Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

052018

BOHOSLUŽBY od 27.5.2018 do 3.6.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 27.5.

Lukov 7:30

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za děti, které dnes přistoupí k 1. sv. přijímání a za jejich rodiny

Pondělí 28.5.

Lukov 18:00

 

 

Za + rodiče Lorencovy, jejich děti a duše v očistci

Úterý

29.5.

 

 

 

Středa

30.5.

Kašava 18.00

Památka

sv. Zdislavy

 

Čtvrtek

31.5.

Lukov 18:00

Slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

(Boží Tělo)

Za živou a + rodinu Pokornou a Vančíkovou

Pátek

1.6.

Lukov 10:00

Památka

sv. Justina, mučedníka

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 2.6.

Lukov 17.00

 

Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 18:30

 

Neděle

3.6.

Lukov 7:30

9.neděle v mezidobí

Za + Viléma Dočkala a zetě Ivoše

Kašava 10:00

 

 

BOHOSLUŽBY od 20.5.2018 do 27.5.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 20.5.

Lukov 7:30

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Konec velikonoční doby

Za + rodiče Ernestovy, celou rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 21.5.

Lukov 18:00

 

Mše sv. v latinském jazyce

Za + Josefa Slováčka, syna a živou rodinu

Úterý

22.5.

 

 

 

Středa

23.5.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

24.5.

Lukov 18:00

Svátek

Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

Dětská mše sv.

Za + Vladimíra Pagáče, manželku, rodinu a duše v očistci

Pátek

25.5.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 26.5.

Kašava 18.00

Památka

sv. Filipa Neriho, kněze

 

Neděle

27.5.

Lukov 7:30

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za děti, které dnes přistoupí k 1. sv. přijímání a za jejich rodiny

 

BOHOSLUŽBY od 13.5.2018 do 20.5.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 13.5.

Lukov 7:30

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

Za rodiče Jašovy, Fišerovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 14.5.

Lukov 18:00

Svátek

sv. Matěje, apoštola

Za + Miroslava Fláma, manželku a živou rodinu

Úterý

15.5.

 

 

 

Středa

16.5.

Kašava 18.00

Svátek

sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

 

Čtvrtek

17.5.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

Za + Jana Plška, syna Petra, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Pátek

18.5.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 19.5.

Kašava 18.00

 

 

Neděle

20.5.

Lukov 7:30

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Konec velikonoční doby

Za + rodiče Ernestovy, celou rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

 

BOHOSLUŽBY od 6.5.2018 do 13.5.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 6.5.

Lukov 7:30

6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za pronásledované křesťany

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za manželku, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Pondělí 7.5.

Lukov 18:00

 

Mše sv. v latinském jazyce

Za rodiče Březíkovy, dva syny a duše v očistci

Úterý

8.5.

 

 

 

Středa

9.5.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

10.5.

Lukov 18:00

SLAVNOST

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Doporučený svátek

Začátek devítidenní přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého

Dětská mše sv.

Za živou a + rodinu Krůželovu, Pokornou a Jašovu

Pátek

11.5.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 12.5.

Kašava 18.00

 

 

Neděle

13.5.

Lukov 7:30

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

Za rodiče Jašovy, Fišerovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí