Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Lék č.6 - Proti strachu

Lék č.6

Proti strachu

Vezmi si tento lék, ať už víš odkud strach přichází, nebo ne.

  1. Krok

Přiznej před Bohem svůj strach.

  1. Krok

Vzbuď lítost: „Pane, promiň  mi můj strach!“

  1. Krok

Odpusť tomu, z koho máš strach.

  1. Krok

Miluj Boha v tomto člověku. Podívej se na duši tohoto člověka, pokus se ho zahlédnout pod jeho maskou, kterou nosí. Pomysli si: „Vím, že někde v hloubi srdce mě miluješ. Hluboko v tvém nitru jsi ve skutečnosti dobrý.“

  1. Krok

Řekni: „Ve jménu Ježíše Krista ať ustoupí ode mě veškerý strach .

  1. Krok

Často si opakuj: „Ježíši je Pán! Ježíš je Pán i každé mé situace!“

A také: „Bůh je všemohoucí! Když je Bůh se mnou, kdo by se mohl proti mně postavit? Ježíš je všemohoucí! Ježíš je můj přítel!“ Potom můžeš znovu opakovat: „Ve jménu Ježíše ať ode mě ustoupí veškerý strach!“, dokud nepocítíš, že jsi osvobozený a můžeš opět klidně zhluboka dýchat.

  1. Krok

Pokud 6. Krok nepřináší očekáváný výsledek, vkládej pomalu do svého některé citáty z Písma svatého, např:  „Pán je má skála“, Pán je můj pomocník“, Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Řím 8).

Čti a modli se často žalmy, jako je žalm 27,34,37, zvlášť 91, nebo 103,23,42,85,81! Zvol si žalm podle toho, jak se právě cítíš. Pomalu jej pročítej a opakuj si mnohé věty do té doby, dokud se tvé srdce neotevře pro Boží moc a sílu a nebudeš zcela osvobozen od strachu. Můžeš také vždy znova na konci modlitby „Otče náš“ opakovat slova: „ale zbav nás od Zlého.“

Pokud prožíváš tě strach zcela ochromuje a nalézáš se v hlubokém zármutku a depresi, pak použij zbraně, které nám doporučuje sv. Pavel v Listě Efesanům 6/10-20. Tam jsou nabídnuty zbraně, které nám v našem boji pomohou a učiní nás svobodnými. 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí