Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Lék č.3 - Lék na nedostatek lásky v minulosti

Lék č. 3

Lék na nedostatek lásky ve tvé minulosti, především v tvém dětství a v době před narozením

Příznakem nedostatku lásky v dětství je když jsi „otupělý“, když pociťuješ, že se ti něco špatného přihodilo, vše na tebe silně působí a jsi přecitlivělý. Tyto projevy  mohou být odstraněny skrze následující „prášky“:

Krok č. 1

Postav se před milujícího Boha jako dítě, které jeho lásku a něžnost cítí a zakouší. Prožij, jak tě má rád!

Krok č.2

Když se modlíš sám, postav se do Boží přítomnosti. Nech odplavit mocí Ježíšovy krve všechny negativní vlivy, které podle tvého mínění na tebe přicházejí. Opusť své myšlenky od nichž pochází tvá nemoc, nebo tvé nezřízené touhy.

Projdi s Ježíšem celý svůj život, od početí přes období před narozením, kdy jsi byl v matčině lůně, skrze chvíli narození, první tři roky a tak krok za krokem až k dnešnímu dni. Řekni: Ty Ježíši jsi byl u mě v každém okamžiku a proto odpouštím všem, kteří mi nějak ublížili.

Zapamatuj si:  Nikdy se nesnaž pozorovat nějaký zázrak, ale stále se dívej na Ježíše.  Nezůstávej u tohoto kroku déle jak 20 minut, abys nepropadl sebelítosti.

Krok č.3

Přitul se v Duchu jako jednoroční dítě do klína Boha svého Otce. Přitulit se v Duchu znamená, že od Boha očekáváš,že ti dá to, co chceš. Snaž se procítit tento dotyk svého Otce, zakusit jeho láskyplné objetí. Skrze tento dotyk proudí k tobě Jeho láska, něžnost a pozornost. Jestliže ti chyběla láska ze strany matky, posaď se v duchu do klína Matky Boží.

Krok č.4

Děkuj za to, že tě Bůh tolik a tolik miluje! Znovu si tuto zkušenost vyvolávej ve své paměti! Mysli na Ježíšovo podobenství: Bůh tě miluje, jako Otec svého ztraceného Syna. On po tobě touží, jako pastýř po své ztracené ovečce. Jsi pro něj mnohem důležitější, než nejvzácnější perla.

Krok č. 5

Věř tomu, že tě také lidé milují. I ti, kteří ti způsobili utrpení! Uvědom si: V každém člověku je malá jiskra lásky, neboť v hloubce každého člověka přebývá Bůh sám. Když tímto způsobem přijímáš utrpení, jsi proti němu chráněn. Vzájemné pochopení mezi tebou a tím, který ti způsobil utrpení bude znovu obnoveno a také on bude proměněn.

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí