Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122015

BOHOSLUŽBY od 27.12.2015 do 3.1.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

27.12.

Lukov 7:30

Svátek

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Za + Ladislava Pavelku, 2 rodiče a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jana Petříka a manželku

Pondělí

28.12.

 

Svátek

sv. Mláďátek, mučedníků

 

Úterý

29.12.

 

Pátý den v oktávu Narození Páně

 

Středa

30.12.

 

Šestý den v oktávu Narození Páně

 

Čtvrtek

31.12.

Lukov 16:00

Sedmý den v oktávu Narození Páně

Památka sv. Silvestra I., papeže

Adorace a svátostné požehnání

Kašava 18:00

 

Pátek

1.1.

Lukov 7:30

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Závazný zasvěcený svátek

Za všechny kněze a řeholní sestry, kteří působili ve farnosti Lukov

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodiče Kovářovy a celý rod

Sobota 2.1.

Kašava 18:00

Památka

sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

 

Neděle

3.1.

Lukov 7:30

2.neděle po Narození Páně

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + manžela, bratra a živou rodinu

 

BOHOSLUŽBY od 20.12.2015 do 27.12.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

20.12.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Jiřinu Hýžovou, zetě Petra a celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za manželku, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Pondělí

21.12.

Lukov 18:00

 

Za živou a + rodinu Milatovu

Úterý

22.12.

 

 

 

Středa

23.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

24.12.

Kašava 21:00

Štědrý den

 

Lukov 23:00

Za + P. Václava Divíška

Pátek

25.12.

Kašava 9:00

Slavnost

NAROZENÍ PANĚ

Závazný zasvěcený svátek

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu

Sobota 26.12.

Kašava 9:00

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Mahďákovy a živou rodinu

Neděle

27.12.

Lukov 7:30

Svátek

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Za + Ladislava Pavelku, 2 rodiče a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jana Petříka a manželku

 

BOHOSLUŽBY od 13.12.2015 do 20.12.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

13.12.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE ADVENTNÍ

Na poděkování za dar života s prosbou o zdraví

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jaroslava a Františku Halaškovy a živou rodinu

Pondělí

14.12.

Lukov 18:00

Památka

sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Za + Marii Vančíkovou

Úterý

15.12.

 

 

 

Středa

16.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

17.12.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za rodiče Jangotovy a děti

Pátek

18.12.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. DS Lukov

Sobota 19.12.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

20.12.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Jiřinu Hýžovou, zetě Petra a celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za manželku, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

 

BOHOSLUŽBY od 6.12.2015 do 13.12.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

6.12.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Josefa Krčmu, rodiče a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Viléma Dočkala a živou rodinu

Pondělí

7.12.

Lukov 18:00

Památka

sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Za Ivanku a Ivonku Ernestovy

Úterý

8.12.

 

Slavnost

PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Doporučený svátek

 

Středa

9.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

10.12.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za Františka Juráška, rodiče a sourozence

Pátek

11.12.

Lukov 10:00

Velíková 18.00

 

Mše sv. DS Lukov

Sobota 12.12.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

13.12.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE ADVENTNÍ

Na poděkování za dar života s prosbou o zdraví

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jaroslava a Františku Halaškovy a živou rodinu

 

BOHOSLUŽBY od 29.11.2015 do 6.12.2015

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

29.11.

Lukov 7:30

1.NEDĚLE ADVENTNÍ

Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí

30.11.

Lukov 18:00

Svátek

sv. Ondřeje, apoštola

Za + Vladimíra Pagáče, manželku a duše v očistci

Úterý

1.12.

 

 

 

Středa

2.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

3.12.

Lukov 18:00

Památka

sv. Františka Xaverského, kněze

Dětská mše sv.

Za + rodinu Trochtovu a Josefa Turenu

Pátek

4.12.

Lukov 10:00

Kašava 18.00

 

Mše sv. DS Lukov

Sobota 5.12.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

6.12.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Josefa Krčmu, rodiče a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Viléma Dočkala a živou rodinu

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí