Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062019

BOHOSLUŽBY od 30.6.2019 do 7.7.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

30.6.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

Za duše zemřelých dárců

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Františka a Ludmilu Julinovy a živou rodinu

Pondělí

1.7.

Lukov 18:00

 

Mše sv. v latinském jazyce

Za Jana Petříka a maminku

Úterý

2.7.

 

 

 

Středa

3.7.

Kašava 16:30

Svátek

sv. Tomáše, apoštola

 

Čtvrtek

4.7.

Lukov 18:00

 

Na poděkování za dar zdraví a za + rodiče Láníkovy, Skřítkovy a syna

Pátek

5.7.

Lukov 7:30

Slavnost

SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,

Hlavních patronů Moravy

Doporučený svátek

 

Velíková 10:30

Patrocinium kaple sv. Cyrila a Metoděje

Sobota 6.7.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

7.7.

Lukov 7:30

14.neděle v mezidobí

Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 23.6.2019 do 30.6.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

23.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

Za duše zemřelých dárců

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Minaříkovu a duše v očistci

Pondělí

24.6.

Lukov 18:00

Slavnost

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Na poděkování za přijatá dobrodiní

Úterý

25.6.

 

 

 

Středa

26.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

27.6.

Lukov 18:00

Dětská mše

Za Jaroslava a Františku Halaškovy a živou rodinu

Pátek

28.6.

Lukov 10:00

 

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Mše sv. v DS Lukov

 

Sobota 29.6.

Sv. Hostýn 9:00

Slavnost

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Doporučený svátek

Farní pouť na sv. Hostýn

Kašava 18:00

 

Neděle

30.6.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

Za duše zemřelých dárců

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Františka a Ludmilu Julinovy a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 16.6.2019 do 23.6.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

16.6.

Lukov 7:30

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za + manželku a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka a rodiče

Pondělí

17.6.

Lukov 18:00

 

Za Aloise Gajdošíka a manželku

Úterý

18.6.

 

 

 

Středa

19.6.

Velíková 15:00

 

20. výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kašava 18:00

 

Čtvrtek

20.6.

Lukov 18:00

Slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

(Boží Tělo)

Doporučený svátek

Za + manžela Aloise, sourozence, rodiče a duše v očistci

Pátek

21.6.

Lukov 10:00

Památka

sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Mše sv. v DS Lukov

Lukov 20:00

Svatojánská mše sv. na hradě Lukov

Sobota 22.6.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

23.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

Za duše zemřelých dárců

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Minaříkovu a duše v očistci

BOHOSLUŽBY od 9.6.2019 do 16.6.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

9.6.

Lukov 7:30

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Konec velikonoční doby

Za Františka Čalu a Rudolfinu Bednaříkovou

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Miloslava Kováře a živou rodinu

Pondělí

10.6.

Lukov 18:00

Památka

Panny Marie, Matky církve

Za duše zemřelých dárců

Úterý

11.6.

 

Památka

sv. Barnabáše, apoštola

 

Středa

12.6.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

13.6.

Lukov 18:00

Svátek

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Dětská mše sv.

Za rodiče Ernestovy a 2 syny

Pátek

14.6.

Lukov 10.00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18.00

 

Sobota 15.6.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

16.6.

Lukov 7:30

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za + manželku a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka a rodiče

BOHOSLUŽBY od 2.6.2019 do 9.6.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

2.6.

Lukov 7:30

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

Za Jaroslava a Františku Halaškovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Antonína Malíška a za živou a + rodinu Malíškovu a Vymětalovu

Pondělí

3.6.

Lukov 18:00

Památka

sv. Karla Lwangy a druhů, mučeníků

Mše sv. v latinském jazyce

Za Josefa Březíka a dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

Úterý

4.6.

 

 

 

Středa

5.6.

Kašava 18.00

Památka

sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

 

Čtvrtek

6.6.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

Za + Aloise Pavlíčka, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Pátek

7.6.

Lukov 10.00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota

8.6.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

9.6.

Lukov 7:30

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Konec velikonoční doby

Za Františka Čalu a Rudolfinu Bednaříkovou

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Miloslava Kováře a živou rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí