Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

092018

BOHOSLUŽBY od 23.9.2018 do 30.9.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 23.9.

Lukov 7:30

25.neděle v mezidobí

Za + Marii Košařovou, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 24.9.

Lukov 18:00

 

Za + Leonarda Mackovíka a celou rodinu

Úterý

25.9.

 

 

 

Středa

26.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

27.9.

Lukov 18:00

Památka

sv. Vincence z Paula, kněze

Dětská mše sv. 

Za + Emílii Pagáčovou, manžela, živou a + rodinu

Pátek

28.9.

Kašava 18:00

 

Slavnost

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,

hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

Doporučený svátek

 

Sobota 29.9.

 

Svátek

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

Neděle

30.9.

Lukov 7:30

26.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Držková 10:30

Patrocinium kaple sv. Václava

 

BOHOSLUŽBY od 16.9.2018 do 23.9.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 16.9.

Lukov 7:30

24.neděle v mezidobí

Za farníky, zvláště za živé a + Ludmily z farnosti

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Mše sv. na hradě Lukov v kapli sv. Jana

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

Pondělí 17.9.

Lukov 18:00

 

Mše sv. v latinském jazyce

Za + rodinu Němčíkovou a duše v očistci

Úterý

18.9.

 

 

 

Středa

19.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

20.9.

Lukov 18:00

Památka

sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

Dětská mše sv. 

Za Oldřicha Jašu, vnuka, bratra Josefa a dceru

Pátek

21.9.

Lukov 10:00

 

Svátek

sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 22.9.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

23.9.

Lukov 7:30

25.neděle v mezidobí

Za + Marii Košařovou, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 9.9.2018 do 16.9.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 9.9.

Lukov 7:30

23.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Viléma Dočkala, živou a + rodinu

Pondělí 10.9.

Lukov 18:00

 

Za Františka a Saroltu Seilernovy a celou živou a + rodinu

Úterý

11.9.

 

 

 

Středa

12.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

13.9.

Lukov 18:00

Památka

sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Za Marii Flámovou, manžela, živou a + rodinu

Pátek

14.9.

Lukov 10:00

Svátek

Povýšení svatého Kříže

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 15.9.

Kašava 18:00

Památka

Panny Marie Bolestné

 

Neděle

16.9.

Lukov 7:30

24.neděle v mezidobí

Za farníky, zvláště za živé a + Ludmily z farnosti

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Mše sv. na hradě Lukov v kapli sv. Jana

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

BOHOSLUŽBY od 2.9.2018 do 9.9.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 2.9.

Lukov 7:30

22.neděle v mezidobí

Za + Marii a Josefa Minaříkovy a rodinu Mahďákovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 3.9.

Lukov 18:00

Památka

sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Mše sv. v latinském jazyce

Za + rodiče Ernestovy, rodinu Jurčíkovu, duše v očistci a živou rodinu

Úterý

4.9.

 

 

 

Středa

5.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

6.9.

Lukov 18:00

 

Za rodiče, prarodiče a duše v očistci

Pátek

7.9.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 8.9.

Kašava 18.00

Svátek

Narození Panny Marie

 

Neděle

9.9.

Lukov 7:30

23.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Viléma Dočkala, živou a + rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí