Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082018

BOHOSLUŽBY od 26.8.2018 do 2.9.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 26.8.

Lukov 7:30

21.neděle v mezidobí

Na poděkování za Boží ochranu s prosbou za dospívající děti

Lukov 10:30

Za Jana Žákovského, rodiče, sourozence a živou rodinu

Kašava 18:00

 

Pondělí 27.8.

Lukov 18:00

Památka

sv. Moniky

Za živou a + rodinu Uhříkovu a Odehnalovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Úterý

28.8.

 

Památka

sv. Augustina, biskupa a učitele církve

 

Středa

29.8.

Kašava 18:00

Památka

umučení sv. Jana Křtitele

 

Čtvrtek

30.8.

Lukov 18:00

 

Za živou a + rodinu Drábkovu

Pátek

31.8.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota

1.9.

Kašava 18.00

 

 

Neděle

2.9.

Lukov 7:30

22.neděle v mezidobí

Za + Marii a Josefa Minaříkovy a rodinu Mahďákovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

 

BOHOSLUŽBY od 19.8.2018 do 26.8.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 19.8.

Lukov 7:30

20.neděle v mezidobí

Za Josefa a Žofii Holíkovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimíra Dočkala, manželku Marii a živou rodinu

Pondělí 20.8.

Lukov 18:00

Památka

sv. Bernarda, opata a učitele církve

Adorační den farnosti Lukov

Mše sv. v latinském jazyce

Na poděkování za dar nového života a za rodiny z obou stran

Úterý

21.8.

 

Památka

sv. Pia X., papeže

 

Středa

22.8.

Kašava 18:00

Památka

Panny Marie Královny

 

Čtvrtek

23.8.

Lukov 18:00

 

Za rodiče Jašovy, Fišerovy a živou rodinu

Pátek

24.8.

Lukov 10:00

Svátek

sv. Bartoloměje, apoštola

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18.00

 

Sobota 25.8.

Kašava 18.00

 

 

Neděle

26.8.

Lukov 7:30

21.neděle v mezidobí

Na poděkování za Boží ochranu s prosbou za dospívající děti

Lukov 10:30

Za Jana Žákovského, rodiče, sourozence a živou rodinu

Kašava 18:00

 

 

BOHOSLUŽBY od 12.8.2018 do 19.8.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 12.8.

Lukov 7:30

19.neděle v mezidobí

Za živé a + Marie z farnosti

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Inocence Pekaře, živou a + rodinu

Pondělí 13.8.

Lukov 18:00

 

Za rodiče Březíkovy, dva syny a duše v očistci

Úterý

14.8.

 

Památka

sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

 

Středa

15.8.

Kašava 18:00

Slavnost

NANEBEVZETÍ

PANNY MARIE

Doporučený svátek

 

Čtvrtek

16.8.

Lukov 18:00

 

Za rodiče Pekařovy, děti a snachu

Pátek

17.8.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18.00

 

Sobota 18.8.

Kašava 18.00

 

 

Neděle

19.8.

Lukov 7:30

20.neděle v mezidobí

Za Josefa a Žofii Holíkovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimíra Dočkala, manželku Marii a živou rodinu

 

BOHOSLUŽBY od 5.8.2018 do 12.8.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 5.8.

Lukov 7:30

18.neděle v mezidobí

Za Miroslava Holíka a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimíra Odložila, dvoje rodiče a bratra Mirka

Pondělí 6.8.

Lukov 18:00

Svátek

Proměnění Páně

Mše sv. v latinském jazyce

Za + P. Josefa Pelce

Úterý

7.8.

 

 

 

Středa

8.8.

 

Památka

sv. Dominika, kněze

 

Čtvrtek

9.8.

 

Svátek

sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

 

Pátek

10.8.

 

Svátek

sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 

Sobota 11.8.

 

Památka

sv. Kláry, panny

 

Neděle

12.8.

Lukov 7:30

19.neděle v mezidobí

Za živé a + Marie z farnosti

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Inocence Pekaře, živou a + rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí