Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 2017

Červen - Slavnost Těla a Krve Páně

 

Slavnost Božího Těla 2009

Apoštolát modlitby

 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce

 

Oltář Boží Tělo Lukov 1962

 

Úmysly na červen

Všeobecný úmysl: Zastavení obchodu se zbraněmi

Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.

Národní úmysl: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši

za nová kněžská povolání

– proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým znamením milosrdné Boží lásky.

Dospělí žijí často jako malé děti

Hrají si na manžele, ale odmítají do manželství vstoupit.

Hrají si na rodiče, ale odmítají vzít za potomstvo odpovědnost.

Hrají si na křesťany a odmítají poznání evangelia.

Hrají si na vzdělance, ale čtou jen časopisy a knihy v čekárně u zubaře.

V životě je možné hrát, ale ve hrách nelze žít.

Max  Kašparů 

Novinky:

singkreisciterový seminář 2017

 

14. 6. 2017

Pouť na Toporec a Litmanovou

NovinkyZobrazit více

5. 6. 2017

Singkreis Schönering

NovinkyZobrazit více

26. 5. 2017

Celostátní setkání mládeže

NovinkyZobrazit více

26. 5. 2017

United

NovinkyZobrazit více

26. 5. 2017

RAFT 2017

NovinkyZobrazit více

26. 5. 2017

OÁZA - Duchovní obnova pro mladé

NovinkyZobrazit více

26. 5. 2017

Citerový koncert

NovinkyZobrazit více

17. 5. 2017

Citerový seminář

NovinkyZobrazit více

A picture