Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Svatý rok milosrdenství 2016

milosr

Apoštolát modlitby - denní modlitba

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce

Úmysly na říjen

1. Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.

2. Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.

3. Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.

Společně se můžeme přimlouvat:

 

kalisek      15.9.2016

Pane, Tys dal člověku zemi, aby jí moudře spravoval a obdělával. Vlej do našich srdcí odpovědnost tomuto úkolu a pomoz nám dobře zvolit zástupce do krajských voleb a senátu, abychom jim mohli důvěřovat a nemuseli se za ně stydět.

A picture