Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082016

BOHOSLUŽBY od 28.8.2016 do 4.9.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

28.8.

Lukov 7:30

22.neděle v mezidobí

 

Za živou a zemřelou rodinu Láníkovu a Skřítkovu s prosbou o dary Ducha Svatého

Lukov 10:30

 

Kašava 18:00

 

Pondělí

29.8.

Lukov 18:00

Památka

umučení sv. Jana Křtitele

Za rodiče Pekařovy, děti a snachu

Úterý

30.8.

 

 

 

Středa

31.8.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

1.9.

Lukov 18:00

Dětská mše

 

Pátek

2.9.

Lukov 10.00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

 

Sobota 3.9.

Držková 11:00

Památka

sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

80. výročí založení SDH Držková

Kašava 18:00

 

Neděle

4.9.

Lukov 7:30

23. neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Františku Halaškovou, manžela a živou rodinu

 

BOHOSLUŽBY od 21.8.2016 do 28.8.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

21.8.

Lukov 7:30

21.neděle v mezidobí

 

Za rodiče Petříkovy, rodinu Večeřovu, bratra a sestru

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodinu Korčákovu

Pondělí

22.8.

Lukov 18:00

Památka

Panny Marie Královny

Za Vlastu a Aloise Huňovy a živou rodinu

Úterý

23.8.

 

 

 

Středa

24.8.

Kašava 18:00

Svátek

sv. Bartoloměje, apoštola

 

Čtvrtek

25.8.

Lukov 18:00

 

Za Jiřinu Hýžovou, manžela Petra a duše v očistci

Pátek

26.8.

Lukov 10.00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

 

Sobota 27.8.

Kašava 18:00

Památka

sv. Moniky

 

Neděle

28.8.

Lukov 7:30

22. neděle v mezidobí

Za živou a zemřelou rodinu Láníkovu a Skřítkovu s prosbou o dary Ducha Svatého

Lukov 10:30

 

Kašava 18:00

 

 

BOHOSLUŽBY od 14.8.2016 do 21.8.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

14.8.

Lukov 7:30

20.neděle v mezidobí

 

Za živé a zemřelé Marie z farnosti

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Josefa Zuzaníka, syna, dceru a vnuka

Pondělí

15.8.

Lukov 18:00

Slavnost

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený svátek

Za + rodiče Mahďákovy a živou rodinu

Úterý

16.8.

 

 

 

Středa

17.8.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

18.8.

Lukov 18:00

 

Za + Marii Žůrkovou, manžele, zetě a živou rodinu

Pátek

19.8.

Lukov 10.00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

 

Kašava 18:00

Pouť k Panně Marii, mše sv. na Vinohrádku

Sobota 20.8.

 

Památka

sv. Bernarda, opata a učitele církve

Adorační den farnosti Lukov

Neděle

21.8.

Lukov 7:30

21. neděle v mezidobí

Za rodiče Petříkovy, rodinu Večeřovu, bratra a sestru

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodinu Korčákovu

 

BOHOSLUŽBY od 7.8.2016 do 14.8.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

7.8.

Lukov 7:30

19.neděle v mezidobí

 

Za poděkování za 60 let života a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Žáčka, rodiče z obou stran a živou rodinu

Pondělí

8.8.

 

Památka

sv. Dominika, kněze

Za + Ladislava Bratránka, rodiče, sourozence a živou rodinu

Úterý

9.8.

 

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

 

Středa

10.8.

 

Svátek sv. Vavřince, mučedníka

 

Čtvrtek

11.8.

 

Památka

sv. Kláry, panny

Za Josefa a Žofií Holíkovy a živou rodinu

Pátek

12.8.

Lukov 10.00

 

Mše sv. v DD

Lukov 16.30

 

adorace

Velíková 18.00

 

Mše svatá

Sobota 13.8.

 

 

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí