Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102017

BOHOSLUŽBY od 29.10.2017 do 5.11.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 29.10.

Lukov 7:30

30.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jana Petříka a maminku

Pondělí 30.10.

Lukov 18:00

 

Za Bohuslava Fadlera, 2 syny a rodiče

Úterý

31.10.

 

 

 

Středa

1.11.

Kašava 18.00

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

Doporučený svátek

 

Čtvrtek

2.11.

Lukov 18:00

Vzpomínka

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Dětská mše sv.

Za všechny zemřelé farníky

Pátek

3.11.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 4.11.

Kašava 18:00

Svátek

sv. Karla Boromejského, biskupa

 

Neděle

5.11.

Lukov 7:30

31.neděle v mezidobí

Za živou a + rodinu Čechovu a Vančíkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Ladislava Pavelku a duše v očistci

 

BOHOSLUŽBY od 22.10.2017 do 29.10.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 22.10.

Lukov 7:30

87. VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. JOSEFA

Misijní neděle

Den modliteb za misie

Za Jiřinu Hýžovou, manžela Petra a jejich rody

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Eduarda Pavlovského, rodinu Hnilicovou a duše v očistci

Pondělí 23.10.

 

 

 

Úterý

24.10.

 

 

 

Středa

25.10.

 

 

 

Čtvrtek

26.10.

 

 

 

Pátek

27.10.

 

 

 

Sobota 28.10.

Kašava 18:00

Svátek

sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

Neděle

29.10.

Lukov 7:30

30.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jana Petříka a maminku

 

BOHOSLUŽBY od 15.10.2017 do 22.10.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 15.10.

Lukov 7:30

28.neděle v mezidobí

Za Aloise Gajdošíka a manželku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za dar zdraví, za + manželku, rodiče a živou rodinu

Pondělí 16.10.

Lukov 18:00

 

Za + Marii Flámovou, živou a + rodinu a duše v očistci

Úterý

17.10.

 

Památka

sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

Středa

18.10.

Kašava 18:00

Svátek

sv. Lukáše, evangelisty

 

Čtvrtek

19.10.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za Aloisii Pagáčovou, manžela Vladislava, syna Leopolda, živou a + rodinu

Pátek

20.10.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Lukov 18.00

Mše sv. pro mládež Vizovického děkanátu

Sobota 21.10.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

22.10.

Lukov 7:30

29.neděle v mezidobí

87. VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. JOSEFA

Misijní neděle

Den modliteb za misie

Za Jiřinu Hýžovou, manžela Petra a jejich rody

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Eduarda Pavlovského, rodinu Hnilicovou a duše v očistci

 

BOHOSLUŽBY od 8.10.2017 do 15.10.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 8.10.

Lukov 7:30

27.neděle v mezidobí

Za živou a + rodinu Skřítkovu a Láníkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Miloslava Kováře a živou rodinu

Pondělí 9.10.

Lukov 18:00

mše sv. v latinském jazyce

Za + Boženu Pagáčovou, živou a + rodinu

Úterý

10.10.

 

 

 

 

Středa

11.10.

Kašava 18:00

Zasvěcení farnosti Kašava Panně Marii při mši sv.

 

Čtvrtek

12.10.

Lukov 18:00

Zasvěcení farnosti Lukov Panně Marii při mši sv.

Dětská mše sv.

Za + rodiče Karlíkovy, Jindru Součka, živou a + rodinu

Pátek

13.10.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18.00

 

Sobota 14.10.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

15.10.

Lukov 7:30

28.neděle v mezidobí

Za Aloise Gajdošíka a manželku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za dar zdraví, za + manželku, rodiče a živou rodinu

 

BOHOSLUŽBY od 1.10.2017 do 8.10.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 1.10.

Lukov 7:30

26.neděle v mezidobí

Na poděkování za 60 let života

Lukov 9:00

Za Františka Minaříka, živou a + rodinu

Držková 10:30

Patrocinium kaple sv. Václava

Pondělí 2.10.

Lukov 18:00

Památka

svatých andělů strážných

Za + Josefa Slováčka, syna a živou rodinu

Úterý

3.10.

 

 

 

 

Středa

4.10.

Kašava 18:00

Památka

sv. Františka z Assisi

 

Čtvrtek

5.10.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Na poděkování za 80 let života

Pátek

6.10.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 7.10.

Kašava 18:00

Památka

Panny Marie Růžencové

 

Neděle

8.10.

Lukov 7:30

27.neděle v mezidobí

Za živou a + rodinu Skřítkovu a Láníkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Miloslava Kováře a živou rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí