Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Římskokatolická farnost Lukov - Kašava

Kriste buď se mnou,
Kristus přede mnou,
Kristus za mnou,
Kriste buď ve mne,
Kristus pode mnou,
Kristus nade mnou,
Kriste buď, kde lehám,
Kristus, kde sedám,
Kristus, kde vstávám,

Kriste buď v srdci každého myslícího na mne,
Kriste v ústech každého mluvicího o mně,
Kriste buď v každém oku vidoucím mne,
Kriste buď v každém uchu slyšícím mne.

sv. Patrik

Modlitba národů proti pandemii COVID 19

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí

Živý přenos

Přenos bohoslužeb z kostela sv. Josefa v Lukově

Mše sv.

Pondělí   18.00 hod.

Čtvrtek    18.00 hod.

Neděle    7.30 a 10.30 hod.

 

Také můžete sledovat ve středu a v sobotu vždy v 18.00 hod. mši svatou na kanálu RKF Kasava. Nedělní mše v Kašavě je v 9.00 hod.

Slavnost Všech Svatých

Slavnost Všech Svatých

Často přemýšlej nad tím, že celá velikost, svatost  a tvoje hodnota záleží jedině ve vyplnění Boží vůle.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kalendář akcí

Apoštolát modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce.

Úmysly na Listopad

Všeobecný úmysl

Všeobecný úmysl

Oblast umělé inteligence


Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.

Národní úmysl

Národní úmysl

Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

Úmysl Svatého Otce

Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu

Prosme také na tento úmysl

zelená  

                      

                              Prosíme za dar zdraví pro těžce nemocnou osobu

Marušákovi, Kašava

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE: 3
DNES: 75
TÝDEN: 1000
CELKEM: 279556

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Seminář o Boží Vůli

Seminář

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Následující
Předchozí