Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Advent 2016

advent

Většina lidí žije úplně stejně, ať už je advent nebo není… Pro většinu lidí je období adventu jedním z nejhektičtějších v roce. Nikdo není zvědavý na další požadavky, natož moralizování. Musí ale přece existovat řešení, abychom i v této uspěchané době zcela nerezignovali na duchovní hodnoty spojené s adventem i  Vánocemi a neminuli to podstatné…

 

Apoštolát modlitby

 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce

Úmysly na prosinec

1. Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské službě.

2. Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.

3. Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu.

   Ejhle Hospodin příjde       a všichni svatí jeho s ním   a bude v onen den světlo velké aleluja.  

     

Rosu dejte nebesa shůry a oblakové dštěte spravedlivého. Otevři  ze země a vydej Spasitele. Nebesa vypravují slávu Boží a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Slava Otci  i Synu i Duchu svatému. Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků Amen.

adventní věnec

mikulas

Novinky:

 

1. 12. 2016

Adventní koncert

NovinkyZobrazit více

7. 11. 2016

Adventní duchovní obnova pro muže

NovinkyZobrazit více

A picture