Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102018

BOHOSLUŽBY od 28.10.2018 do 4.11.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 28.10.

Lukov 7:30

30.neděle v mezidobí

 

Za rodiče Kruželovy, Jašovy a Pokorné s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Miloslava Kováře a živou rodinu

Pondělí 29.10.

Lukov 18:00

 

Za Oldřicha Šošolíka, nemocnou osobu, + rodinu a duše v očistci

Úterý

30.10.

 

 

 

Středa

31.10.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

1.11.

Lukov 18:00

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

doporučený svátek

Dětská mše sv.

Za + Ladislava Pavelku, dvoje rodiče a duše v očistci

Pátek

2.11.

Lukov 10:00

Vzpomínka

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Mše sv. v DS Lukov

Kašava 17:00

 

Lukov 18:30

Za zemřelé farníky

Sobota 3.11.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

4.11.

Lukov 7:30

31.neděle v mezidobí

 

Za živou a + rodinu Láníkovu a Skřítkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 21.10.2018 do 28.10.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 21.10.

Kašava 7:30

29.neděle v mezidobí

Výročí posvěcení farního kostela sv. Josefa v Lukově

Misijní neděle

 

 

Lukov 9:00

 

Na poděkování za 45 let společného života a živou rodinu

Pondělí 22.10.

Lukov 18:00

 

Za + Květoslavu a Valentina Javoříkovy

Úterý

23.10.

 

 

 

Středa

24.10.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

25.10.

Lukov 8:00

 

Za Aloisii a Vladislava Pagáčovy, syna Leopolda a živou rodinu

Pátek

26.10.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 27.10.

 

 

Děkanátní pouť na Velehradě za obnovu rodin a duchovní povolání

Neděle

28.10.

Lukov 7:30

30.neděle v mezidobí

 

Za rodiče Kruželovy, Jašovy a Pokorné s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Miloslava Kováře a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 14.10.2018 do 21.10.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 14.10.

Lukov 7:30

28.neděle v mezidobí

Na poděkování za dožití 85 let, dar zdraví s prosbou o Boží ochranu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Františka a Ludmily Julinových při příležitosti 100 a 92 let narození a všechny lukovské pasekáře

Pondělí 15.10.

 

Památka

sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

 

Úterý

16.10.

 

 

 

Středa

17.10.

 

Památka

sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

Čtvrtek

18.10.

 

Svátek

sv. Lukáše, evangelisty

 

Pátek

19.10.

 

 

 

Sobota 20.10.

Lukov 17:00

 

Za živou a + rodinu Ernestovu s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a duše v očistci

Kašava 18:30

 

Neděle

21.10.

Kašava 7:30

29.neděle v mezidobí

Výročí posvěcení farního kostela sv. Josefa v Lukově

Misijní neděle

 

Lukov 9:00

Na poděkování za 45 let společného života a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 7.10.2018 do 14.10.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 7.10.

Lukov 7:30

27.neděle v mezidobí

Za členy živého růžence

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka a rodiče

Pondělí 8.10.

Lukov 18:00

 

Za + Jaromíra Gábu k nedožitým 70tinám a rodiče z obou stran

Úterý

9.10.

 

 

 

Středa

10.10.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

11.10.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za uzdravení

Pátek

12.10.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 13.10.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

14.10.

Lukov 7:30

28.neděle v mezidobí

Na poděkování za dožití 85 let, dar zdraví s prosbou o Boží ochranu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Františka a Ludmily Julinových při příležitosti 100 a 92 let narození a všechny lukovské pasekáře

BOHOSLUŽBY od 30.9.2018 do 7.10.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 30.9.

Lukov 7:30

26.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Držková 10:30

Patrocinium kaple sv. Václava

Pondělí 1.10.

Lukov 18:00

Památka

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Mše sv. v latinském jazyce

Za živou a + rodinu Suchou a Groulíkovou

Úterý

2.10.

 

Památka

svatých andělů strážných

 

Středa

3.10.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

4.10.

Lukov 18:00

Památka

sv. Františka z Assisi

Dětská mše sv. 

Za + Boženu Pagáčovou, dvoje rodiče, živou a + rodinu

Pátek

5.10.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 6.10.

Kašava 15:00

 

Udílení svátosti biřmování

Neděle

7.10.

Lukov 7:30

27.neděle v mezidobí

Za členy živého růžence

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka a rodiče

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí