Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Svatý rok milosrdenství 2016

milosr

Apoštolát modlitby - denní modlitba

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce

Úmysly na září

1. Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.

2. Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.

3. Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání.

Společně se můžeme přimlouvat:

kalisek      15.9.2016

Pane, Tys dal člověku zemi, aby jí moudře spravoval a obdělával. Vlej do našich srdcí odpovědnost tomuto úkolu a pomoz nám dobře zvolit zástupce do krajských voleb a senátu, abychom jim mohli důvěřovat a nemuseli se za ně stydět.

16. 9. 2016

Konference Hospitality

NovinkyZobrazit více

27. 8. 2016

Křesťansky orientovaná poezie

NovinkyZobrazit více

27. 8. 2016

Národní Svatováclavská pouť

NovinkyZobrazit více

27. 8. 2016

Duchovní obnova pro ženy a dívky

NovinkyZobrazit více

27. 8. 2016

6. Misijní kongres dětí

NovinkyZobrazit více

27. 8. 2016

Petice proti novele zákona o registrovaném partnerství

NovinkyZobrazit více

27. 8. 2016

Konference o evangelizaci

NovinkyZobrazit více

A picture