Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Římskokatolická farnost Lukov - Kašava

Být křesťanem znamená nejen plnit přikázání, ale "znovu se zrodit" a dovolit Duchu vstoupit do nás, aby nás vedl kamkoliv chce. To je svoboda Ducha. Kéž nám Pán vždy pomáhá, abychom byli poslušní vůči Božímu Duchu.

papež František

Apoštolát modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce.

Úmysly na Květen

Všeobecný úmysl

Jáhni

Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.

Národní úmysl

Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

Úmysl Svatého Otce

Modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k jeho lásce.

ONLINE: 3
DNES: 71
TÝDEN: 854
CELKEM: 238663

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Následující
Předchozí