Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

milosrd

 

 

Apoštolát modlitby na květen

2016

 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dneštní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zváště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

9. předsevzetí sv. Otce Františka

1. Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.

2. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.    

3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.

 

Můžeme se společně modlit i na tyto úmysly:

kalisek       30.5.2016

Pane, tvá služebnice Zdislava osvědčovala lásku k tobě v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i trpící bližní. Veď nás tak, abychom podle jejícho příkladu i my využívali čas věrným plněním tvé vůle. 

 

bz kalisku      30.5.2016

Prosíme za všechny migranty, kteří zahynuli na své cestě za lepším životem utonutím ve Středozemním moři.

 

 

25. 5. 2016

Malý citerový seminář

NovinkyZobrazit více

7. 4. 2016

Noc kostelů

NovinkyZobrazit více

A picture