Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122019

BOHOSLUŽBY od 29.12.2019 do 5.1.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

29.12.

Lukov 7:30

Svátek

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Za + Marii a Josefa Minaříkovy a rodinu Mahďákovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy, bratra Josefa a Antona Varechu

Pondělí

30.12.

Lukov 18:00

Šestý den v oktávu Narození Páně

 

Úterý

31.12.

Kašava 16:00

Sedmý den v oktávu Narození Páně

Památka

sv. Silvestra I. papeže

 

Lukov 18:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2019 s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do nového roku 2020 pro celou farnost

Středa

1.1.2020

Kašava 9:00

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Závazný zasvěcený svátek

 

Lukov 10:30

Za + manžela, bratra, vnuka s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

Čtvrtek

2.1.

Lukov 18:00

 

Památka

sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

 

Pátek

3.1.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota

4.1.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

5.1.

Lukov 7:30

2.neděle po Narození Páně

 

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimíra a Marii Dočkalovy, sestru Jaroslavu a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 22.12.2019 do 29.12.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

22.12.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání pro děti a vnuky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Zálešákovu, na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu

Pondělí

23.12.

Lukov 18:00

 

 

Úterý

24.12.

Kašava 21:00

Štědrý den

 

Lukov 23:00

Za všechny, kdo se starají o kostel a faru

Středa

25.12.

Kašava 9:00

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Závazný zasvěcený svátek

 

Lukov 10:30

Za Zdeňku a Františka Juráškovy

Čtvrtek

26.12.

Lukov 7:30

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Za rodiče Buchalovy

Kašava 9:00

 

Pátek

27.12.

 

Svátek

sv. Jana, apoštola a evangelisty

 

Sobota 28.12.

 

Svátek

sv. Mláďátek, mučedníků

 

Neděle

29.12.

Lukov 7:30

Svátek

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Za + Marii a Josefa Minaříkovy a rodinu Mahďákovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy, bratra Josefa a Antona Varechu

BOHOSLUŽBY od 15.12.2019 do 22.12.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

15.12.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za Rudolfinu Bednaříkovou, zetě Františka Čalu a celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jaroslava Halašku, manželku, živou a + rodinu

Pondělí

16.12.

Lukov 18:00

 

Za rodiče Musilovy, celou rodinu a duše v očistci

Úterý

17.12.

 

Výroční den narození papeže Františka

 

Středa

18.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

19.12.

Lukov 18:00

 

Za Natálku

Pátek

20.12.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 21.12.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

22.12.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání pro děti a vnuky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Zálešákovu, na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu

BOHOSLUŽBY od 8.12.2019 do 15.12.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

8.12.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za Natálku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Drábkovy a syna Vladimíra, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Pondělí

9.12.

Lukov 18:00

Slavnost

PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Doporučený svátek

Za rodiče Pagáčovy, syna a živou rodinu

Úterý

10.12.

 

 

 

Středa

11.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

12.12.

Lukov 18:00

 

Za Stanislava Holíka, manželku, dva syny a rodiče

Pátek

13.12.

Lukov 10:00

Památka

sv. Lucie, panny a mučednice

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 14.12.

Kašava 18:00

Památka

sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 

Neděle

15.12.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za Rudolfinu Bednaříkovou, zetě Františka Čalu a celou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jaroslava Halašku, manželku, živou a + rodinu

BOHOSLUŽBY od 1.12.2019 do 8.12.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

1.12.

Lukov 7:30

1.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za + manžela Vladimíra, dvoje rodiče a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Macíka, rodiče Mlčochovy a Rudolfa Mlčocha

Pondělí

2.12.

Lukov 18:00

 

Mše sv. v latinském jazyce

Za + manželku, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Úterý

3.12.

 

Památka

sv. Františka Xaverského, kněze

 

Středa

4.12.

Kašava 17:30

 

 

Čtvrtek

5.12.

Lukov 18:00

 

Za Karla Ponížila a živou rodinu

Pátek

6.12.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 7.12.

Kašava 18:00

Památka

sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

 

Neděle

8.12.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za Natálku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Drábkovy a syna Vladimíra, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí