Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Římskokatolická farnost Lukov - Kašava

Jaká je to radost věřit, že nás Bůh miluje v takové míře, že v nás přebývá, že je společníkem v našem vyhnanství, důvěrníkem a přítelem v každé chvíli.

Bl. Alžběta z Dijonu

Modlitba za Afgánistán

afganistan

Všemohoucí Bože, Tvé ruce vytvořily každý krásný kout této drahocenné planety a krásná země Afgánistán je stejně cenná jako každé jiné místo, kterému Tvé děti říkají domov. Svými řekami a horami, poli a zahradami, rušnými městy a starobylými vesnicemi je srdcem svého lidu a místem, kde se s láskou pečuje o jeho život.

Truchlíme dnes s těmi, kteří truchlí nad Afgánistánem, s lidmi, kteří jej nazývají svým domovem, s lidmi, kteří byli vyhoštěni nebo museli náhle odejít a s muži i ženami jiných zemí, kteří v posledních letech přinášeli oběti v zájmu budoucnosti této země. 

S novým smutkem vzpomínáme na ztráty na životech vojáků během jejich působení v této zemi Afgánistánu, s vědomím otázek, které nyní trápí všechny pozůstalé, ty, jenž byli zraněni při vojenských operacích i ty, jejichž životy navždy poznamenaly zkušenosti, které zde zažili. 

Modlíme se za mír, důstojnost, svobodu a důvěru pro muže, ženy i děti v Afgánistánu, za odvahu, vizi a velkorysost v rámci mezinárodního společenství, které se snaží na tyto potřeby reagovat a za klid mysli v naší vlastní společenosti i rodině. 

Ve jmému Ježíše Krista, dárce míru. AMEN

Rev. Dr. Marjory Mac Lean, voj. kaplan

Živý přenos

Přenos bohoslužeb z kostela sv. Josefa v Lukově

Mše sv.

Pondělí   18.00 hod.

Čtvrtek    18.00 hod. 

Neděle    7.30  a 10.30 hod.

Kalendář akcí

Apoštolát modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce.

Úmysly na Září

Všeobecný úmysl

Za udržitelný životní styl

Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.

Národní úmysl

Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.

 

ONLINE: 1
DNES: 66
TÝDEN: 66
CELKEM: 359821

Rok Sv. Josefa 2021

Svatý Josef

Starší díly:

spotify  Google

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Seminář o Boží Vůli

Seminář

Překlad (translations)

Následující
Předchozí