Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062018

BOHOSLUŽBY od 24.6.2018 do 1.7.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 24.6.

Lukov 7:30

Slavnost

NAROZENÍ

SV. JANA KŘTITELE

Za + Petra Frieba

Kašava 9:00

 

 

Lukov 10:30

Za Jelenu Zálešákovou, živou a zemřelou rodinu, s poděkováním za dary života

Pondělí 25.6.

Lukov 18:00

 

 

Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let

Úterý

26.6.

 

 

 

Středa

27.6.

 

 

 

Čtvrtek

28.6.

 

 

 

Pátek

29.6.

 

Slavnost

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

 

Sobota 30.6.

Kašava 18:00

Svátek

Výročí posvěcení katedrály

 

Neděle

1.7.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Pekaře

BOHOSLUŽBY od 17.6.2018 do 24.6.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 17.6.

Lukov 7:30

11.neděle v mezidobí

Za + Františka Čalu a Rudolfinu Bednaříkovou a celou rodinu

Kašava 9:00

 

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 50 let manželství

Pondělí 18.6.

Lukov 18:00

 

mše sv. v latinském jazyce

Za + Aloise Halašku, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Úterý

19.6.

 

 

 

Středa

20.6.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

21.6.

Lukov 18:00

 Památka

sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Dětská mše sv. 

Za Stanislava Horsáka, dvoje rodiče a živou rodinu

Pátek

22.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

hrad Lukov 20:00

Svatojánská mše sv. 

Sobota 23.6.

 

 

Farní pouť na sv. Hostýn, mše sv. v 9:00 hod

Neděle

24.6.

Lukov 7:30

Slavnost

NAROZENÍ

SV. JANA KŘTITELE

Za + Petra Frieba

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jelenu Zálešákovou, živou a zemřelou rodinu, s poděkováním za dary života

BOHOSLUŽBY od 10.6.2018 do 17.6.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 10.6.

Lukov 7:30

10.neděle v mezidobí

Za rodiče Výmolovy a Škrabánkovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

 

Lukov 10:30

Za + Pavlínu a Josefa Drábkovy, živou a + rodinu

Pondělí 11.6.

Lukov 18:00

Památka

sv. Barnabáše, apoštola

Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

Úterý

12.6.

 

 

 

Středa

13.6.

Kašava 18.00

Památka

sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 

Čtvrtek

14.6.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv. 

Za rodinu Juřenovu

Pátek

15.6.

Lukov 14:00

 

 

Mše sv. v kostele pro klienty DS Lukov

Sobota 16.6.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

17.6.

Lukov 7:30

11.neděle v mezidobí

Za + Františka Čalu a Rudolfinu Bednaříkovou a celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 50 let manželství

BOHOSLUŽBY od 3.6.2018 do 10.6.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 3.6.

Lukov 7:30

9.neděle v mezidobí

Za + Viléma Dočkala a zetě Ivoše

Kašava 10:00

 

 

Pondělí 4.6.

Lukov 18:00

 

Mše sv. v latinském jazyce

Za Josefa Březíka a živou rodinu

Úterý

5.6.

 

Památka

sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

 

Středa

6.6.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

7.6.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv. 

Za + Aloise Pavlíčka, celou rodinu a duše v očistci

Pátek

8.6.

Lukov 10:00

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 9.6.

Kašava 18:00

Památka

Neposkvrněného srdce Panny Marie

 

Neděle

10.6.

Lukov 7:30

10.neděle v mezidobí

Za rodiče Výmolovy a Škrabánkovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Pavlínu a Josefa Drábkovy, živou a + rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí