Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012019

BOHOSLUŽBY od 27.1.2019 do 3.2.2019

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 27.1.

Lukov 7:30

3.neděle v mezidobí

Za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Ernestovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 28.1.

Lukov 18:00

Památka

sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Za muže, kteří konají 90-denní duchovní cvičení Exodus 90

Úterý

29.1.

 

 

 

Středa

30.1.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

31.1.

Lukov 18:00

Památka

sv. Jana Boska, kněze

Dětská mše sv. 

Za + Bohuslava Fadlera, 2 syny, rodiče a živou rodinu

Pátek

1.2.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 2.2.

Kašava 18:00

Svátek

Uvedení Páně do chrámu

(Hromnice)

 

Neděle

3.2.

Lukov 7:30

4.neděle v mezidobí

(žehnání svící,

Svatoblažejské požehnání)

Za rodiče Kopečné a stařenku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Vlastu a Aloise Kruťovy a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 20.1.2019 do 27.1.2019

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 20.1.

Lukov 7:30

2.neděle v mezidobí

Na poděkování za dožití 50 let s prosbou o zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 21.1.

Lukov 18:00

Památka

sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 

Úterý

22.1.

 

 

 

Středa

23.1.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

24.1.

Lukov 18:00

Památka

sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Dětská mše sv. 

Za + Bohuslava Holíka, živou a + rodinu a duše v očistci

Pátek

25.1.

Lukov 10:00

 

Svátek

Obrácení sv. Pavla, apoštola

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 26.1.

Kašava 18:00

Památka

sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

Neděle

27.1.

Lukov 7:30

3.neděle v mezidobí

Za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Ernestovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 13.1.2019 do 20.1.2019

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 13.1.

Lukov 7:30

Svátek

Křtu Páně

Konec doby vánoční

Za Oldřicha Jašu a vnuka, Josefa Kruželu a dceru

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 14.1.

Lukov 18:00

 

Za rodinu Krajíčkovu, Novotnou a duše v očistci

Úterý

15.1.

 

 

 

Středa

16.1.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

17.1.

Lukov 18:00

Památka

sv. Antonína, opata

Dětská mše sv. 

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za uzdravení

Pátek

18.1.

Lukov 10:00

 

Památka

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Od 18.1. do 25.1. je Týden modliteb za jednotu křesťanů

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 19.1.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

20.1.

Lukov 7:30

2.neděle v mezidobí

Na poděkování za dožití 50 let s prosbou o zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

 

BOHOSLUŽBY od 6.1.2019 do 13.1.2019

Datum

Místo         

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 6.1.

Lukov 7:30

Slavnost

ZJEVENÍ PÁNĚ

(Tří Králů)

Doporučený svátek

Žehnání vody, křídy a kadidla

Za rodinu Lukšovu, Staškovu a na poděkování za dar života

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí 7.1.

Lukov 18:00

 

Za Marii a Vladimíra Dočkalovy a rodiče

Úterý

8.1.

 

 

 

Středa

9.1.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

10.1.

Lukov 18:00

Dětská mše sv. 

Za rodinu Nemravovu, Mahdalovu a Kopuncovu

Pátek

11.1.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 12.1.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

13.1.

Lukov 7:30

Svátek

Křtu Páně

Konec doby vánoční

Za Oldřicha Jašu a vnuka, Josefa Kruželu a dceru

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí