Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Římskokatolická farnost Lukov - Kašava

"Nic není možné udělat pro duše bez laskavosti, dobroty, vlídnosti a trpělivosti."

sv. Jana de Chantal

Mše svaté online

 

Modlitba národů proti pandemii COVID 19

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí

Živý přenos

Přenos bohoslužeb z kostela sv. Josefa v Lukově

Mše sv.

Pondělí   18.00 hod.

Čtvrtek    18.00 hod.

Neděle    7.30 a 10.30 hod.

 

Také můžete sledovat ve středu a v sobotu vždy v 18.00 hod. mši svatou na kanálu RKF Kasava. Nedělní mše v Kašavě je v 9.00 hod.

Postní doba

Popelec

Bůh chce naše štěstí, my ho však odmítáme. Kdyby šlo o náš majetek, co všechno bychom byli schopni udělat? Ale když jde o naši duši, neuděláme nic.

sv. Jan Maria Vianney

Apoštolát modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce.

Úmysly na Únor

Všeobecný úmysl

Všeobecný úmysl

Násilí na ženách

Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.

Národní úmysl

Národní úmysl

Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.

Úmysl Svatého Otce

Modleme se za obyvatelé Myanmaru a tamní odpovědné představitelé, aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu smíření. 

Osobní přímluva

      modrá                       

17.2.2021

 

 

Prosím za své uzdravení, prosím za vyřešení bytových problémů pro syny Petra a Martina. 

Ivana, Konice

ONLINE: 2
DNES: 19
TÝDEN: 813
CELKEM: 303645

Rok Sv. Josefa 2021

Svatý Josef

Začátek Novény ke sv. Josefoví 

  9.3.2021

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Hodinky utrpení

Starší díly:

SpotifyGoogle Podcast

Seminář o Boží Vůli

Seminář

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Následující
Předchozí