Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

042017

BOHOSLUŽBY od 30.4.2017 do 7.5.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 30.4.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Lorencovy a 4 děti

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu

Pondělí 1.5.

Lukov 7:30

Mše sv. v latinském jazyce

Za rodiče Březíkovy a 2 syny

Držková 9:00

 

 

Úterý

2.5.

 

Památka

sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

 

Středa

3.5.

Kašava 18.00

Svátek

sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 

Čtvrtek

4.5.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

Za + Jaroslava a Boženu Pokorné a živou rodinu

Pátek

5.5.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 6.5.

Kašava 18:00

Památka

sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 

Neděle

7.5.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Za farníky

Lukov 9:00

Za + Antonína Hubáčka a živou rodinu

Kašava 10:30

 

 

BOHOSLUŽBY od 23.4.2017 do 30.4.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 23.4.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle

Božího milosrdenství

 

Za rodiče Kopečné a stařenku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodiče Dočkalovy a živou rodinu

Pondělí 24.4.

Lukov 18:00

 

Za Jan Josefa Seilerna a manželé Františka a Charoltu Seilernovy

Úterý

25.4.

 

Svátek

sv. Marka, evangelisty

 

Středa

26.4.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

27.4.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

Za + Jaroslava Halašku, manželku a živou rodinu

Pátek

28.4.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 29.4.

 

Svátek

sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Farní pouť do Koclířova a Chlumu u Luže

Neděle

30.4.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Lorencovy a 4 děti

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu

 

BOHOSLUŽBY od 16.4.2017 do 23.4.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 16.4.

Kašava 9:00

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Lukov 10:30

Za zdraví a Boží požehnání celé rodině

Pondělí 17.4.

Lukov 7:30

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Za rodiče Botíkovy, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Úterý

18.4.

 

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Středa

19.4.

Kašava 18.00

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Čtvrtek

20.4.

Lukov 18:00

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Dětská mše sv.

Za + Josefa Slováčka, syna a živou rodinu

Pátek

21.4.

Lukov 10:00

 

 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 22.4.

Kašava 18:00

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Neděle

23.4.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle

Božího milosrdenství

 

Za rodiče Kopečné a stařenku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodiče Dočkalovy a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 9.4.2017 do 16.4.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

9.4.

Lukov 7:30

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za Žofii Holíkovou, manžela a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Marii Flámovou, manžela, živou a + rodinu

Pondělí

10.4.

Lukov 18:00

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

Za + rodinu Opravilovu a duše v očistci

Úterý

11.4.

 

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

 

Středa

12.4.

Kašava 18:00

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

 

Čtvrtek

13.4.

Kašava 16:30

ZELENÝ ČTVRTEK

 

Lukov 18:00

Za rodinu Vančíkovu a Zálešákovu

Pátek

14.4.

Kašava 16:30

VELKÝ PÁTEK

Den přísného postu

Obřady VELKÉHO PÁTKU

Lukov 18.00

Sobota 15.4.

Kašava 17:00

BÍLÁ SOBOTA

Velikonoční vigilie

 

Lukov 19.30

Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy a bratra Josefa Veselku

Neděle

16.4.

Kašava 9:00

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Lukov 10:30

Za zdraví a Boží požehnání celé rodině

 

BOHOSLUŽBY od 2.4.2017 do 9.4.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 2.4.

Lukov 7:30

5.NEDĚLE POSTNÍ

Za + rodiče Macíkovy a Pavlíčkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jana Plška a syna Petra, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

Pondělí 3.4.

Lukov 18:00

 

Mše sv. v latinském jazyce

Za Oldřicha Šošolíka, + rodinu a duše v očistci

Úterý

4.4.

     

Středa

5.4.

Kašava 18.00

   

Čtvrtek

6.4.

Lukov 18:00

Den modliteb za kněžská povolání

Dětská mše sv.

Za + Stanislava Horsáka, dvoje rodiče a živou rodinu

Pátek

7.4.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 8.4.

Kašava 18:00

   

Neděle

9.4.

Lukov 7:30

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za Žofii Holíkovou, manžela a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Marii Flámovou, manžela, živou a + rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí