Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

092019

BOHOSLUŽBY od 29.9.2019 do 6.10.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

29.9.

Lukov 7:30

26.neděle v mezidobí

Za + rodiče a živou rodinu Lukšovu, Staškovu a Kalvasovu

Kašava 9:00

 

Držková 10:30

Patrocinium kaple sv. Václava

Pondělí

30.9.

Lukov 18.00

Památka

sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Za + Viléma Dočkala a živou rodinu

Úterý

1.10.

 

Památka

sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 

Středa

2.10.

Kašava 18:00

Památka

svatých andělů strážných

 

Čtvrtek

3.10.

Lukov 18:00

 

Na poděkování za uzdravení z vážné nemoci a za dožití 40 let života, s prosbou o požehnání do let dalších

Pátek

4.10.

Lukov 10:00

Památka

sv. Františka z Assisi

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 5.10.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

6.10.

Lukov 7:30

27.neděle v mezidobí

Za + Vladimíra Paráka, živou rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Františka Pekaře a manželku

BOHOSLUŽBY od 22.9.2019 do 29.9.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

22.9.

Lukov 7:30

25.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Julinovu, Halaškovu a Ladislava Patka

Pondělí

23.9.

 

Památka

sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 

Úterý

24.9.

 

 

 

Středa

25.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

26.9.

Lukov 18:00

 

Za rodiče Pekařovy, děti a snachu

Pátek

27.9.

Lukov 10:00

Památka

sv. Vincence z Paula, kněze

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 28.9.

Lukov 18:00

Slavnost

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,

Hlavního patrona českého národa a olomoucké arcidiecéze

Doporučený svátek

Za farníky

Neděle

29.9.

Lukov 7:30

26.neděle v mezidobí

Za + rodiče a živou rodinu Lukšovu, Staškovu a Kalvasovu

Kašava 9:00

 

Držková 10:30

Patrocinium kaple sv. Václava

BOHOSLUŽBY od 15.9.2019 do 22.9.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

15.9.

Lukov 7:30

24.neděle v mezidobí

Za + Marii Košařovou, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí

16.9.

Lukov 18:00

Památka

sv. Ludmily, mučednice

Za + Oldřicha Šošolíka a syna, a za + rodinu Němčíkovu a duše v očistci

Úterý

17.9.

 

 

 

Středa

18.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

19.9.

Lukov 18:00

 

 

Pátek

20.9.

 

Památka

sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasana a druhů, mučedníků

 

Sobota 21.9.

 

Svátek

sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 

Neděle

22.9.

Lukov 7:30

25.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Julinovu, Halaškovu a Ladislava Patka

BOHOSLUŽBY od 8.9.2019 do 15.9.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

8.9.

Lukov 7:30

23.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka a rodiče

Pondělí

9.9.

Lukov 18:00

 

Za rodiče Březíkovy, dva syny a duše v očistci

Úterý

10.9.

 

 

 

Středa

11.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

12.9.

Lukov 18:00

 

Za živé a + Ludmily z farnosti

Pátek

13.9.

Lukov 10:00

Památka

sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 14.9.

Kašava 18:00

Svátek

Povýšení svatého Kříže

 

Neděle

15.9.

Lukov 7:30

24.neděle v mezidobí

Za + Marii Košařovou, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 1.9.2019 do 8.9.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

1.9.

Lukov 7:30

22.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Františku Halaškovou, manžela, živou a + rodinu

Pondělí

2.9.

Lukov 18:00

 

Mše sv. v latinském jazyce

Za rodiče Drábkovy a vnučku Hedviku

Úterý

3.9.

 

Památka

sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

 

Středa

4.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

5.9.

Lukov 18:00

 

Za + Jelenu Zálešákovou a na poděkování za dar života

Pátek

6.9.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

 

Sobota

7.9.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

8.9.

Lukov 7:30

23.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka a rodiče

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí