Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122018

BOHOSLUŽBY od 30.12.2018 do 6.1.2019

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 30.12.

Lukov 7:30

Svátek

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Za rodinu Krajíčkovou, Novotnou a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 60 let života, živou a + rodinu

Pondělí 31.12.

Kašava 16:30

Sedmý den v oktávu Narození Páně

Památka

sv. Silvestra I. papeže

 

Lukov 18:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2018 s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do nového roku 2019 pro celou farnost

Úterý

1.1.2019

Kašava 9:00

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Závazný zasvěcený svátek

 

Lukov 10:30

Za rodinu Kopuncovou, Macháčkovou a P. Hladkého

Středa

2.1.

Kašava 18:00

Památka

sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

 

Čtvrtek

3.1.

Lukov 18:00

Dětská mše sv. 

Za + rodiče, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Pátek

4.1.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 5.1.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

6.1.

Lukov 7:30

Slavnost

ZJEVENÍ PÁNĚ

(Tří Králů)

Doporučený svátek

Žehnání vody, křídy a kadidla

Za rodinu Lukšovu, Staškovu a na poděkování za dar života

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 23.12.2018 do 30.12.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 23.12.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Drábkovu

Pondělí 24.12.

Kašava 21:00

Štědrý den

 

Lukov 23:00

Za + manželku, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Úterý

25.12.

Kašava 9:00

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Závazný zasvěcený svátek

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy, bratra Josefa a Antona Varechu

Středa

26.12.

Lukov 7:30

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Za + rodiče Botíkovy, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Čtvrtek

27.12.

 

Svátek

sv. Jana, apoštola a evangelisty

 

Pátek

28.12.

 

Svátek

sv. Mláďátek, mučedníků

 

Sobota 29.12.

 

Pátý den v oktávu Narození Páně

 

Neděle

30.12.

Lukov 7:30

Svátek

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Za rodinu Krajíčkovou, Novotnou a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 60 let života, živou a + rodinu

BOHOSLUŽBY od 16.12.2018 do 23.12.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 16.12.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za + Stanislavu a Františka Mahďákovy a rodinu Minaříkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Jaroslava a Františku Halaškovy, živou a + rodinu

Pondělí 17.12.

Lukov 18:00

 

Mše sv. v latinském jazyce

Za Vladimíra Dočkala, manželku Marii, sestru Jaroslavu a živou rodinu

Úterý

18.12.

 

 

 

Středa

19.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

20.12.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za Natálku

Pátek

21.12.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 22.12.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

23.12.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Drábkovu

BOHOSLUŽBY od 9.12.2018 do 16.12.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 9.12.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za Rudolfinu Bednaříkovou a zetě Františka Čalu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Drábkovy, syna Vladimíra, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pondělí 10.12.

Lukov 18:00

 

Za + rodiče Musilovy, děti, živou a + rodinu a duše v očistci

Úterý

11.12.

 

 

 

Středa

12.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

13.12.

Lukov 18:00

Památka

sv. Lucie, panny a mučednice

Dětská mše sv.

Za + manželku, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Pátek

14.12.

Lukov 10:00

Památka

sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 15.12.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

16.12.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za + Stanislavu a Františka Mahďákovy a rodinu Minaříkovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Jaroslava a Františku Halaškovy, živou a + rodinu

BOHOSLUŽBY od 2.12.2018 do 9.12.2018

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 2.12.

Lukov 7:30

1.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za Jiřinu Hýžovou, manžela Petra a jejich rody

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 85 života

Pondělí 3.12.

Lukov 18:00

Památka

sv. Františka Xaverského

Mše sv. v latinském jazyce

Za + rodinu Nekvasilovu a Nosálkovu

Úterý

4.12.

 

 

 

Středa

5.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

6.12.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za Natálku

Pátek

7.12.

Lukov 10:00

 

Památka

sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 8.12.

Kašava 18:00

Slavnost

PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Doporučený svátek

 

Neděle

9.12.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za Rudolfinu Bednaříkovou a zetě Františka Čalu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Drábkovy, syna Vladimíra, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí