Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062015

BOHOSLUŽBY od 28.6.2015 do 5.7.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

28.6.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí     

Za rodiče Vinklárkovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Pekaře a rodinu

Pondělí

29.6.

Lukov 18:00

Slavnost 

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Doporučený zasvěcený svátek

Za + Jana Žákovského, příbuzné a živou rodinu

Úterý

30.6.

 

                     Svátek                      

Výročí posvěcení katedrály v Olomouci

 

Středa

1.7.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

2.7.

Lukov 18:00

 

Za + Otýlii Elizabeth Sázavskou a duše v očistci

Pátek

3.7.

Lukov 10:00

Svátek 

sv. Tomáše, apoštola

Mše sv. DS Lukov

Sobota

4.7.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

5.7.

Lukov 7:30

Slavnost 

SV. CYRILA, MNICHA, a METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké  

Za farníky

Kašava 9:00

 

Veliková 10:30

Patrocinium kaple sv. Cyrila a Metoděje

 

BOHOSLUŽBY od 21.6.2015 do 28.6.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

21.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí     

Za Františku Richtrovu, syna, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Aloisii Pagáčovou a sestry Marii, Ludmilu a Annu

Pondělí

22.6.

Lukov 18:00

 

Za + Stanislavu Pekařovou, živou a + rodinu a duše v očistci

Úterý

23.6.

 

 

 

Středa

24.6.

Kašava 18:00

Slavnost 

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

Čtvrtek

25.6.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za + Jelenu Zálešákovou, živou rodinu a dar života

Pátek

26.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. DS Lukov

Sobota

27.6.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

28.6.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí  

Za rodiče Vinklárkovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Pekaře a rodinu

 

 

BOHOSLUŽBY od 14.6.2015 do 21.6.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

14.6.

Lukov 7:30

11.Neděle v mezidobí     

Za rodinu Šošolíkovu, živou a + přízeň

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jana Plška a syna Petra, s prosbou o ochranu a sílu pro celou rodinu

Pondělí

15.6.

Lukov 18:00

 

Za + manžela Vladimíra, dvoje rodiče, živou rodinu a + Janu Kovářovou

Úterý

16.6.

 

 

 

Středa

17.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

18.6.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za + manžela, rodiče z obou stran, živou a + rodinu

Pátek

19.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. DS Lukov

Sobota

20.6.

 

 

Děkanátní pouť ve Štípě

Neděle

21.6.

Lukov 7:30

12.Neděle v mezidobí  

Za Františku Richtrovu, syna, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Aloisii Pagáčovou a sestry Marii, Ludmilu a Annu

 

 

BOHOSLUŽBY od 7.6.2015 do 14.6.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

7.6.

Lukov 7:30

10.Neděle v mezidobí     

Za + Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiče

Pondělí

8.6.

Lukov 18:00

 

Za rodiče Kocfeldovy a živou rodinu

Úterý

9.6.

 

 

 

Středa

10.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

11.6.

Lukov 18:00

Památka sv. Barnabáše, apoštola

Dětská mše sv.

Za živou a + rodinu Vančíkovu a duše v očistci

Pátek

12.6.

Lukov 10:00

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Mše sv. DS Lukov

Veliková 18:00

 

Sobota

13.6.

Kašava 18:00

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 

Neděle

14.6.

Lukov 7:30

11.Neděle v mezidobí  

Za rodinu Šošolíkovu, živou a + přízeň

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jana Plška a syna Petra, s prosbou o ochranu a sílu pro celou rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí