Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102016

BOHOSLUŽBY od 30.10.2016 do 6.11.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

30.10.

Lukov 7:30

31. neděle v mezidobí

 

Za + rodiče Pekařovy a snachu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + manželku, rodiče a duše v očistci

Pondělí 31.10.

Lukov 18:00

 Mše sv. ze slavnosti Všech svatých

Na poděkování za křest

Úterý

1.11.

 

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

Doporučený svátek

 

Středa

2.11.

Kašava 16:30

Vzpomínka

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

 

Lukov 18:00

Na úmysl Sv. Otce

Čtvrtek

3.11.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za zemřelé

Pátek

4.11.

Lukov 10:00

Památka

sv. Karla Boromejského, biskupa

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 5.11.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

6.11.

Lukov 7:30

 

32. neděle v mezidobí

 

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Ladislava Pavelku a duše v očistci

 

BOHOSLUŽBY od 23.10.2016 do 30.10.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

23.10.

Lukov 7:30

30. neděle v mezidobí

Den modliteb za misie

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za celou živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 80 let života, Boží ochranu, rodiče Lorencovy a 4 děti

Pondělí 24.10.

Lukov 18:00

 

Za rodinu Kopuncovu a Macháčkovu

Úterý

25.10.

 

 

 

Středa

26.10.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

27.10.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

 

Pátek

28.10.

Lukov 10:00

Svátek

sv. Šimona a Judy, apoštolů

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 29.10.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

30.10.

Lukov 7:30

 

31. neděle v mezidobí

 

Za + rodiče Pekařovy a snachu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + manželku, rodiče a duše v očistci

 

BOHOSLUŽBY od 16.10.2016 do 23.10.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

16.10.

Lukov 7:30

29. neděle v mezidobí

86. VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. JOSEFA V LUKOVĚ

Za rodiče Kovářovy

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za zemřelé kněze, kteří působili ve farnosti

Pondělí 17.10.

Lukov 18:00

Památka

sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Za + Josefa Pagáče, manželku a živou a + rodinu

Úterý

18.10.

 

Svátek

sv. Lukáše, evangelisty

 

Středa

19.10.

Kašava 18:00

 

Za Bedřišku Červenkovou a její rodiče

Čtvrtek

20.10.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

 

Pátek

21.10.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 22.10.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

23.10.

Lukov 7:30

 

30. neděle v mezidobí

Den modliteb za misie

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za celou živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 80 let života, Boží ochranu, rodiče Lorencovy a 4 děti

 

BOHOSLUŽBY od 9.10.2016 do 16.10.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

9.10.

Lukov 7:30

28.neděle v mezidobí

 

Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Hovadíkovy, syna Dobroslava a živou rodinu

Pondělí 10.10.

 

 

 

Úterý

11.10.

 

 

 

Středa

12.10.

 

 

 

Čtvrtek

13.10.

 

 

 

Pátek

14.10.

 

 

 

Sobota 15.10.

Kašava 18:00

Památka

sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

 

Neděle

16.10.

Lukov 7:30

 

29. neděle v mezidobí

VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. JOSEFA V LUKOVĚ

Za rodiče Kovářovy

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za zemřelé kněze, kteří působili ve farnosti

 

BOHOSLUŽBY od 2.10.2016 do 9.10.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

2.10.

Lukov 7:30

27.neděle v mezidobí

 

Za rodiče Vinklárkovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živé a + Ludmily z farnosti

Pondělí 3.10.

Lukov 19:00

 

Za Vladimíra Pagáče, manželku, živou a + rodinu

Úterý

4.10.

 

Památka

sv. Františka z Assisi  

 

Středa

5.10.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

6.10.

Lukov 18:00

Den modliteb za kněžská povolání

 

Dětská mše

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Boží pro celou rodinu

Pátek

7.10.

Lukov 10:00

Památka

Panny Marie Růžencové

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 8.10.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

9.10.

Lukov 7:30

28. neděle v mezidobí

Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Hovadíkovy, syna Dobroslava a živou rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí