Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Římskokatolická farnost Lukov - Kašava

"Na začátku Nového Zákona, stejně jako na počátku Starého Zákona je manželský pár. Ale zatímco Adam a Eva byli nástrojem zla, které se rozpoutalo na celém světě, Josef  a Marie jsou vrcholem, z něhož se po celé zemi šíří svatost."

Pavel VI.

Modlitba národů proti pandemii COVID 19

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí

Živý přenos

Přenos bohoslužeb z kostela sv. Josefa v Lukově

Mše sv.

Pondělí   17.00 hod.

Neděle    8.00  hod.

Nechte se inspirovat myšlenkami komunity Blahoslavenství v Dolanech.

seslani

Dobré slovo hasí hněv jako voda oheň, dobrota může zúrodnit každé prostředí. Více much se chytí na kapku medu, než na sud octa.

sv. Framtišek Saleský

Apoštolát modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce.

Úmysly na Červen

Evangelizační úmysl

Za krásu manželství

Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.

Národní úmysl

Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechetykněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.

 

 

ONLINE: 1
DNES: 168
TÝDEN: 768
CELKEM: 336153

Rok Sv. Josefa 2021

Svatý Josef

Starší díly:

spotify  Google

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Májové čtení

Panna Maria v království Boží Vůle

Seminář o Boží Vůli

Seminář

Překlad (translations)

Následující
Předchozí