Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

112018

BOHOSLUŽBY od 25.11.2018 do 2.12.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 25.11.

Lukov 7:30

Slavnost

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

Za farníky

Kašava 10:00

Patrocinium farního kostela sv. Kateřiny

Pondělí 26.11.

Lukov 17:00

 

 

Za + Bohuslava Fadlera, dva syny, rodiče a živou rodinu

Úterý

27.11.

 

 

 

Středa

28.11.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

29.11.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za + Karla Krčmu a celý rod

Pátek

30.11.

Lukov 10:00

 

Svátek

sv. Ondřeje, apoštola

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 1.12.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

2.12.

Lukov 7:30

1.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za Jiřinu Hýžovou, manžela Petra a jejich rody

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 85 života

BOHOSLUŽBY od 18.11.2018 do 25.11.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 18.11.

Lukov 7:30

33.neděle v mezidobí

 

Za Aloise Gajdošíka a manželku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 19.11.

Lukov 18:00

 

Mše sv. v latinském jazyce

Za + Vladimíra Pagáče, manželku a duše v očistci

Úterý

20.11.

 

 

 

Středa

21.11.

Kašava 18:00

Památka

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

Čtvrtek

22.11.

Lukov 18:00

Památka

sv. Cecílie, panny a mučednice

Dětská mše sv.

Za Emílii Horsákovou, Magdu Rajndlovou a Hanu Holčíkovou

Pátek

23.11.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 24.11.

Kašava 18:00

Památka

sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

 

Neděle

25.11.

Lukov 7:30

Slavnost

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

Za farníky

Kašava 10:00

Patrocinium farního kostela sv. Kateřiny

BOHOSLUŽBY od 11.11.2018 do 18.11.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 11.11.

Lukov 7:30

32.neděle v mezidobí

 

Za rodiče Kopečné a stařenku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 12.11.

Lukov 18:00

Památka

sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Za + Aloise Halašku, rodiče, sourozence a duše v očistci

Úterý

13.11.

 

Památka

sv. Anežky České, panny

 

Středa

14.11.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

15.11.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za + Aloise Pavlíčka, rodiče, sourozence, duše v očistci a živou rodinu

Pátek

16.11.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 17.11.

Kašava 18:00

Památka

sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

Neděle

18.11.

Lukov 7:30

33.neděle v mezidobí

 

Za Aloise Gajdošíka a manželku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 4.11.2018 do 11.11.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 4.11.

Lukov 7:30

31.neděle v mezidobí

 

Za živou a + rodinu Láníkovu a Skřítkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 5.11.

Lukov 18:00

Mše sv. v latinském jazyce

Na poděkování za dar života, + maminku, živou rodinu a duše v očistci a Zdenečka

Úterý

6.11.

 

 

 

Středa

7.11.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

8.11.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za + Františka Šarmana, dvoje rodiče, živou a + rodinu

Pátek

9.11.

Lukov 10:00

Svátek

Posvěcení lateránské baziliky

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 10.11.

Kašava 18:00

Památka

sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 

Neděle

11.11.

Lukov 7:30

32.neděle v mezidobí

 

Za rodiče Kopečné a stařenku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

 

BOHOSLUŽBY od 28.10.2018 do 4.11.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 28.10.

Lukov 7:30

30.neděle v mezidobí

 

Za rodiče Kruželovy, Jašovy a Pokorné s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Miloslava Kováře a živou rodinu

Pondělí 29.10.

Lukov 18:00

 

Za Oldřicha Šošolíka, nemocnou osobu, + rodinu a duše v očistci

Úterý

30.10.

 

 

 

Středa

31.10.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

1.11.

Lukov 18:00

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

doporučený svátek

Dětská mše sv.

Za + Ladislava Pavelku, dvoje rodiče a duše v očistci

Pátek

2.11.

Lukov 10:00

Vzpomínka

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Mše sv. v DS Lukov

Kašava 17:00

 

Lukov 18:30

Za zemřelé farníky

Sobota 3.11.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

4.11.

Lukov 7:30

31.neděle v mezidobí

 

Za živou a + rodinu Láníkovu a Skřítkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí