Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012017

BOHOSLUŽBY od 29.1.2017 do 5.2.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 29.1.

Lukov 7:30

4.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Františka Pekaře a manželku

Pondělí 30.1.

Lukov 18:00

 

Za + kněze, učitele, přátele, dobrodince a duše v očistci

Úterý

31.1.

 

Památka

sv. Jana Boska, kněze

 

Středa

1.2.

Kašava 18.00

 

 

 

Čtvrtek

2.2.

Lukov 18:00

Svátek

Uvedení Páně do chrámu

(Hromnice)

Den modliteb za kněžská povolání

Dětská mše sv.

Za děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání

Pátek

3.2.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 4.2.

Kašava 18:00

 

 

 

Neděle

5.2.

Lukov 7:30

5.neděle v mezidobí

Za živou a + rodinu Láníkovu a Skřítkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za duše v očistci

 

BOHOSLUŽBY od 22.1.2017 do 29.1.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 22.1.

Lukov 7:30

3.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za manželku Jiřinu, dvoje rodiče a duše v očistci

Pondělí 23.1.

Lukov 18:00

 

Za + Františku Kopuncovou, manžela, dva syny a celou + rodinu

Úterý

24.1.

 

Památka

sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Den modliteb za bohoslovce

 

Středa

25.1.

Kašava 18.00

 Svátek

Obrácení sv. Pavla, apoštola

 

Čtvrtek

26.1.

Lukov 18:00

Památka

sv. Timoteje a Tita, biskupů

Dětská mše sv.

Za + Bohuslava Fadlera, dva syny, rodiče a živou rodinu

Pátek

27.1.

 

 

 

Sobota 28.1.

Kašava 18:00

 Památka

sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

Neděle

29.1.

Lukov 7:30

4.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Františka Pekaře a manželku

 

BOHOSLUŽBY od 15.1.2017 do 22.1.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 15.1.

Lukov 7:30

2.neděle v mezidobí

Za rodiče Malárovy, živou rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 16.1.

Lukov 18:00

 

Za + Františka Pavlíčka, rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Úterý

17.1.

 

Památka

sv. Antonína, opata

 

Středa

18.1.

Kašava 18.00

 Památka

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

 

Čtvrtek

19.1.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za + Jelenu Zálešákovou a živou rodinu

Pátek

20.1.

 

 

 

Sobota 21.1.

Kašava 18:00

 Památka

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 

Neděle

22.1.

Lukov 7:30

3.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za manželku Jiřinu, dvoje rodiče a duše v očistci

 

BOHOSLUŽBY od 8.1.2017 do 15.1.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 8.1.

Lukov 7:30

Svátek

Křtu Páně

konec doby vánoční

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní v minulém roce pro rodinu Zálešákovu a Vančíkovu s prosbou o Boží požehnání do roku nadcházejícího

Pondělí 9.1.

Lukov 18:00

 

Za Oldřicha Šošolíka a rodiče

Úterý

10.1.

 

 

 

Středa

11.1.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

12.1.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za + rodiče Lukšovy s prosbou o Boží požehnání pro rodiny Lukšovu, Staškovu a Šajchenostovu

Pátek

13.1.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 14.1.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

15.1.

Lukov 7:30

2.neděle v mezidobí

Za rodiče Malárovy, živou rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

 

BOHOSLUŽBY od 1.1.2017 do 8.1.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 1.1.17

Lukov 7:30

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Zasvěcený svátek

Světový den modliteb za mír

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodiče Kovářovy a celý rod

Pondělí 2.1.

Lukov 18:00

Památka

sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve  

Za + P. Antonína Urbana a jeho sestru

Úterý

3.1.

 

 

 

Středa

4.1.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

5.1.

Lukov 18:00

Mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně

Dětská mše sv.

Za rodiče Holíčkovy, Pavlíčkovy, celou rodinu a duše v očistci

Pátek

6.1.

Lukov 10:00

Slavnost

ZJEVENÍ PÁNĚ

(Tří Králů)

Doporučený svátek

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 7.1.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

8.1.

Lukov 7:30

Svátek

Křtu Páně

konec doby vánoční

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní v minulém roce pro rodinu Zálešákovu a Vančíkovu s prosbou o Boží požehnání do roku nadcházejícího

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí