Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

052015

BOHOSLUŽBY od 31.5.2015 do 7.6.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

31.5.

Lukov 7:30

Slavnost    NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE           

Za farníky

Lukov 9:00

Za Viléma Dočkala a zetě Ivoše

Kašava 10:30

 

Pondělí

1.6.

Lukov 18:00

Památka sv. Justina, mučedníka

Za + Vlastu a Aloise Kruťovy a živou rodinu

Úterý

2.6.

 

 

 

Středa

3.6.

Kašava 18:00

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

 

Čtvrtek

4.6.

Lukov 18:00

Slavnost                    TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží Tělo)

Den modliteb za kněžská povolání

Za + Leopolda Pagáče a manželku

Pátek

5.6.

Lukov 10:00

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Mše sv. DS Lukov

Sobota

6.6.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

7.6.

Lukov 7:30

10.Neděle v mezidobí  

Za + Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiče

 

 

BOHOSLUŽBY od 24.5.2015 do 31.5.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

24.5.

Lukov 7:30

Slavnost             SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Končí doba velikonoční

 

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Fišerovy, Jašovy a živou rodinu

Pondělí

25.5.

Lukov 18:00

 

Za + rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Úterý 26.5.

 

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 

Středa

27.5.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

28.5.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za rodiče Ernestovy a dva syny

Pátek

29.5.

Lukov 10:00

 

Mše sv. DS Lukov

Sobota

30.5.

Kašava 18:00

Památka sv. Zdislavy

Farní pouť na sv. Hostýn

Neděle

31.5.

Lukov 7:30

Slavnost    NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE           

Za farníky

Lukov 9:00

Za Viléma Dočkala a zetě Ivoše

Kašava 10:30

 

 

BOHOSLUŽBY od 17.5.2015 do 24.5.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

17.5.

Lukov 7:30

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + manželku, rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Pondělí

18.5.

Lukov 18:00

 

Za + Oldřicha Šošolíka a rodiče

Úterý 19.5.

 

 

 

Středa

20.5.

Kašava 18:00

Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

 

Čtvrtek

21.5.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za + Vladimíra Pagáče, manželku, živou a + rodinu

Pátek

22.5.

Lukov 10:00

 

Mše sv. DS Lukov

Sobota

23.5.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

24.5.

Lukov 7:30

Slavnost             SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Končí doba velikonoční

 

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Fišerovy, Jašovy a živou rodinu

 

BOHOSLUŽBY od 10.5.2015 do 17.5.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

10.5.

Lukov 7:30

6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 Den modliteb    za pronásledované křesťany ve světě.

Za Žofii Holíkovou, manžela a živou rodinu

 

 

Kašava 10:30

 

Pondělí

11.5.

Lukov 18:00

 

Za + rodiče z obou stran a manžele Pokorné

Úterý 12.5.

 

 

 

Středa

13.5.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

14.5.

Lukov 18:00

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Dětská mše sv.

Za + Zdeňka Holíka

Pátek

15.5.

 

 

Eucharistický kongres Olomouc

Sobota

16.5.

Kašava 18:00

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Eucharistický kongres Olomouc

Neděle

17.5.

Lukov 7:30

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + manželku, rodiče a duše v očistci

 

BOHOSLUŽBY od 3.5.2015 do 10.5.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

3.5.

Lukov 7:30

5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Františku Řezníkovou, manžela a živou rodinu

Pondělí

4.5.

Lukov 18:00

 

Za + Annu a Rudolfa Ševců a živou rodinu

Úterý

5.5.

 

 

 

Středa

6.5.

Kašava 18:00

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 

Čtvrtek

7.5.

Lukov 18:00

Den modliteb za kněžská povolání

Dětská mše sv.

Za skauty a skautky z Lukova a jejich rodiče

Pátek

8.5.

 

 

Pouť Králíky a Neratov

Sobota

9.5.

Lukov 18:00

 

Za farníky

Neděle

10.5.

Lukov 7:30

6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

Za Žofii Holíkovou, manžela a živou rodinu

 

 

Kašava 10:30

 

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí