Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062016

BOHOSLUŽBY od 26.6.2016 do 3.7.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

26.6.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

 

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Pondělí

27.6.

Lukov 18:00

 

Za Martu Vackovou a ostatní živé i zemřelé pasekáře

Úterý

28.6.

 

Památka

sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

 

Středa

29.6.

Kašava 18:00

Slavnost

SV. PETRA a PAVLA, APOŠTOLŮ

Doporučený svátek

 

Čtvrtek

30.6.

Lukov 18:00

Svátek

Výročí posvěcení katedrály

 

Dětská mše

Za Oldřicha Šošolíka a rodiče

Pátek

1.7.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

 

Sobota 2.7.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

3.7.

Lukov 7:30

14.neděle v mezidobí

 

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + manžela, sourozence, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

 

BOHOSLUŽBY od 19.6.2016 do 26.6.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

19.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

 

Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o zdraví do dalších let

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Miroslava Pečínku

Pondělí

20.6.

Lukov 18:00

 

Za Aloisii Pagáčovou, manžela a syna

Úterý

21.6.

 

Památka

sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Středa

22.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

23.6.

Lukov 18:00

Dětská mše

Za + manžela, 2 rodiče, živou a + rodinu

Pátek

24.6.

Lukov 10:00

Slavnost

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Mše sv. v DS Lukov

Lukov 20:00

Mše sv. na hradě Lukov v kapli sv. Jana

Sobota 25.6.

Kašava 18:00

 

Farní pouť na sv. Hostýn

Neděle

26.6.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

 

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

 

BOHOSLUŽBY od 12.6.2016 do 19.6.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

12.6.

Lukov 7:30

11.neděle v mezidobí

 

Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 85 let života

Pondělí

13.6.

Lukov 18:00

Památka

sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Na poděkování Pánu Bohu za uzdravení manžela a za 55 let společného života

Úterý

14.6.

 

 

 

Středa

15.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

16.6.

Lukov 18:00

Dětská mše

Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy a bratra Josefa

Pátek

17.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 18.6.

Lukov 11:00

 

Celebruje P. František Ponížil

Kašava 18:00

 

Neděle

19.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

 

Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o zdraví do dalších let

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Miroslava Pečínku

 

BOHOSLUŽBY od 5.6.2016 do 12.6.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

5.6.

Lukov 7:30

10.neděle v mezidobí

Za + rodiče Drábkovy a syna Vladimíra

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimíra Odložila, živou rodinu a duše v očistci

Pondělí

6.6.

Lukov 18:00

 

Za + Antonína Přívaru, manželku, dvoje rodiče a duše v očistci

Úterý

7.6.

 

 

 

Středa

8.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

9.6.

Lukov 18:00

Dětská mše

Za Pavlínu Drábkovou, dvoje rodiče a živou rodinu

Pátek

10.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 11.6.

Kašava 18:00

Památka

sv. Barnabáše, apoštola

 

Veliková 10:30

Oslavy 80 let Hasičského sboru ve Velikové

Neděle

12.6.

Lukov 7:30

11.neděle v mezidobí

 

Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 85 let života

 

BOHOSLUŽBY od 29.5.2016 do 5.6.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

29.5.

Kašava 9:00

9.neděle v mezidobí

 

 

Lukov 10:00

Za Viléma Dočkala a zetě Ivoše

Pondělí

30.5.

Lukov 18:00

Památka

sv. Zdislavy

Za Františku Řezníkovou, manžela a živou rodinu

Úterý

31.5.

 

Svátek

Navštívení Panny Marie

 

Středa

1.6.

Kašava 18:00

Památka

sv. Justina, mučedníka

 

Čtvrtek

2.6.

Lukov 18:00

Dětská mše

Za skautské oddíly v Lukově

Pátek

3.6.

Lukov 10:00

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 4.6.

Kašava 18:00

Památka

Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 

Neděle

5.6.

Lukov 7:30

10.neděle v mezidobí

 

Za + rodiče Drábkovy a syna Vladimíra

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimíra Odložila, živou rodinu a duše v očistci

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí