve uváděné informace o výrazném poklesu počtu katolíků. Výsledky sčítání ukazují spíše na stabilizaci počtu věřících.

 • Směřovat k jednotě po celý rok

  24.1.2022 23:00

  Týden modliteb za jednotu křesťanů právě skončil, ekumenická spolupráce ale trvá na mnoha místech po celý rok. A může být velmi užitečná i pro aktuální synodální cestu.

 • Formace ve světě rozšiřuje obzory

  24.1.2022 23:00

  Vstoupit do řeholní formace znamená vydat se na dlouhou cestu. Pro čím dál víc adeptů zasvěceného života to přináší také povinnost na čas opustit rodnou zemi a vydat se do světa. Co je tam čeká a s čím se vracejí?

 • Postřehy ze synodální cesty

  24.1.2022 23:00

  Skupinky věřících (nejen) ve svých farnostech putují po synodální cestě, na kterou vysílá papež František. Ptáme se farních koordinátorů na dosavadní zkušenosti i na impulzy pro společenství jejich farnosti.

 • Plečnik – architekt, který předběhl koncil

  24.1.2022 23:00

  Na 23. leden připadlo 150. výročí narození Jože Plečnika – slovinského architekta, který vtiskl moderní ráz Pražskému hradu. A je též autorem jednoho z nejpozoruhodnějších kostelů u nás – chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech.

Víra.cz

 • Podpora manželství - konference

  27.1.2022 13:53

  „Církev a podpora manželství“: konference iniciativ v péči o rodiny 29. ledna 2022 i online.

 • Nejlépe se lze setkat s Bohem uprostřed obyčejnosti

  26.1.2022 12:01

  Jednou z největších chyb v historii lidstva bylo snažit se najít Boha v mimořádnostech. Bůh sice někdy využívá mimořádné prostředky, ale od počátku je nejraději uprostřed nejobyčejnějších věcí.

 • Den památky obětí holocaustu 27.1.

  26.1.2022 00:00

  Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války. Termín holokaust byl později rozšířen i pro vyvražďování jiných (etnických, náboženskyých a politických) skupin (např. genocida ve Rwandě 1994).

 • Poslechněte si záznam zajímavého rozhlasového pořadu ´Hanin kufřík´

  24.1.2022 20:44

  Na ČRo2 Praha byl odvysílán pořad s názvem "Hanin kufřík" - příběh u nás málo známé židovské dívky Hany Bradyové z Nového města na Moravě, která ve 13 letech zahynula v Osvětimi, detektivním způsobem za podpory mnoha japonských dětí zrekonstruovala ředitelka Tokijského centra pro studium holocaustu Fumiko Išioka.

 • No Future without Memory / Krakov-Osvětim 11.-13.9.2008

  24.1.2022 20:30

  Komunita Sant’Egidio srdečně zve všechny zájemce na cestu mladých lidí do Osvětimi. Společná cesta na místa spojená s nejhoršími zločiny v moderních dějinách lidstva se uskuteční 11.–13.9.2008.
  Vidět, slyšet a nezapomenout to, co se před více než 60 lety v Osvětimi a jiných místech v Evropě dělo, je možná jeden ze způsobů, jak vytvořit svět, kde už násilí člověka proti člověku, zlo a nenávist nemají místo; možná je to konkrétní způsob, jak přispět k míru ve světě.

Christnet

Res claritatis

 • Nenechali nás zvonit kostelními zvony

  25.1.2022 23:00

  Otec Hugo Alaniz je misionářský kněz z Institutu Vtěleného Slova, který se stará o křesťanské uprchlíky ze severní Sýrie. Je Argentinec a do Sýrie přišel koncem roku 2017. V rozhovoru pro organizaci Pomoc církvi v nouzi (ACN) otec Hugo vzpomínal, jak v době vrcholící občanské války cestoval z Damašku do Aleppa, města, které bylo stále ještě ovládáno povstaleckými skupinami. „Byla to velmi dlouhá a nebezpečná cesta. Jeli jsme přes poušť, protože hlavní silnice nebyla v takovém stavu, aby se po ní dalo cestovat. Spatřil jsem tísnivou scénu s mnoha opuštěnými městy a vesnicemi a na předměstí Aleppa nebylo nic jiného než ruiny.“

 • O svátostném kněžství

  24.1.2022 23:00

  Před pár dny mne potěšil rozhovor nad novou knihou kardinála Roberta Saraha, kterou věnuje kněžství a kněžím. Moudrost a pokora ze srdce Afriky opět promlouvá k pyšné Evropě a připomíná jí její kořeny. Opakovaně hovoří o krizi (a snad nikdo nebude popírat, že dnešní církev v krizi skutečně je) a o nutnosti obrácení k Bohu, pokání, modlitbě a klanění jako o jediných prostředcích vyjití z ní.

 • Nový rok, nový život a nová radost

  23.1.2022 23:00

  Papež František trefně říká, že lékař provádějící umělý potrat je vlastně nájemný vrah. Vznikne poptávka, vražda je provedena a je za ni zaplaceno. Z potratů se stal průmysl, který má svůj finanční objem, své marketingové rozpočty, své lobbistické skupiny a další lidi, jejichž živobytí je závislé na tom, aby odvětví „fungovalo“. Každá část našeho života, do které se pustí peněžní toky, získá svůj finanční motor. Do odvětví patří samozřejmě také politici, kteří usmrcování dětí dávají zelenou v legislativě, takový ten „klid na práci“ pro celé to vraždění.

 • Dům ze skla: Koncil číslo 21 v pořadí

  20.1.2022 23:00

  V celých dlouhých dějinách církve nikdy nebyl žádný ekumenický koncil považován za tak přelomový a výjimečný, že by se na základě toho začalo hovořit o církvi „předkoncilní“ a „pokoncilní“. To, že se vůbec takový přístup ujme, lze považovat za projev něčeho nezdravého. Tímto způsobem uvažování se totiž ocitáme blízko reduktivnímu smýšlení protestantské reformace, pro kterou byly směrodatné vlastní představy o prvotní církvi, zatímco v pozdějších dějinách církve údajně došlo k zatmění evangelia, trvajícímu bezmála 1500 let, až do vystoupení Luthera a Kalvína. Teprve od doby jimi založených církevních útvarů prakticky začínají skutečné dějiny církve, zatímco dlouhá předcházející staletí se děly především odsouzeníhodné výstřelky a jen tu a tam se objevily dílčí světlé stránky, které předjímaly skutečnou církev, odpovídající protestantským představám, například františkánství nebo husitství.

 • Země se modlí

  18.1.2022 23:00

  „V době, kdy naše země prožívá jednu z nejhorších krizí za poslední desetiletí, kdy jsou nebývalým způsobem omezována občanská práva, svobodné názory umlčovány a lidé zastrašováni, chceme prosit Pána Boha o milost pro naši vlast a naše rodiny. Svěřujeme se pod ochranu a přímluvám nejblahoslavenější Panny Marie a skrze ni, Prostřednici všech milostí, doufáme ve vyslyšení našich proseb,“ uvádějí iniciátoři modlitební výzvu občanům země české, moravské a slezské a zvou k modlitbě svatého růžence.

Radio Proglas

 • Očekávané události 28. ledna 2022

  28.1.2022 07:13

  Přinášíme přehled očekávaných událostí na pátek 28. ledna. Svátek dnes slaví Otýlie.

 • Bohuslav Pavlas

  28.1.2022 07:00

  V Oktávě vám zpravidla přinášíme informace o právě probíhajících festivalech. Nebo rozhovory s aktivními umělci. Ať už začínajícími nebo na vrcholu svých tvůrčích sil. Nyní uděláme výjimku. Představíme vynikajícího violoncellistu, který se v minulých desetiletích proslavil, ale dnes už nevystupuje. Je jím Bohuslav Pavlas. Rozhovor s ním vysíláme v premiéře v pátek 28. ledna 2022 v 16:55.

 • Isabelle Courroy – lidové písně pro kaval

  28.1.2022 04:54

  V pátek 28. ledna 2022 vydává nové album Isabelle Courroy, přední světová hráčka na balkánskou chromatickou flétnu zvanou kaval. Její novinku Confluence #2 si představíme v den vydání v 7.45 v rubrice Třikrát z Proglasu.

 • Mário Moita: „Mužské“ fado se vyvinulo v Coimbře

  27.1.2022 23:37

  Portugalský hudební styl fado si zpravidla spojujeme většinou s ženským zpěvem a s doprovodem portugalské kytary, nástroje podobného loutně. Že může být všechno i jinak a že je to součástí tradice, o tom nás přesvědčí zpěvák a pianista Mário Moita. Ten totiž už 40 let zpívá fado s doprovodem klavíru. Rozhovor vysíláme v premiéře 31. ledna 2022.

 • Léčba lepry se v důsledku koronavirové pandemie zanedbává, varuje organizace

  27.1.2022 20:29

  Na zhoršení podmínek nemocných leprou ve světě upozornila rakouská charitativní organizace plan:g. U příležitosti nedělního Světového dne lepry oznámila, že kvůli koronavirové pandemii a přetížení zdravotního systému se nejen malomocenství, ale také malárie a tuberkulóza v mnoha rozvojových zemích téměř neléčí.  

Pastorace.cz

 • Podpora manželství - konference

  27.1.2022 14:23

  „Církev a podpora manželství“: konference iniciativ v péči o rodiny 29. ledna 2022 i online.

 • Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

  27.1.2022 00:00

  Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského, který zemřel 28.1. 1881. Před smrtí si nechal z evangelia svatého Lukáše předčítat příběh o ztraceném synovi.

 • Bůh s námi ... i v koncentráku

  26.1.2022 00:00

  Bůh dokáže vše využít pro naše dobro...

 • Den památky obětí holocaustu 27.1.

  26.1.2022 00:00

  Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války. Termín holokaust byl později rozšířen i pro vyvražďování jiných etnických, náboženskyých a politických skupin - např. genocida ve Rwandě 1994. (odkaz na vira.cz)

 • Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

  24.1.2022 00:00

  Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem jeho existence a nejhlubším motivem celé jeho apoštolské práce. Ježíš Kristus může utvářet i náš vlastní život. (Benedikt XVI.)

Synodální cesta církve

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí