Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Římskokatolická farnost Lukov - Kašava

Naučme se od Abraháma modlit se s vírou: nasloucháním, při chůzi, vstupováním do dialogu s důrazem na argumenty, ale vždy ochotni příjmout Boží Slovo a uvést ho do praxe.

papež František

Živý přenos

Červen - Slavnost Těla a Krve Páně

Boží Tělo 2009

Chvalte ústa vznešeného
těla Páně tajemství,
chvalte předrahou krev jeho,
kterou, z milosrdenství
zrozen z lůna panenského,
prolil Král všech království.

 

Nám byl dán a nám se zrodil z Panny neporušené, jako poutník světem chodil, sil zde zrno pravdy své, skvělým řádem vyvrcholil svoje žití pozemské.

Apoštolát modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce.

Úmysly na Červen

Všeobecný úmysl

Cesta srdce

Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.

Národní úmysl

Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

Úmysl Svatého Otce

Modleme se za světlo a Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.

ONLINE: 4
DNES: 161
TÝDEN: 1002
CELKEM: 240302

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Následující
Předchozí