Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062017

BOHOSLUŽBY od 25.6.2017 do 2.7.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 25.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Drábkovy, syna Vladimíra, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Pondělí 26.6.

Lukov 18.00

 

Za + Josefa Pekaře

Úterý

27.6.

 

 

 

Středa

28.6.

Kašava 18.00

Památka

sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

 

Čtvrtek

29.6.

Lukov 18:00

Slanost

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Doporučený svátek

Dětská mše

Za + Marii Vančíkovou a živou rodinu

Pátek

30.6.

Lukov 10:00

Svátek

Výročí posvěcení katedrály

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 1.7.

Kašava 18:00

 

Ke cti Panny Marie Fatimské

Neděle

2.7.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Malíškovu

 

BOHOSLUŽBY od 18.6.2017 do 25.6.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 18.6.

Lukov 7:30

11.neděle v mezidobí

Za Pavlínu a Josefa Drábkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

Lukov 9:00

Za + Františka Minaříka, živou a + rodinu

Kašava 10:30

 

Pondělí 19.6.

Lukov 18.00

Mše sv. v latinském jazyce

Za rodiče Pekařovy, děti a snachu

Úterý

20.6.

 

 

 

Středa

21.6.

Kašava 18.00

Památka

sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Čtvrtek

22.6.

Lukov 18:00

 

Dětská mše

Za + manžela Aloise, rodiče z obou stran a živou rodinu

Pátek

23.6.

Lukov 10:00

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Mše sv. v DS Lukov

Lukov 20:00

Mše sv. na Hradě Lukov

Sobota 24.6.

Kašava 18:00

Slavnost

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

Neděle

25.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Drábkovy, syna Vladimíra, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

 

BOHOSLUŽBY od 11.6.2017 do 18.6.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 11.6.

Lukov 7:30

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Na poděkování za dar zdraví, Boží ochranu a za + rodinu Skřítkovu a Láníkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodiče Uhříkovy a + syna Miloše

Pondělí 12.6.

Lukov 18.00

 

Za + rodinu Musilovu a duše v očistci

Úterý

13.6.

Lukov 18:00

Památka

sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Ke cti Panny Marie Fatimské

Středa

14.6.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

15.6.

Lukov 18:00

Slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží Tělo

Doporučený svátek

 

Pátek

16.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 17.6.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

18.6.

Lukov 7:30

11.neděle v mezidobí

Za Pavlínu a Josefa Drábkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

Lukov 9:00

Za + Františka Minaříka, živou a + rodinu

Kašava 10:30

 

 

BOHOSLUŽBY od 4.6.2017 do 11.6.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 4.6.

Lukov 7:30

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

konec doby velikonoční

Za + manžela, rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za děti, které dnes přistoupí k 1. sv. přijímání a za jejich rodiny

Pondělí 5.6.

Lukov 18.00

Památka

sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Mše sv. v latinském jazyce

Za + rodinu Trochtovu a Josefa Turenu

Úterý

6.6.

 

 

 

Středa

7.6.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

8.6.

Lukov 18:00

Svátek

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Dětská mše sv.

Za Josefa Sluštíka a rodiče

Pátek

9.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 16:30

 

Sobota 10.6.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

11.6.

Lukov 7:30

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Na poděkování za dar zdraví, Boží ochranu a za + rodinu Skřítkovu a Láníkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodiče Uhříkovy a + syna Miloše

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí