Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Svatý rok milosrdenství 2016

milosr

Apoštolát modlitby - denní modlitba

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce

Úmysly na srpen

1. Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě. 

2. Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.

3. Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.

prázdninová modlitba

Společně se můžeme přimlouvat:

Jacques Hamel ze saint-Etienne-du Rouvray

Výzva předsednictva České biskupské konference

Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské církevní provincie, aby se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray tím, že v úterý 2. srpna, v den jeho pohřbu, v 15 hodin rozezní ve svých farnostech zvony. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul. Otec Hamel zasvětil svůj život službě Bohu a zahynul při výkonu svého povolání. Jako kněz působil v řadě farností, po dovršení 75 let života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu bylo umožněno, aby dále setrval se svými farníky a pomáhal novému faráři.

Chceme připomenout, že nešlo o výjimečný čin osamělého šílence, ale o čin, který jen dovršil stále narůstající počet útoků na křesťanské kostely, modlitebny a synagogy po celé Evropě. Útoků, o nichž většinou mlčí jak média, tak politici. Jen ve Francii bylo v roce 2014 zaznamenáno na 600 takovýchto útoků žhářství, vandalismu apod., což v těchto dnech vyvrcholilo i lidskými oběťmi. Vzpomínáme nejen na umučeného kněze, ale i na řeholnici, která byla těžce zraněna.

Buďme si vědomi, že je třeba chránit a bránit naši civilizaci, postavenou na židokřesťanských základech.

Prosme proto o dar rozumu, rady a další dary Ducha Svatého pro nás i všechny státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit.

V Praze dne 29. července 2016

Za ČBK,

+Dominik kardinál Duka
Mons. Jan Graubner

red      30.7.2016

Na přímluvu sv. Jana Marii Vianneye daruj nám ,Pane, pokorné srdce, schopné poznávat velikost tvé lásky a v této lásce přijímat bližní. Dej nám více sv. kněží, kteří by se jako sv. Jan Maria Vianney dokázali cele obětovat pro spásu duší.


 

11. 7. 2016

(Ne)skutečný příběh

NovinkyZobrazit více

11. 7. 2016

Pouť k bráně milosrdenství

NovinkyZobrazit více

11. 7. 2016

14. setkání lektorů

NovinkyZobrazit více

A picture